Alle Citaten

Go to Gemtracks
Alle Citaten: Het regende zo hevig, dat alle varkens schoon en alle mensen smerig werden -G. C. Lichtenberg
het-regende-zo-hevig-dat-alle-varkens-schoon-alle-mensen-smerig-werden
Alle Citaten: Het eigenbelang spreekt alle talen en speelt alle rollen, zelfs die van de onbaatzuchtige -Francois de la Rochefoucauld
het-eigenbelang-spreekt-alle-talen-speelt-alle-rollen-zelfs-die-van-de-onbaatzuchtige
Alle Citaten: In alle tijden en op alle plaatsen is er altijd een groot aantal mannen tussen de vijftien en de dertig, die niets liever willen dan vechten -Piet Grijs
in-alle-tijden-op-alle-plaatsen-is-er-altijd-een-groot-aantal-mannen-tussen-de-vijftien-de-dertig-die-niets-liever-willen-dan-vechten
Alle Citaten: Alle dingen worden droevig door de angst voor de dood, maar wanneer gij afstand weet te doen van alle vergankelijkheid, kent u de onsterfelijkheid -Eckhart Tolle
alle-dingen-worden-droevig-door-de-angst-voor-de-dood-maar-wanneer-gij-afstand-weet-te-doen-van-alle-vergankelijkheid-kent-u-de-onsterfelijkheid
Alle Citaten: Een van de merkwaardige dingen in het leven is dat we geconditioneerd zijn door het werkwoord 'worden', want hierin liggen zowel heden, verleden als toekomst besloten. De hele religieuze conditionering is op dit werkwoord worden gebaseerd; hemel en hel, alle vormen van geloof, alle verlossers en alle buitensporigheden hangen ermee samen -Krishnamurti
Alle Citaten: Vermogen tot rustige overweging; het begin van alle wijsheid, bron van alle goedheid -Marie von Ebner-Eschenbach
vermogen-tot-rustige-overweging-het-begin-van-alle-wijsheid-bron-van-alle-goedheid
Alle Citaten: Alle genot en alle geluk is van negatieve, de smart daarentegen van positieve aard -A. Schopenhauer
alle-genot-alle-geluk-is-van-negatieve-de-smart-daarentegen-van-positieve-aard
Alle Citaten: Op de lange duur blijken alle veldslagen verloren veldslagen te zijn, evenals alle oorlogen -Henry Louis Mencken
op-de-lange-duur-blijken-alle-veldslagen-verloren-veldslagen-te-zijn-evenals-alle-oorlogen
Alle Citaten: De gierigaard ondervindt tezelfdertijd alle zorgen van de rijke en alle kwellingen van de arme -Albert Guinon
de-gierigaard-ondervindt-tezelfdertijd-alle-zorgen-van-de-rijke-alle-kwellingen-van-de-arme
Alle Citaten: Als we alle deskundigen van ons land achter elkaar zouden leggen zouden ze nog steeds alle kanten op wijzen -Sam Ewing
als-we-alle-deskundigen-van-ons-land-achter-elkaar-zouden-leggen-zouden-ze-nog-steeds-alle-kanten-op-wijzen
Alle Citaten: De hartstochten tiranniseren de mens; en de eerzucht neemt alle andere hartstochten in zich op en geeft hun een tijdlang de schijn van alle deugden -Jean de la Bruyère
de-hartstochten-tiranniseren-de-mens-de-eerzucht-neemt-alle-andere-hartstochten-in-zich-op-geeft-hun-een-tijdlang-de-schijn-van-alle-deugden
Alle Citaten: Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren -Marcus Aurelius
zoals-een-molensteen-alle-soorten-graan-kan-vermalen-zo-moet-een-sterke-ziel-in-staat-zijn-alle-gebeurtenissen-te-accepteren
Alle Citaten: Alle treurspelen eindigen met de dood, alle blijspelen met een huwelijk -Lord George Byron
alle-treurspelen-eindigen-met-de-dood-alle-blijspelen-met-een-huwelijk
Alle Citaten: God is zozeer in alle dingen, dat Hij ook buiten alle dingen is -Eckhart Tolle
god-is-zozeer-in-alle-dingen-dat-hij-ook-buiten-alle-dingen-is
Alle Citaten: Wat het algemeen kiesrecht zo gevaarlijk maakt, is dat het een voetstuk kan geven aan alle nulliteiten en absolutie voor alle zonden -Michel Tournier
wat-het-algemeen-kiesrecht-zo-gevaarlijk-maakt-is-dat-het-een-voetstuk-kan-geven-aan-alle-nulliteiten-absolutie-voor-alle-zonden
Alle Citaten: Ergens wegblijven, een invitatie afslaan, of een onbedoelde koelheid halen meer uit dan alle cosmetica en alle mooie kleren ter wereld -Marcel Proust
ergens-wegblijven-een-invitatie-afslaan-of-een-onbedoelde-koelheid-halen-meer-uit-dan-alle-cosmetica-alle-mooie-kleren-ter-wereld
Alle Citaten: Het huwelijk is het enige onderwerp waarover alle vrouwen het eens zijn en alle mannen oneens -Oscar Wilde
het-huwelijk-is-het-enige-onderwerp-waarover-alle-vrouwen-het-eens-zijn-alle-mannen-oneens
Alle Citaten: Alle oorlogen zijn burgeroorlogen want alle mensen zijn broeders -François Fénelon
alle-oorlogen-zijn-burgeroorlogen-want-alle-mensen-zijn-broeders
Alle Citaten: Niet alle zielen hebben dezelfde aanleg voor het geluk, zoals niet alle gronden dezelfde oogst geven -Francois René de Chateaubriand
niet-alle-zielen-hebben-dezelfde-aanleg-voor-het-geluk-zoals-niet-alle-gronden-dezelfde-oogst-geven
Alle Citaten: Het is met het leven als met de liefde: alle redelijkheid is ertegen, en alle gezonden instincten zijn ervoor -Samuel Butler
het-is-met-het-leven-als-met-de-liefde-alle-redelijkheid-is-ertegen-alle-gezonden-instincten-zijn-ervoor
Alle Citaten: Wij zien dat bijna alle mensen die voor echte nood en zorgen veilig zijn, nu, nadat ze eindelijk alle andere lasten van zich hebben afgewenteld, ineens zichzelf tot last zijn -A. Schopenhauer
wij-zien-dat-bijna-alle-mensen-die-voor-echte-nood-zorgen-veilig-zijn-nu-nadat-ze-eindelijk-alle-andere-lasten-van-zich-hebben-afgewenteld-ineens
Alle Citaten: Alle gemeenzame taal is beeldspraak, en alle beeldspraak is poëzie -Gilbert Keith Chesterton
alle-gemeenzame-taal-is-beeldspraak-alle-beeldspraak-is-poëzie
Alle Citaten: Als we vooruit willen, dan moeten we terug en die kostbare waarden herontdekken, dat alle realiteit berust op morele funderingen en dat alle realiteit geestelijke controle behoeft -Martin Luther King
als-we-vooruit-willen-dan-moeten-we-terug-die-kostbare-waarden-herontdekken-dat-alle-realiteit-berust-op-morele-funderingen-dat-alle-realiteit
Alle Citaten: De vrouw denkt: alle mannen zijn eender. De man denkt: alle vrouwen zijn verschillend -Che Guevara
de-vrouw-denkt-alle-mannen-zijn-eender-de-man-denkt-alle-vrouwen-zijn-verschillend
Alle Citaten: Geweldloosheid leidt tot de hoogste ethiek, dat het doel is van alle evolutie. Als we niet stoppen met het beschadigen van alle andere levende wezens, blijven we wilden! -Thomas Alva Edison
geweldloosheid-leidt-tot-de-hoogste-ethiek-dat-het-doel-is-van-alle-evolutie-als-we-niet-stoppen-met-het-beschadigen-van-alle-andere-levende-wezens
Alle Citaten: Alle geestdriftige mensen hebben iets dwaas, en alle koele mensen iets doms -Joseph Joubert
alle-geestdriftige-mensen-hebben-iets-dwaas-alle-koele-mensen-iets-doms
Alle Citaten: Indien de geschiedenis goed begrepen wordt, geeft zij iets van de ervaring die een tijdgenoot van alle eeuwen en een medeburger van alle volkeren zou verwerven -Joseph Roux
indien-de-geschiedenis-goed-begrepen-wordt-geeft-zij-iets-van-de-ervaring-die-een-tijdgenoot-van-alle-eeuwen-een-medeburger-van-alle-volkeren-zou
Alle Citaten: Als je alle uitvluchten, alle hoop opgeeft - niet in verbittering, niet uit cynisme, maar omdat je met eigen ogen ziet, dat er niets anders is dan vrees en wanhoop, dan beschik je over de vrijheid om te kijken -Krishnamurti
Alle Citaten: Ik houd van hem, wiens ziel boordevol is, zodat hij zichzelf vergeet en alle dingen in hem zijn; aldus worden alle dingen zijn ondergang -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-wiens-ziel-boordevol-is-zodat-hij-zichzelf-vergeet-alle-dingen-in-hem-zijn-aldus-worden-alle-dingen-zijn-ondergang
Alle Citaten: Alle middelen zijn heilig als ze innerlijk noodzakelijk zijn. Alle middelen zijn zondig als ze niet stammen uit de bron van de innerlijke noodzaak -Wassily Kandinsky
alle-middelen-zijn-heilig-als-ze-innerlijk-noodzakelijk-zijn-alle-middelen-zijn-zondig-als-ze-niet-stammen-uit-de-bron-van-de-innerlijke-noodzaak
Alle Citaten: Als de geest niet helder is, niet gaaf is en niet volkomen gezond, kan hij zich onmogelijk in de toestand van religieuze meditatie bevinden, die absoluut essentieel is, om dat te vinden, wat boven alle denken en boven alle verlangens uitgaat -Krishnamurti
Alle Citaten: Wat alle wijze regeerders verplicht zijn te doen: niet louter en alleen rekening houden met wantoestanden die er op een bepaald moment zijn, maar ook die welke in de toekomst kunnen ontstaan en daar met alle mogelijke middelen tegenin gaan -Machiavelli
Alle Citaten: De foltering voor de liefdeloze mens is alle liefde die hem wordt gegeven; de beproeving van de liefdevolle mens is alle liefde die hem wordt onthouden -Dirk Coster
de-foltering-voor-de-liefdeloze-mens-is-alle-liefde-die-hem-wordt-gegeven-de-beproeving-van-de-liefdevolle-mens-is-alle-liefde-die-hem-wordt-onthouden
Alle Citaten: Ik ga liever met atheïsten om dan met gelovigen: bij een atheïst vallen mij alle bewijzen voor het bestaan van God in, bij een gelovige alle bewijzen van het tegendeel -Nicolas Chamfort
ik-ga-liever-met-atheïsten-om-dan-met-gelovigen-bij-een-atheïst-vallen-mij-alle-bewijzen-voor-het-bestaan-van-god-in-bij-een-gelovige-alle-bewijzen
Alle Citaten: Er is in alle dingen een onuitputtelijke zoetheid en zuiverheid, een stilte die een bron van activiteit en vreugde vormt. Het welt op in woordeloze vriendelijkheid en stroomt uit naar mij vanuit de ongeziene wortels van alle geschapen wezens, mij teder verwelkomend, mij groetend met een onbeschrijfelijke nederigheid -Thomas Merton