Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten

Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Men moet voorzichtig zijn met een talent, dat men niet in volkomenheid hoopt uit te oefenen -Johann Wolfgang von Goethe


men-moet-voorzichtig-zijn-met-een-talent-dat-men-niet-in-volkomenheid-hoopt-uit-te-oefenen
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Volkomenheid is één. Maar eindloos is 't verdwalen -Willem Bilderdijk


volkomenheid-is-één-maar-eindloos-is-'t-verdwalen
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Hoe menig ding wordt op zijn tijd alleen, naar waarde en naar volkomenheid geschat! -William Shakespeare


hoe-menig-ding-wordt-op-zijn-tijd-alleen-naar-waarde-naar-volkomenheid-geschat
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld


de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Wanneer ouders hun kinderen verwennen, dan geschiedt dit vaak minder uit overgrote liefde, dan uit gemakzucht -Fliegende Blätter


wanneer-ouders-hun-kinderen-verwennen-dan-geschiedt-dit-vaak-minder-uit-overgrote-liefde-dan-uit-gemakzucht
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Het is de plicht van een vader om zijn zoon te gewennen goed te handelen meer uit eigen beweging dan uit vrees -Terentius


het-is-de-plicht-van-een-vader-om-zijn-zoon-te-gewennen-goed-te-handelen-meer-uit-eigen-beweging-dan-uit-vrees
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Men moet werken, zo niet uit lust ertoe, dan tenminste uit wanhoop, omdat, alles wel beschouwd, werken minder vervelend is dan zich vermaken -Charles Baudelaire


men-moet-werken-zo-niet-uit-lust-ertoe-dan-tenminste-uit-wanhoop-omdat-alles-wel-beschouwd-werken-minder-vervelend-is-dan-zich-vermaken
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: De waarheid komt makkelijk uit fouten voort dan uit verwarring -Francis Bacon


de-waarheid-komt-makkelijk-uit-fouten-voort-dan-uit-verwarring
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Wij lasteren gewoonlijk meer uit ijdelheid dan uit kwaadaardigheid -Francois de la Rochefoucauld


wij-lasteren-gewoonlijk-meer-uit-ijdelheid-dan-uit-kwaadaardigheid
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Beter een botsing van gedachten dan een botsing van krachten. Uit het eerste kan licht opflitsen, uit het tweede gaat gauw bloed vloeien -Geert Grub


beter-een-botsing-van-gedachten-dan-een-botsing-van-krachten-uit-het-eerste-kan-licht-opflitsen-uit-het-tweede-gaat-gauw-bloed-vloeien
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Men bloost vaker uit eigenliefde dan uit bescheidenheid -Mme d'Arconville


men-bloost-vaker-uit-eigenliefde-dan-uit-bescheidenheid
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde -Louis Paul Boon


vrouwen-trouwen-meer-uit-medelijden-dan-uit-liefde
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Men spreekt gewoonlijk meer kwaad uit ijdelheid dan uit boosaardigheid -Francois de la Rochefoucauld


men-spreekt-gewoonlijk-meer-kwaad-uit-ijdelheid-dan-uit-boosaardigheid
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Als ze mij vragen: waar bestond die kindermishandeling dan uit? zeg ik: uit de biecht en het eindexamen -Fons Jansen


als-ze-mij-vragen-waar-bestond-die-kindermishandeling-dan-uit-zeg-ik-uit-de-biecht-het-eindexamen
Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je -Mahatma Gandhi


Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze en dan win je -Mahatma Gandhi


Dan Uit De Volkomenheid Van Citaten: Het karakter van een mens blijkt minder uit wát hij wenst, dan uit hoe hij het wenst -Johann Jakob Mohr


het-karakter-van-een-mens-blijkt-minder-uit-wát-hij-wenst-dan-uit-hoe-hij-het-wenst