Dat Hij Volgens Citaten

Dat Hij Volgens Citaten: Ook de eerlijkste mens zal, als hij al zijn handelingen en gedachten nauwkeurig volgens de wet nagaat, bevinden dat hij in zijn leven op zijn minst tienmaal de galg verdient heeft -Michel Eyquem de Montaigne


ook-de-eerlijkste-mens-zal-als-hij-al-zijn-handelingen-gedachten-nauwkeurig-volgens-de-wet-nagaat-bevinden-dat-hij-in-zijn-leven-op-zijn-minst
Dat Hij Volgens Citaten: De meeste mensen leven meer volgens de mode dan volgens de rede -G. C. Lichtenberg


de-meeste-mensen-leven-meer-volgens-de-mode-dan-volgens-de-rede
Dat Hij Volgens Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Dat Hij Volgens Citaten: Dat de mens ongelukkig is, is volgens mij een gevolg van zijn grootheid; het komt omdat hij een Oneindigheid in zich heeft, die hij ondanks al zijn slimheid niet geheel onder de Eindigheid kan begraven -Thomas Carlyle


Dat Hij Volgens Citaten: Zo is het volk: weinig beoordeelt het volgens de waarheid, veel volgens de ingeving van het ogenblik -Marcus Tullius Cicero


zo-is-het-volk-weinig-beoordeelt-het-volgens-de-waarheid-veel-volgens-de-ingeving-van-het-ogenblik
Dat Hij Volgens Citaten: De keuze van onze vrienden verloopt volgens één of andere wet van sympathie en niet volgens een bewust patroon -Randolph Silliman Bourne


de-keuze-van-onze-vrienden-verloopt-volgens-één-of-andere-wet-van-sympathie-niet-volgens-een-bewust-patroon
Dat Hij Volgens Citaten: Iedereen leeft en handelt ten dele volgens zijn eigen, ten dele volgens andermans ideeën -Leo Tolstoj


iedereen-leeft-handelt-ten-dele-volgens-zijn-eigen-ten-dele-volgens-andermans-ideeën
Dat Hij Volgens Citaten: Wij doen beloften volgens onze hoop, en wij houden ze volgens onze vrees -Francois de la Rochefoucauld


wij-doen-beloften-volgens-onze-hoop-wij-houden-ze-volgens-onze-vrees
Dat Hij Volgens Citaten: Weten moet men, dat de oorlog gemeenzaam is, en dat strijd recht is, en dat alles wordt geboren volgens strijd en behoren -Heraclitus


weten-moet-men-dat-de-oorlog-gemeenzaam-is-dat-strijd-recht-is-dat-alles-wordt-geboren-volgens-strijd-behoren
Dat Hij Volgens Citaten: De politicus, de priester, de fatsoenlijke zal altijd werken volgens een formule, en anderen dwingen volgens die formule te leven, en de onnadenkende, de dwazen, zullen altijd door hun woorden, hun beloften, hun verwachtingen verblind worden -Krishnamurti


Dat Hij Volgens Citaten: De moeilijkheid, is dat het niet genoeg is volgens de regels te leven -Michel Houellebecq


de-moeilijkheid-is-dat-het-niet-genoeg-is-volgens-de-regels-te-leven
Dat Hij Volgens Citaten: Wanneer gebieden die veroverd worden gewoon zijn in vrijheid en volgens eigen wetten te leven, dan zijn er drie methodes om ze in bezit te houden: de eerste is ze te verwoesten, de tweede is er zelf te gaan wonen, de derde is ze te laten leven volgens hun eigen wetten -Machiavelli


Dat Hij Volgens Citaten: Vrijheid bestaat hierin, dat men volgens gezond verstand leeft -Christoph Lehmann


vrijheid-bestaat-hierin-dat-men-volgens-gezond-verstand-leeft
Dat Hij Volgens Citaten: Is het niet verwonderlijk dat de mensen zo gaarne voor de godsdienst vechten en zo ongaarne volgens de voorschriften ervan leven? -G. C. Lichtenberg


is-het-niet-verwonderlijk-dat-de-mensen-zo-gaarne-voor-de-godsdienst-vechten-zo-ongaarne-volgens-de-voorschriften-ervan-leven
Dat Hij Volgens Citaten: Schuw psychiaters, maar zeg het niet te luid want volgens hen is dat reeds een gevaarlijke afwijking -Julien de Valckenaere


schuw-psychiaters-maar-zeg-het-niet-te-luid-want-volgens-hen-is-dat-reeds-een-gevaarlijke-afwijking
Dat Hij Volgens Citaten: We gaan daarom trachten iets te weten te komen over onszelf, niet volgens mij of een of andere onderzoeker of filosoof - want, als we iets leren over onszelf volgens iemand anders, leren we iets over hem, niet over onszelf - neen, we gaan leren wat wij in feite zijn -Krishnamurti


Dat Hij Volgens Citaten: Niemand moest zich eigenlijk ooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, want hij zegt toch alleen maar dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope


niemand-moest-zich-eigenlijk-ooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-want-hij-zegt-toch-alleen-maar-dat-hij-vandaag-wijzer-is-dan-hij-gisteren
Dat Hij Volgens Citaten: Iedereen draagt op zijn rug een etiket, volgens hetwelk men hem beoordeelt en dat alleen hijzelf niet ziet -Paul Brulat


iedereen-draagt-op-zijn-rug-een-etiket-volgens-hetwelk-men-hem-beoordeelt-dat-alleen-hijzelf-niet-ziet