Verzamel jouw potje met citaten

Go to Gemtracks Beats
Flinke karakters worden door het inzien van een dwaling opgewekt tot verhoogde kracht -Johann Wolfgang von Goethe
flinke-karakters-worden-door-het-inzien-van-een-dwaling-opgewekt-tot-verhoogde-kracht
Enkel oppervlakkige mensen hebben jaren nodig om een emotie te overwinnen. Wie zichzelf meester is beëindigt een zorg even makkelijk als hij een plezier kan uitvinden -Oscar Wilde
enkel-oppervlakkige-mensen-hebben-jaren-nodig-om-een-emotie-te-overwinnen-wie-zichzelf-meester-is-beëindigt-een-zorg-even-makkelijk-als-hij-een
Men moet zo leven dat men zich niet zou schamen de familiepapegaai aan de ergste roddelaar van de stad te verkopen -Will Rogers
men-moet-zo-leven-dat-men-zich-niet-zou-schamen-de-familiepapegaai-aan-de-ergste-roddelaar-van-de-stad-te-verkopen
Men zegt dat iemand een ambt bekleedt, hoewel het ambt soms meer de persoon bekleedt -G. C. Lichtenberg
men-zegt-dat-iemand-een-ambt-bekleedt-hoewel-het-ambt-soms-meer-de-persoon-bekleedt
Antwoorden zijn altijd makkelijker dan vragen -Jean-Paul Sartre
antwoorden-zijn-altijd-makkelijker-dan-vragen
Het ligt in de schoot van de goden -Aeschylus
Een gedenkteken, duurzamer dan brons, heb ik voor mij opgericht -Horatius
een-gedenkteken-duurzamer-dan-brons-heb-ik-voor-mij-opgericht
Zeventig jaar jong zijn, is heel wat aangenamer en hoopvoller dan veertig jaar oud zijn -Oliver Wendell Holmes
zeventig-jaar-jong-zijn-is-heel-wat-aangenamer-hoopvoller-dan-veertig-jaar-oud-zijn
Men heeft pas het echte plezier aan een boek, wanneer men er bij iedere lezing nieuwe dingen in ontdekken kan -D. H. Lawrence
men-heeft-het-echte-plezier-aan-een-boek-wanneer-men-er-bij-iedere-lezing-nieuwe-dingen-in-ontdekken-kan
Ik heb geleerd om geboorte en dood te accepteren... maar soms maak ik me nog steeds zorgen over wat ertussenin ligt -Ashleigh Brilliant
ik-heb-geleerd-om-geboorte-dood-te-accepteren-maar-soms-maak-ik-me-nog-steeds-zorgen-over-wat-ertussenin-ligt
Woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbeteren -Karel Jonckheere
woorden-mogen-alleen-dienen-om-de-stilte-te-verbeteren
Het leven bestaat uit niet doen wat we willen en doen wat we niet willen -Johann Wolfgang von Goethe
Wreedheid en wellust, identieke gewaarwordingen, net als extreme hitte en extreme koude -Charles Baudelaire
wreedheid-wellust-identieke-gewaarwordingen-net-als-extreme-hitte-extreme-koude
Arbeid is niets dan opfrissing van de rust -James Montgomery
Wees goed voor de dieren, maar denk af en toe eens aan de mensen -Clem Schouwenaars
wees-goed-voor-de-dieren-maar-denk-af-toe-eens-aan-de-mensen
Poëzie is de trilling van de stemvork als antwoord op een andere stemvork -J.B. Charles
poëzie-is-de-trilling-van-de-stemvork-als-antwoord-op-een-andere-stemvork
Nogal wat mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen -Toon Verhoeven
nogal-wat-mannen-hebben-ondertitels-nodig-om-vrouwen-te-begrijpen
Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden - hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen -Henry Miller
een-echte-leider-heeft-geen-behoefte-om-te-leiden-hij-is-tevreden-wanneer-hij-de-weg-kan-wijzen
De geschiedenis wordt het meest door hen vervalst die haar maken -Otto Weiss
de-geschiedenis-wordt-het-meest-door-hen-vervalst-die-haar-maken
Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn -Julien de Valckenaere
expert-iemand-die-zich-mag-vergissen-wat-de-hoofdzaak-betreft-op-voorwaarde-dat-de-details-onbetwistbaar-juist-zijn
Niemand is dom die nieuwsgierig is. Zij die geen vragen stellen blijven hun hele leven onwetend -Neil deGrasse Tyson
niemand-is-dom-die-nieuwsgierig-is-zij-die-geen-vragen-stellen-blijven-hun-hele-leven-onwetend
Mode zegt: 'Ik ook.' Stijl : 'Ik alleen.' -Samuel Goldwyn
Zeker weten we niets, want de waarheid ligt in de diepte -Democritus
zeker-weten-we-niets-want-de-waarheid-ligt-in-de-diepte
Malle stommiteiten van de jeugd -Heinrich Heine
Overvloed heeft alleen waarde als wij hem tot heil van anderen gebruiken -Carl Hilty
overvloed-heeft-alleen-waarde-als-wij-hem-tot-heil-van-anderen-gebruiken
Wijn is onder de dranken de nuttigste, onder de medicijnen de lekkerste,  en onder de voedingsmiddelen de aangenaamste -Plutarchus
wijn-is-onder-de-dranken-de-nuttigste-onder-de-medicijnen-de-lekkerste-onder-de-voedingsmiddelen-de-aangenaamste
Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een intellectueel spelletje -Immanuel Kant
ervaring-zonder-theorie-is-blind-maar-theorie-zonder-ervaring-is-niet-meer-dan-een-intellectueel-spelletje
Invetten op het zonnestrand hoeft niet meer. De olie zit al in het zeewater -Fons Jansen
invetten-op-het-zonnestrand-hoeft-niet-meer-de-olie-zit-al-in-het-zeewater
Soms vermoed ik dat mijn vrouw me wel helemaal doorheeft, maar aangezien ik van mezelf weinig weet, kan ik dat moeilijk beoordelen -Simon Carmiggelt
soms-vermoed-ik-dat-mijn-vrouw-me-wel-helemaal-doorheeft-maar-aangezien-ik-van-mezelf-weinig-weet-kan-ik-dat-moeilijk-beoordelen
Een vrouw geeft zich niet altijd zoals ze is maar ze is altijd zoals ze zich geeft -Hans Söhnker
een-vrouw-geeft-zich-niet-altijd-zoals-ze-is-maar-ze-is-altijd-zoals-ze-zich-geeft