Daar Dan Citaten

Daar Dan Citaten: Wanneer je erop uittrekt om te gaan schilderen probeer dan alles wat je voor je ziet te vergeten; een boom, een huis, een veld, of wat dan ook. Denk alleen: hier is een blok blauw, daar een rechthoek roze, daar een streep geel, en schilder het precies zoals het er voor jou uitziet, de exacte kleur en vorm -Claude Monet


Daar Dan Citaten: Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve -Marcus Aurelius


Daar Dan Citaten: Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen -Friedrich Nietzsche


Daar Dan Citaten: Het geluk is daar, waar men het vindt, zelden daar, waar men het zoekt; het hangt meer af van onze bereidheid, het te plukken, dan van onze pogingen, het te bereiken -Jean Antoine Petit-Senn


het-geluk-is-daar-waar-men-het-vindt-zelden-daar-waar-men-het-zoekt-het-hangt-meer-af-van-onze-bereidheid-het-te-plukken-dan-van-onze-pogingen-het-te
Daar Dan Citaten: Hierboven leeft men goed: niemand heeft iets alleen; wat daar de enkeling heeft, is daar allen gemeen -Angelus Silesius


hierboven-leeft-men-goed-niemand-heeft-iets-alleen-wat-daar-de-enkeling-heeft-is-daar-allen-gemeen
Daar Dan Citaten: Ik ben een egoïst, daar dan, u mag het wel weten -Arthur van Schendel


ik-ben-een-egoïst-daar-dan-u-mag-het-wel-weten
Daar Dan Citaten: Wordt hij gelaakt, dan vraagt gij steeds waarom; wordt gij geprezen dan ziet gij daar graag van af -Fliegende Blätter


wordt-hij-gelaakt-dan-vraagt-gij-steeds-waarom-wordt-gij-geprezen-dan-ziet-gij-daar-graag-van-af
Daar Dan Citaten: Alleen daar houdt men van u waar gij u zwak kunt tonen zonder dat men daar misbruik van maakt -Theodor Adorno


alleen-daar-houdt-men-van-u-waar-gij-u-zwak-kunt-tonen-zonder-dat-men-daar-misbruik-van-maakt
Daar Dan Citaten: De jeugd van Amerika is aldaar de oudste traditie. Dat duurt daar nu al meer dan driehonderd jaar -Oscar Wilde


de-jeugd-van-amerika-is-aldaar-de-oudste-traditie-dat-duurt-daar-nu-al-meer-dan-driehonderd-jaar
Daar Dan Citaten: Daar is een edele trots die het kwade doet verzaken. Daar is een ijdele trots die ons heel klein kan maken -Mr. Constantinus Bake


daar-is-een-edele-trots-die-het-kwade-doet-verzaken-daar-is-een-ijdele-trots-die-ons-heel-klein-kan-maken
Daar Dan Citaten: Ik ben blij dat ik geen man ben, daar ik dan een vrouw zou moeten trouwen -Mme de Staël


ik-ben-blij-dat-ik-geen-man-ben-daar-ik-dan-een-vrouw-zou-moeten-trouwen
Daar Dan Citaten: Weinigen zijn meer dan hun reputatie; maar hoe velen zijn daar ver beneden! -Stanislaus Kostka


weinigen-zijn-meer-dan-hun-reputatie-maar-hoe-velen-zijn-daar-ver-beneden
Daar Dan Citaten: Als ik de schrijvers zie die de Nobelprijs hebben gekregen, dan zie ik mezelf daar best tussen staan -Harry Mulisch


als-ik-de-schrijvers-zie-die-de-nobelprijs-hebben-gekregen-dan-zie-ik-mezelf-daar-best-tussen-staan
Daar Dan Citaten: Een natie moet een andere niet kopiëren, daar zij er dan alleen de fouten van navolgt -Louis G. A. de Bonald


een-natie-moet-een-andere-niet-kopiëren-daar-zij-er-dan-alleen-de-fouten-van-navolgt
Daar Dan Citaten: In ieder beroep moet je proberen het je iets moeilijker te maken dan je het al hebt. Daar blijf je jong van -Toon Hermans


in-ieder-beroep-moet-proberen-het-iets-moeilijker-te-maken-dan-het-al-hebt-daar-blijf-jong-van
Daar Dan Citaten: Waar geoordeeld wordt, waar wordt vergeleken en veroordeeld daar bestaat geen openheid van geest; daar is men niet vrij van de tirannie van symbolen en stelsels -Krishnamurti


waar-geoordeeld-wordt-waar-wordt-vergeleken-veroordeeld-daar-bestaat-geen-openheid-van-geest-daar-is-men-niet-vrij-van-de-tirannie-van-symbolen
Daar Dan Citaten: Ketterijen zijn nooit anders geweest dan persoonlijke meningen, daar zij begonnen zijn met vijf of zes mensen -Jacques Bénigne Bossuet


ketterijen-zijn-nooit-anders-geweest-dan-persoonlijke-meningen-daar-zij-begonnen-zijn-met-vijf-of-zes-mensen
Daar Dan Citaten: Het is gek met de mode: een ontwerper maakt een fout en daar moeten miljoenen vrouwen dan voor betalen -Barbra Streisand


het-is-gek-met-de-mode-een-ontwerper-maakt-een-fout-daar-moeten-miljoenen-vrouwen-dan-voor-betalen