Daar Zijn Citaten

Daar Zijn Citaten: Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen -Friedrich Nietzsche


Daar Zijn Citaten: Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve -Marcus Aurelius


Daar Zijn Citaten: Een vorst kan geen gewoon mens zijn, daar is hij vorst voor. Hij kan evenmin modern zijn, want ook daar is hij vorst voor -Martin Bril


een-vorst-kan-geen-gewoon-mens-zijn-daar-is-hij-vorst-voor-hij-kan-evenmin-modern-zijn-want-ook-daar-is-hij-vorst-voor
Daar Zijn Citaten: Hierboven leeft men goed: niemand heeft iets alleen; wat daar de enkeling heeft, is daar allen gemeen -Angelus Silesius


hierboven-leeft-men-goed-niemand-heeft-iets-alleen-wat-daar-de-enkeling-heeft-is-daar-allen-gemeen
Daar Zijn Citaten: Alleen daar houdt men van u waar gij u zwak kunt tonen zonder dat men daar misbruik van maakt -Theodor Adorno


alleen-daar-houdt-men-van-u-waar-gij-u-zwak-kunt-tonen-zonder-dat-men-daar-misbruik-van-maakt
Daar Zijn Citaten: Daar is een edele trots die het kwade doet verzaken. Daar is een ijdele trots die ons heel klein kan maken -Mr. Constantinus Bake


daar-is-een-edele-trots-die-het-kwade-doet-verzaken-daar-is-een-ijdele-trots-die-ons-heel-klein-kan-maken
Daar Zijn Citaten: Weinigen zijn meer dan hun reputatie; maar hoe velen zijn daar ver beneden! -Stanislaus Kostka


weinigen-zijn-meer-dan-hun-reputatie-maar-hoe-velen-zijn-daar-ver-beneden
Daar Zijn Citaten: Ketterijen zijn nooit anders geweest dan persoonlijke meningen, daar zij begonnen zijn met vijf of zes mensen -Jacques Bénigne Bossuet


ketterijen-zijn-nooit-anders-geweest-dan-persoonlijke-meningen-daar-zij-begonnen-zijn-met-vijf-of-zes-mensen
Daar Zijn Citaten: Waar geoordeeld wordt, waar wordt vergeleken en veroordeeld daar bestaat geen openheid van geest; daar is men niet vrij van de tirannie van symbolen en stelsels -Krishnamurti


waar-geoordeeld-wordt-waar-wordt-vergeleken-veroordeeld-daar-bestaat-geen-openheid-van-geest-daar-is-men-niet-vrij-van-de-tirannie-van-symbolen
Daar Zijn Citaten: Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven -Krishnamurti


als-de-angst-wil-begrijpen-daar-vrij-van-wilt-zijn-zul-ook-het-genot-moeten-doorzien-ze-zijn-dooreengeweven
Daar Zijn Citaten: Zolang er mensen zijn blijft er oorlog. Daar zijn we het over eens bij de warme kachel behaaglijk nippend van onze cognac. -Hanny Michaelis


zolang-er-mensen-zijn-blijft-er-oorlog-daar-zijn-we-het-over-eens-bij-de-warme-kachel-behaaglijk-nippend-van-onze-cognac
Daar Zijn Citaten: De oude fiets hing zijn neef de keel uit daar hij sinds lang met een Volkswagen in zijn hoofd zat -L. Verbeeck


de-oude-fiets-hing-zijn-neef-de-keel-uit-daar-hij-sinds-lang-met-een-volkswagen-in-zijn-hoofd-zat
Daar Zijn Citaten: Wij Nederlanders spreken geen Frans. Daar zijn we te chique voor -Fons Jansen


wij-nederlanders-spreken-geen-frans-daar-zijn-we-te-chique-voor
Daar Zijn Citaten: De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst -Gerrit Komrij


Daar Zijn Citaten: Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer -Jean-Baptiste Gresset


waar-liefde-de-scepter-zwaait-daar-zijn-geen-andere-meesters-meer
Daar Zijn Citaten: Beloven en zijn woord niet houden, wegsturen en terughouden, zie daar de behaagzucht -Comtesse Diane de Beausacq


beloven-zijn-woord-niet-houden-wegsturen-terughouden-zie-daar-de-behaagzucht
Daar Zijn Citaten: Ik wil niet naar de hemel gaan. Geen van mijn vrienden zijn daar -Oscar Wilde


ik-wil-niet-naar-de-hemel-gaan-geen-van-mijn-vrienden-zijn-daar
Daar Zijn Citaten: Jamaïca is berucht om zijn tropische cyclonen, maar we moeten daar niet teveel Antillen -Johan Anthierens


jamaïca-is-berucht-om-zijn-tropische-cyclonen-maar-we-moeten-daar-niet-teveel-antillen