Beeld Des Doods Citaten

Go to Gemtracks
Beeld Des Doods Citaten: In ieder afscheid is een beeld des doods -George Eliot
in-ieder-afscheid-is-een-beeld-doods
Beeld Des Doods Citaten: Het leven is een klein eiland in de grote oceaan des doods -Ernst Hohenemser
het-leven-is-een-klein-eiland-in-de-grote-oceaan-doods
Beeld Des Doods Citaten: De ouderdom is een tiran die op straffe des doods, alle genoegens der jeugd verbiedt -Francois de la Rochefoucauld
de-ouderdom-is-een-tiran-die-op-straffe-doods-alle-genoegens-der-jeugd-verbiedt
Beeld Des Doods Citaten: Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten -Erasmus
Beeld Des Doods Citaten: Nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid, en velen van ons zullen steeds op nieuw door een dal van schaduwen des doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken -Nelson Mandela
nergens-bestaat-een-gemakkelijk-pad-naar-vrijheid-velen-van-ons-zullen-steeds-op-nieuw-door-een-dal-van-schaduwen-doods-moeten-gaan-voordat-we-de
Beeld Des Doods Citaten: Moet ik de kunst een beeld van leven noemen? Een beeld in de beek, ja; maar niet een in de spiegel -Franz Grillparzer
moet-ik-de-kunst-een-beeld-van-leven-noemen-een-beeld-in-de-beek-ja-maar-niet-een-in-de-spiegel
Beeld Des Doods Citaten: Het moet de mens niet voldoende zijn om een beeld of gedachte van God te hebben; als het beeld en de gedachte vergaan, vergaat ook God -Eckhart Tolle
het-moet-de-mens-niet-voldoende-zijn-om-een-beeld-of-gedachte-van-god-te-hebben-als-het-beeld-de-gedachte-vergaan-vergaat-ook-god
Beeld Des Doods Citaten: De volmaaktheden der Natuur tonen aan dat zij het beeld van God is; haar onvolmaaktheden tonen aan dat ze slechts zijn beeld is -Blaise Pascal
de-volmaaktheden-der-natuur-tonen-aan-dat-zij-het-beeld-van-god-is-haar-onvolmaaktheden-tonen-aan-dat-ze-slechts-zijn-beeld-is
Beeld Des Doods Citaten: Het kunstwerk is niet de afspiegeling, het beeld van de wereld, maar het is naar het beeld van de wereld -Eugène Ionesco
het-kunstwerk-is-niet-de-afspiegeling-het-beeld-van-de-wereld-maar-het-is-naar-het-beeld-van-de-wereld
Beeld Des Doods Citaten: Een doods sculptuur zegt meer dan een nietszeggend wezen -Emile Snellen van Vollenhoven
Beeld Des Doods Citaten: Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren -Kahlil Gibran
Beeld Des Doods Citaten: Om een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven. Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zijn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenen -Multatuli
Beeld Des Doods Citaten: Even verdienstelijk in de werken des oorlogs als des vredes -Juvenalis
even-verdienstelijk-in-de-werken-oorlogs-als-vredes
Beeld Des Doods Citaten: Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht. -Friedrich Hebbel
geestigheid-is-het-enige-ding-dat-te-minder-gevonden-wordt-naarmate-er-te-ijveriger-naar-wordt-gezocht
Beeld Des Doods Citaten: De wereld is het levende beeld van God -Tommaso Campanella
Beeld Des Doods Citaten: Zonder beitelbouw, geen edel, marmeren beeld -Roger de Bussy-Rabutin
Beeld Des Doods Citaten: Wetenschap is slechts een beeld van de waarheid -Francis Bacon
wetenschap-is-slechts-een-beeld-van-de-waarheid
Beeld Des Doods Citaten: Oorspronkelijk te zijn, des te beter; het te willen zijn, des te erger -Alain Chauvilliers
Beeld Des Doods Citaten:
Beeld Des Doods Citaten: De beste manier om je op de waarheid te concentreren, is de anderen uit het beeld weg te nemen -Deepak Chopra
de-beste-manier-om-op-de-waarheid-te-concentreren-is-de-anderen-uit-het-beeld-weg-te-nemen
Beeld Des Doods Citaten: Hoe dichter de mens, in geestelijke ontwikkeling, staat bij de dieren, des te verder meent hij van hen verwijderd te zijn, en des te lager ziet hij op hen neer -Willem Cornelis Capel
hoe-dichter-de-mens-in-geestelijke-ontwikkeling-staat-bij-de-dieren-te-verder-meent-hij-van-hen-verwijderd-te-zijn-te-lager-ziet-hij-op-hen-neer
Beeld Des Doods Citaten: De hel: een plastisch beeld om te zeggen dat het kwade geen toekomst heeft -Edward Young
de-hel-een-plastisch-beeld-om-te-zeggen-dat-het-kwade-geen-toekomst-heeft
Beeld Des Doods Citaten: Wie zichzelf vindt, kan niets dulden wat het eigen beeld bevlekt -Jakob Böhme
wie-zichzelf-vindt-kan-niets-dulden-wat-het-eigen-beeld-bevlekt
Beeld Des Doods Citaten: De tirannie zit nergens zo veilig als onder het beeld en de vlag van de Vrijheid -Walter Savage Landor
de-tirannie-zit-nergens-zo-veilig-als-onder-het-beeld-de-vlag-van-de-vrijheid
Beeld Des Doods Citaten: Ik begreep dat vriendschap een verfijnde vorm van vijandschap is. Je draait om elkaar heen tot je kunt toeslaan. Hoe beter je aan elkaar gewaagd bent, des te nauwkeuriger verzamel je je gegevens en met des te meer zorgvuldigheid kies je het ogenblik -J.J. Voskuil
Beeld Des Doods Citaten: Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard
hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Beeld Des Doods Citaten: Volmaaktheid is de maat des hemels; volmaaktheid willen de maat des mensen -Johann Wolfgang von Goethe
Beeld Des Doods Citaten: Alle heftige emoties geven ons een vals beeld van de werkelijkheid om ons -John Ruskin
alle-heftige-emoties-geven-ons-een-vals-beeld-van-de-werkelijkheid-om-ons
Beeld Des Doods Citaten: Het beeld is het bed waarin de ruimte van te ruim zijn tot rust komt -Lucebert
het-beeld-is-het-bed-waarin-de-ruimte-van-te-ruim-zijn-tot-rust-komt
Beeld Des Doods Citaten: Ik ben gaan drinken om jou te vergeten, om niet langer geobsedeerd te zijn door jouw beeld. Maar, helaas, als ik te veel drink, zie ik je tweemaal! -Marcel Achard
ik-ben-gaan-drinken-om-jou-te-vergeten-om-niet-langer-geobsedeerd-te-zijn-door-jouw-beeld-maar-helaas-als-ik-te-veel-drink-zie-ik-tweemaal
Beeld Des Doods Citaten: Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden -Ben Cami
hoe-ouder-ge-wordt-te-meer-zult-ge-lief-hebben-hoe-meer-ge-lief-hebt-te-jonger-zult-ge-worden
Beeld Des Doods Citaten: Mensen die een hoge achting van zichzelf hebben zien hun beeld niet graag onverwachts door een spiegel teruggekaatst -Logan Pearsall Smith
mensen-die-een-hoge-achting-van-zichzelf-hebben-zien-hun-beeld-niet-graag-onverwachts-door-een-spiegel-teruggekaatst
Beeld Des Doods Citaten: De advertenties in een krant geven een beter beeld van wat er in een land omgaat dan het redactionele gedeelte -Henry Ward Beecher
de-advertenties-in-een-krant-geven-een-beter-beeld-van-wat-er-in-een-land-omgaat-dan-het-redactionele-gedeelte
Beeld Des Doods Citaten: Vrijheid kan slechts natuurlijkerwijze tot stand komen, niet door wensen, willen, verlangen, evenmin zult u haar vinden door een beeld te vormen van wat u denkt dat ze is -Krishnamurti
vrijheid-kan-slechts-natuurlijkerwijze-tot-stand-komen-niet-door-wensen-willen-verlangen-evenmin-zult-u-haar-vinden-door-een-beeld-te-vormen-van-wat-u
Beeld Des Doods Citaten: Mijn vijanden zijn machtig geworden en hebben het beeld van mijn leer verwrongen; zodanig dan mijn liefsten zich schamen moeten over de gaven, die ik hun schonk -Friedrich Nietzsche
mijn-vijanden-zijn-machtig-geworden-hebben-het-beeld-van-mijn-leer-verwrongen-zodanig-dan-mijn-liefsten-zich-schamen-moeten-over-de-gaven-die-ik-hun