Als Een God Citaten

Als Een God Citaten: Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één -Eckhart Tolle


Als Een God Citaten: De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God -Spinoza


Als Een God Citaten: Het christelijke godsbegrip - god als ziekengod, god als fantast, god als geest - is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op aarde gebracht heeft; wellicht vertegenwoordigt het zelfs het diepte punt van de neerwaartse ontwikkeling van het godentype -Friedrich Nietzsche


Als Een God Citaten: Zoals de Latijns-Amerikaanse boeren denken dat hun lot door God gewild is, zo zien de Europeanen de macht van het establishment, van de technologie, van de economische kernen als onoverwinnelijk, als een soort god -Paulo Freire


Als Een God Citaten: Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de wereld bekijkt, moet je haast concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis bekommert -Geert Hoste


Als Een God Citaten: Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijten -A. Schopenhauer


als-een-god-deze-wereld-gemaakt-heeft-dan-zou-ik-niet-die-god-willen-zijn-haar-ellende-zou-me-het-hart-uiteenrijten
Als Een God Citaten: Zij die zich voornemen zowel God als de Mammon te dienen, merken spoedig dat er geen God is -Logan Pearsall Smith


zij-die-zich-voornemen-zowel-god-als-de-mammon-te-dienen-merken-spoedig-dat-er-geen-god-is
Als Een God Citaten: De Calvinisten gaan met de Almachtige God om als met een dienstknecht; de Lutheranen gaan met Hem om als met een gelijke; de Katholieken gaan met Hem om als met een God -Frederik II van Pruisen


de-calvinisten-gaan-met-de-almachtige-god-om-als-met-een-dienstknecht-de-lutheranen-gaan-met-hem-om-als-met-een-gelijke-de-katholieken-gaan-met-hem-om
Als Een God Citaten: We kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen weten -Thomas van Aquino


we-kennen-waarlijk-god-als-we-boven-alles-geloven-dat-god-alles-overstijgt-wat-we-over-hem-kunnen-weten
Als Een God Citaten: In onze smart is Gods smart, want als God niet kon medeleven, zou de mens groter zijn dan God -Inayat Khan


in-onze-smart-is-gods-smart-want-als-god-niet-kon-medeleven-zou-de-mens-groter-zijn-dan-god
Als Een God Citaten: Als ik God zou zijn, zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet -Louis van Gaal


als-ik-god-zou-zijn-zou-ik-alles-winnen-maar-ik-ben-god-niet
Als Een God Citaten: Wie God zo eigen is geworden, heus, voor hem licht God net zo helder op in het wereldse als in het meest goddelijke -Eckhart Tolle


wie-god-zo-eigen-is-geworden-heus-voor-hem-licht-god-net-zo-helder-op-in-het-wereldse-als-in-het-meest-goddelijke
Als Een God Citaten: God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet, leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende -Blaise Pascal


god-kennen-niet-eigen-ellende-maakt-hoogmoedig-je-eigen-ellende-kennen-god-niet-leidt-tot-wanhoop-christus-kennen-is-de-middenweg-want-daarin
Als Een God Citaten: God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere ervaring van de levensbron, die alle begrip te boven gaat -Dag Hammarskjöld


Als Een God Citaten: Wie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezen -Multatuli


wie-aan-god-gelooft-moet-wonderen-aannemen-op-straffe-van-inconsequentie-een-god-zonderwonderen-d-i-'n-god-die-niet-mag-kan-of-wil-afwijken-van-de
Als Een God Citaten: Het moet de mens niet voldoende zijn om een beeld of gedachte van God te hebben; als het beeld en de gedachte vergaan, vergaat ook God -Eckhart Tolle


het-moet-de-mens-niet-voldoende-zijn-om-een-beeld-of-gedachte-van-god-te-hebben-als-het-beeld-de-gedachte-vergaan-vergaat-ook-god
Als Een God Citaten: Niemand schrijft als een god, die niet geleden heeft als een hond -Marie von Ebner-Eschenbach


niemand-schrijft-als-een-god-die-niet-geleden-heeft-als-een-hond
Als Een God Citaten: Als ik tot god spreek, noemt men dat bidden. Als god tot mij spreekt, noemt men dat psychose -Herman van Veen


als-ik-tot-god-spreek-noemt-men-dat-bidden-als-god-tot-mij-spreekt-noemt-men-dat-psychose