Als Gij Het Recht Niet Citaten

Als Gij Het Recht Niet Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt? -Maharishi


waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodig -P. van Vledder


wanneer-elk-zo-stond-op-het-recht-als-hij-dat-doet-op-zijn-recht-dan-waren-er-niet-veel-rechtsgeleerden-nodig
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Wat gij niet kent of niet begrijpt, noemt gij God, en zodra gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voor -Herwig Hensen


wat-gij-niet-kent-of-niet-begrijpt-noemt-gij-god-zodra-gij-het-die-naam-gegeven-hebt-wordt-gij-er-bang-voor
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Eis nooit als een recht wat gij als een gunst kunt vragen -John Churton Collins


eis-nooit-als-een-recht-wat-gij-als-een-gunst-kunt-vragen
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Niet hem, die veel bezit, zult gij met recht gelukkig noemen -Horatius


niet-hem-die-veel-bezit-zult-gij-met-recht-gelukkig-noemen
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Wanneer gij u niet bekeert en wordt als kinderen, zult gij het koninkrijk de hemelen niet binnengaan -Mattheus


wanneer-gij-u-niet-bekeert-wordt-als-kinderen-zult-gij-het-koninkrijk-de-hemelen-niet-binnengaan
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Gij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent? -Friedrich Rückert


gij-vorsten-die-u-de-goden-der-aarde-noemt-wat-zijt-gij-als-gij-niet-de-hoogheid-der-mensheid-erkent
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad -Oscar Wilde


er-is-slechts-een-ding-dat-erger-is-dan-onrecht-dat-is-recht-zonder-zwaard-in-de-hand-als-recht-niet-macht-is-is-het-een-kwaad
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Beschouw uw werk niet als een domme plicht. Wilt gij, zo kunt gij het belangwekkend ma-ken. Leg uw hart er in -Sir John Lubbock


beschouw-uw-werk-niet-als-een-domme-plicht-wilt-gij-zo-kunt-gij-het-belangwekkend-ken-leg-uw-hart-er-in
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Democratie wil niet zeggen: „ik ben even goed als gij', doch: „gij zijt even goed als ik' -Dorothy Parker


democratie-wil-niet-zeggen-ik-ben-even-goed-als-gij'-doch-gij-zijt-even-goed-als-ik'
Als Gij Het Recht Niet Citaten: O, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijt -Marcus Tullius Cicero


o-ongelukkige-zowel-door-uw-omstandigheden-als-juist-hierdoor-dat-gij-niet-beseft-hoe-ongelukkig-gij-zijt
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed -Kahlil Gibran


gij-bidt-als-gij-wanhopig-zijt-in-nood-mocht-gij-ook-bidden-in-de-volheid-van-uw-vreugde-in-de-dagen-van-uw-overvloed
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijt -Ludwig Fulda


wie-u-in-uw-werk-gadeslaat-weet-weinig-van-u-zeg-mij-wat-gij-doet-als-gij-uitrust-ik-zal-u-zeggen-wie-gij-zijt
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Als gij niet beseft hoe het de kever te moede is onder uw voet, weet dan dat zijn lijden gelijkt op uw toestand indien gij onder de poten van een olifant zoudt liggen -Saädi


als-gij-niet-beseft-hoe-het-de-kever-te-moede-is-onder-uw-voet-weet-dan-dat-zijn-lijden-gelijkt-op-uw-toestand-indien-gij-onder-de-poten-van-een
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Wanneer gij een ding kent, te doen als een die het kent, en wanneer gij een ding niet kent, te erkennen dat gij het niet kent - dat is Kennis -Confucius


wanneer-gij-een-ding-kent-te-doen-als-een-die-het-kent-wanneer-gij-een-ding-niet-kent-te-erkennen-dat-gij-het-niet-kent-dat-is-kennis
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Kunt gij niet, wat gij uit zuivere overwegingen wilt, adel dan wat gij moet -Otto von Leixner


kunt-gij-niet-wat-gij-uit-zuivere-overwegingen-wilt-adel-dan-wat-gij-moet
Als Gij Het Recht Niet Citaten: Hebt gij verkeerd gedaan, beken het dan aan uzelve. Als het inzicht komt, voeg dan niet bij de valse weg, die gij gekozen hebt, nog de valse schaamte -Franz Grillparzer


hebt-gij-verkeerd-gedaan-beken-het-dan-aan-uzelve-als-het-inzicht-komt-voeg-dan-niet-bij-de-valse-weg-die-gij-gekozen-hebt-nog-de-valse-schaamte