Als Gij Het Citaten

Als Gij Het Citaten: Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt? -Maharishi


waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt
Als Gij Het Citaten: Gij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent? -Friedrich Rückert


gij-vorsten-die-u-de-goden-der-aarde-noemt-wat-zijt-gij-als-gij-niet-de-hoogheid-der-mensheid-erkent
Als Gij Het Citaten: Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed -Kahlil Gibran


gij-bidt-als-gij-wanhopig-zijt-in-nood-mocht-gij-ook-bidden-in-de-volheid-van-uw-vreugde-in-de-dagen-van-uw-overvloed
Als Gij Het Citaten: Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijt -Ludwig Fulda


wie-u-in-uw-werk-gadeslaat-weet-weinig-van-u-zeg-mij-wat-gij-doet-als-gij-uitrust-ik-zal-u-zeggen-wie-gij-zijt
Als Gij Het Citaten: Wat gij niet kent of niet begrijpt, noemt gij God, en zodra gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voor -Herwig Hensen


wat-gij-niet-kent-of-niet-begrijpt-noemt-gij-god-zodra-gij-het-die-naam-gegeven-hebt-wordt-gij-er-bang-voor
Als Gij Het Citaten: Beschouw uw werk niet als een domme plicht. Wilt gij, zo kunt gij het belangwekkend ma-ken. Leg uw hart er in -Sir John Lubbock


beschouw-uw-werk-niet-als-een-domme-plicht-wilt-gij-zo-kunt-gij-het-belangwekkend-ken-leg-uw-hart-er-in
Als Gij Het Citaten: Wat het aardse bezit betreft, gebruik ervan op een zo zuinige manier als of gij onsterfelijk waart; maar wat het eeuwige leven aangaat, spring om met uw bezit als of gij morgen reeds moest sterven -Al-Djahiz


wat-het-aardse-bezit-betreft-gebruik-ervan-op-een-zo-zuinige-manier-als-of-gij-onsterfelijk-waart-maar-wat-het-eeuwige-leven-aangaat-spring-om-met-uw
Als Gij Het Citaten: Democratie wil niet zeggen: „ik ben even goed als gij', doch: „gij zijt even goed als ik' -Dorothy Parker


democratie-wil-niet-zeggen-ik-ben-even-goed-als-gij'-doch-gij-zijt-even-goed-als-ik'
Als Gij Het Citaten: Wie ware gelukkiger dan gij, als gij in uw geluk had weten te schikken? -Christian Fürchtegott Gellert


wie-ware-gelukkiger-dan-gij-als-gij-in-uw-geluk-had-weten-te-schikken
Als Gij Het Citaten: Als gij een wijs antwoord verlangt, moet gij ook verstandig vragen -Johann Wolfgang von Goethe


als-gij-een-wijs-antwoord-verlangt-moet-gij-ook-verstandig-vragen
Als Gij Het Citaten: Gij zijt dwaas, als gij door woorden daden ongedaan wilt maken -Plautus


gij-zijt-dwaas-als-gij-door-woorden-daden-ongedaan-wilt-maken
Als Gij Het Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Als Gij Het Citaten: Wanneer gij u niet bekeert en wordt als kinderen, zult gij het koninkrijk de hemelen niet binnengaan -Mattheus


wanneer-gij-u-niet-bekeert-wordt-als-kinderen-zult-gij-het-koninkrijk-de-hemelen-niet-binnengaan
Als Gij Het Citaten: Volhard in het vaste besluit om, wat gij ook te doen hebt, dit zo goed te doen als gij kunt -Charles Dickens


volhard-in-het-vaste-besluit-om-wat-gij-ook-te-doen-hebt-dit-zo-goed-te-doen-als-gij-kunt
Als Gij Het Citaten: Houd uw geloof en uw gevoelens voor uzelf. Als gij over hen spreekt, zult gij veel verliezen -Ramakrishna


houd-uw-geloof-uw-gevoelens-voor-uzelf-als-gij-over-hen-spreekt-zult-gij-veel-verliezen
Als Gij Het Citaten: O, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijt -Marcus Tullius Cicero


o-ongelukkige-zowel-door-uw-omstandigheden-als-juist-hierdoor-dat-gij-niet-beseft-hoe-ongelukkig-gij-zijt
Als Gij Het Citaten: Wees nederig, als gij tot wijsheid wilt komen.Wees nog nederiger als gij wijsheid bedwongen ebt -Helena Petrovna Blavatsky


wees-nederig-als-gij-tot-wijsheid-wilt-komenwees-nog-nederiger-als-gij-wijsheid-bedwongen-ebt
Als Gij Het Citaten: Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt -Fliegende Blätter


wilt-gij-in-uw-ouderdom-gelukkig-zijn-dan-moet-gij-vergeten-wat-gij-in-uw-jeugd-verzuimd-hebt