Afgunst Wordt Veeleer Citaten

Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Liefde wordt niet in eerste instantie veroorzaakt door één object, maar is veeleer binnen de persoonlijkheid een sluimerende mogelijkheid die door een bepaald 'object' alleen tot werkzaamheid wordt gebracht -Erich Fromm


Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst ten gevolge van deugd heb ik altijd als roem beschouwd, niet als afgunst -Marcus Tullius Cicero


afgunst-ten-gevolge-van-deugd-heb-ik-altijd-als-roem-beschouwd-niet-als-afgunst
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst die praat en schreeuwt is altijd ongevaarlijk; het is de afgunst die zwijgt die je moet vrezen -Antoine de Rivarol


afgunst-die-praat-schreeuwt-is-altijd-ongevaarlijk-het-is-de-afgunst-die-zwijgt-die-moet-vrezen
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Men wordt zich vaak eerst zijn geluk bewust door de afgunst die men opwekt -Etienne Rey


men-wordt-zich-vaak-eerst-zijn-geluk-bewust-door-de-afgunst-die-men-opwekt
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: De afgunst van een sufferd op talentvolle mensen wordt steeds verzacht door het vermoeden dat zij aan een slecht eind zullen komen -Max Beerbohm


de-afgunst-van-een-sufferd-op-talentvolle-mensen-wordt-steeds-verzacht-door-het-vermoeden-dat-zij-aan-een-slecht-eind-zullen-komen
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegt -Francois de la Rochefoucauld


Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Een grandioos onderwerp verzekert nog geen grandioos effect; veeleer het tegendeel -Wallace Stevens


een-grandioos-onderwerp-verzekert-nog-geen-grandioos-effect-veeleer-het-tegendeel
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Harmonie is de verzoening der tegengestelden. In de tegenwoordige wereld onzer ervaring zijn veeleer de tegengestelden onverzoend -Spinoza


harmonie-is-de-verzoening-der-tegengestelden-in-de-tegenwoordige-wereld-onzer-ervaring-zijn-veeleer-de-tegengestelden-onverzoend
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: De ouderdom maakt ons niet kinds, zo het heet, hij vindt ons veeleer nog als echte kinderen -Johann Wolfgang von Goethe


de-ouderdom-maakt-ons-niet-kinds-zo-het-heet-hij-vindt-ons-veeleer-nog-als-echte-kinderen
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst straft zichzelf -Leon Battista Alberti


Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst is onverzoenlijker dan haat -Francois de la Rochefoucauld


Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst neemt nooit vakantie -Francis Bacon


Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Beter afgunst dan medelijden -Pindarus


beter-afgunst-dan-medelijden
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst is een soort van lof -John Gay


afgunst-is-een-soort-van-lof
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Morele verontwaardiging; maar al te dikwijls afgunst -Emanuel Wertheimer


morele-verontwaardiging-maar-al-te-dikwijls-afgunst
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst: stampvoeten dat de zon niet schijnt -Theo Kars


afgunst-stampvoeten-dat-de-zon-niet-schijnt
Afgunst Wordt Veeleer Citaten: Afgunst is de meest oprechte vorm van vleierij -John Churton Collins


afgunst-is-de-meest-oprechte-vorm-van-vleierij