Als Iets Maar Citaten

Als Iets Maar Citaten: Als je verlicht wilt worden, hoef je alleen maar te leren voorkomen dat je naar iets gaat zoeken of je aan iets gaat hechten -Huang Po


als-verlicht-wilt-worden-hoef-alleen-maar-te-leren-voorkomen-dat-naar-iets-gaat-zoeken-of-aan-iets-gaat-hechten
Als Iets Maar Citaten: De tijd stuwt immers altijd alles voort en hij kan iets wat slecht is tot iets goeds maken, maar ook iets wat goed is tot iets slechts -Machiavelli


de-tijd-stuwt-immers-altijd-alles-voort-hij-kan-iets-wat-slecht-is-tot-iets-goeds-maken-maar-ook-iets-wat-goed-is-tot-iets-slechts
Als Iets Maar Citaten: Alleen hij, die zijn voornemen als iets vanzelfsprekends, niet als iets buitengewoons voelt en die geen heldendom, maar alleen de in nuchter enthousiasme aanvaarde plicht kent, hij bezit de geschiktheid een geestelijk avonturier te zijn, zoals de wereld ze nodig heeft -Albert Schweitzer


Als Iets Maar Citaten: Als iets kwaads zich maar herhaalt; Geldt het al snel als heel normaal -William Shakespeare


als-iets-kwaads-zich-maar-herhaalt-geldt-het-al-snel-als-heel-normaal
Als Iets Maar Citaten: Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verheven -Seneca


Als Iets Maar Citaten: Uit iets is wel voordeel te halen, maar iets bruikbaars vinden we alleen in het niets -Lao-Tse


uit-iets-is-wel-voordeel-te-halen-maar-iets-bruikbaars-vinden-we-alleen-in-het-niets
Als Iets Maar Citaten: Het wezenlijke van een volwassen, volgroeide religie is dat zij iets zegt, maar iets anders bedoelt -Gerard Reve


het-wezenlijke-van-een-volwassen-volgroeide-religie-is-dat-zij-iets-zegt-maar-iets-anders-bedoelt
Als Iets Maar Citaten: Creativiteit is hetzelfde zien als iedereen, maar iets totaal anders opperen -Pieter Klaas Jagersma


creativiteit-is-hetzelfde-zien-als-iedereen-maar-iets-totaal-anders-opperen
Als Iets Maar Citaten: Vrijwel alle mensen hebben iets aardigs, als je maar diep genoeg graaft -Simon Carmiggelt


vrijwel-alle-mensen-hebben-iets-aardigs-als-maar-diep-genoeg-graaft
Als Iets Maar Citaten: Als ge er maar flink op los lastert blijft er altijd wel iets van hangen -Pierre de Beaumarchais


als-ge-er-maar-flink-op-los-lastert-blijft-er-altijd-wel-iets-van-hangen
Als Iets Maar Citaten: Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf interessant -Gustave Flaubert


als-maar-lang-genoeg-naar-iets-kijkt-wordt-het-vanzelf-interessant
Als Iets Maar Citaten: Geloven is net iets meer dan alleen maar weten en als zekerheid aanvaarden -Hubert Lampo


geloven-is-net-iets-meer-dan-alleen-maar-weten-als-zekerheid-aanvaarden
Als Iets Maar Citaten: Als ik iets kleins met iets groots mag vergelijken -Ovidius


als-ik-iets-kleins-met-iets-groots-mag-vergelijken
Als Iets Maar Citaten: Als iets maar lang genoeg is verouderd, wordt het vanzelf wel weer nieuw -William Moore


als-iets-maar-lang-genoeg-is-verouderd-wordt-het-vanzelf-wel-weer-nieuw
Als Iets Maar Citaten: U bent niet gek als u iets geks doet, maar alleen als u niet in de gaten heeft dat het gek is -Oscar Levant


u-bent-niet-gek-als-u-iets-geks-doet-maar-alleen-als-u-niet-in-de-gaten-heeft-dat-het-gek-is
Als Iets Maar Citaten: Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan -Nelson Mandela


als-iets-goeds-ziet-geef-dan-een-compliment-als-iets-fouts-ziet-bied-dan-hulp-aan
Als Iets Maar Citaten: Journalistiek zou al iets beter zijn als de journalisten de taal beheersten in plaats van haar alleen maar te gebruiken -Markus M. Ronner


journalistiek-zou-al-iets-beter-zijn-als-de-journalisten-de-taal-beheersten-in-plaats-van-haar-alleen-maar-te-gebruiken
Als Iets Maar Citaten: Toneel is iets dat, te oordelen naar de krantenverslagen, alleen maar goed wordt gespeeld als er geen recensenten bij zijn -Gaston Durnez


toneel-is-iets-dat-te-oordelen-naar-de-krantenverslagen-alleen-maar-goed-wordt-gespeeld-als-er-geen-recensenten-bij-zijn