Alleen Onder De Citaten

Alleen Onder De Citaten: De koning zelf zou niet onder iemand anders moeten staan, alleen onder God en de wet -Edward Coke


de-koning-zelf-zou-niet-onder-iemand-anders-moeten-staan-alleen-onder-god-de-wet
Alleen Onder De Citaten: Wijn is onder de dranken de nuttigste, onder de medicijnen de lekkerste,  en onder de voedingsmiddelen de aangenaamste -Plutarchus


wijn-is-onder-de-dranken-de-nuttigste-onder-de-medicijnen-de-lekkerste-onder-de-voedingsmiddelen-de-aangenaamste
Alleen Onder De Citaten: Alleen onder de zes maanden hebben mensen gelijk -Simon Carmiggelt


alleen-onder-de-zes-maanden-hebben-mensen-gelijk
Alleen Onder De Citaten: Alleen hij, die niemand meer onder zich heeft, is onafhankelijk -Salomon Baer-Oberdorf


alleen-hij-die-niemand-meer-onder-zich-heeft-is-onafhankelijk
Alleen Onder De Citaten: Wees liever de minste onder de arenden, dan de eerste onder de raven -Pythagoras


wees-liever-de-minste-onder-de-arenden-dan-de-eerste-onder-de-raven
Alleen Onder De Citaten: Onder eerlijke mensen zijn de beloften schulden en onder politici lokaas -Michel Tournier


onder-eerlijke-mensen-zijn-de-beloften-schulden-onder-politici-lokaas
Alleen Onder De Citaten: Er is meer tevredenheid onder de katten dan onder de mensen -Mr. Constantinus Bake


er-is-meer-tevredenheid-onder-de-katten-dan-onder-de-mensen
Alleen Onder De Citaten: Achterdocht is onder de gedachten wat vleermuizen onder de vogels zijn, zij vliegen nooit bij schemering -Francis Bacon


achterdocht-is-onder-de-gedachten-wat-vleermuizen-onder-de-vogels-zijn-zij-vliegen-nooit-bij-schemering
Alleen Onder De Citaten: Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou erg stil zijn als onder de vogels alleen de beste zangers zich lieten horen -Henry van Dyke


laat-geen-van-uw-talenten-onbenut-het-bos-zou-erg-stil-zijn-als-onder-de-vogels-alleen-de-beste-zangers-zich-lieten-horen
Alleen Onder De Citaten: Onder alle bezit op aarde is een eigen hart het kostbaarste, want onder duizenden hebben nauwelijks twee er een -Johann Wolfgang von Goethe


onder-alle-bezit-op-aarde-is-een-eigen-hart-het-kostbaarste-want-onder-duizenden-hebben-nauwelijks-twee-er-een
Alleen Onder De Citaten: De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van het berouw -Alphonse de Lamartine


de-wonden-van-het-geweten-sluiten-zich-alleen-onder-de-tranen-van-het-berouw
Alleen Onder De Citaten: Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als ding onder de dingen, als mens onder de mensen -Jean-Paul Sartre


niet-in-de-afzondering-zullen-we-onszelf-ontdekken-maar-onderweg-in-de-stad-in-de-menigte-als-ding-onder-de-dingen-als-mens-onder-de-mensen
Alleen Onder De Citaten: Het is beter te lijden onder een afwezigheid dan onder een aanwezigheid -Frédéric Dard


het-is-beter-te-lijden-onder-een-afwezigheid-dan-onder-een-aanwezigheid
Alleen Onder De Citaten: Mannen gaan gebukt onder drie bergen van uitbuiting: imperialisme, militarisme en kapitalisme, maar vrouwen onder vier, omdat zij ook nog uitgebuit worden door de mannen -Mao Tse Toeng


mannen-gaan-gebukt-onder-drie-bergen-van-uitbuiting-imperialisme-militarisme-kapitalisme-maar-vrouwen-onder-vier-omdat-zij-ook-nog-uitgebuit-worden
Alleen Onder De Citaten: Als gij niet beseft hoe het de kever te moede is onder uw voet, weet dan dat zijn lijden gelijkt op uw toestand indien gij onder de poten van een olifant zoudt liggen -Saädi


als-gij-niet-beseft-hoe-het-de-kever-te-moede-is-onder-uw-voet-weet-dan-dat-zijn-lijden-gelijkt-op-uw-toestand-indien-gij-onder-de-poten-van-een
Alleen Onder De Citaten: Elke verandering doet pijn, ongeacht hoezeer je ernaar verlangt. Maar alleen als wij een streep onder een leven zetten, kunnen we aan een nieuw leven beginnen -Francesco Petrarca


elke-verandering-doet-pijn-ongeacht-hoezeer-ernaar-verlangt-maar-alleen-als-wij-een-streep-onder-een-leven-zetten-kunnen-we-aan-een-nieuw-leven
Alleen Onder De Citaten: Plato schijnt te aarzelen of de vrouw gerekend moet worden onder de redelijke dan wel onder de redeloze wezens, dan wilde hij daarmee slechts de aandacht vestigen op de zeldzaam grote dwaasheid van het vrouwelijk geslacht -Erasmus


Alleen Onder De Citaten: Onder al de verschillende uitdrukkingen die een onzer gedachten kunnen weergeven, is er slechts één die de goede is en die men niet altijd vindt onder het spreken of schrijven -Jean de la Bruyère


onder-al-de-verschillende-uitdrukkingen-die-een-onzer-gedachten-kunnen-weergeven-is-er-slechts-één-die-de-goede-is-die-men-niet-altijd-vindt-onder