De Anderen Tot Citaten

De Anderen Tot Citaten: Het ongerijmde dogma der gelijkheid bestaat niet in het zich verheffen tot anderen, maar om anderen tot zich neer te halen -Alphonse Karr


het-ongerijmde-dogma-der-gelijkheid-bestaat-niet-in-het-zich-verheffen-tot-anderen-maar-om-anderen-tot-zich-neer-te-halen
De Anderen Tot Citaten: Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen -Heraclitus


oorlog-is-vader-van-alles-koning-van-alles-de-enen-toont-hij-als-goden-de-anderen-als-mensen-de-enen-maakt-hij-tot-slaven-de-anderen-tot-vrijen
De Anderen Tot Citaten: Niemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaalt -Augustinus


niemand-vermag-een-ander-tot-de-hoogte-te-verheffen-waarop-hij-zelf-staat-wanneer-hij-niet-een-stuk-weegs-tot-de-standplaats-der-anderen-neerdaalt
De Anderen Tot Citaten: Wij anderen, die de moed hebben tot gezondheid en eveneens tot verachting, hoe zeer zijn wij niet gerechtigd een religie te verachten die geleerd heeft het lichaam te miskennen! -Friedrich Nietzsche


wij-anderen-die-de-moed-hebben-tot-gezondheid-eveneens-tot-verachting-hoe-zeer-zijn-wij-niet-gerechtigd-een-religie-te-verachten-die-geleerd-heeft
De Anderen Tot Citaten: Concentratie in de verhouding tot anderen betekent in de eerste plaats dat men kan luisteren -Erich Fromm


concentratie-in-de-verhouding-tot-anderen-betekent-in-de-eerste-plaats-dat-men-kan-luisteren
De Anderen Tot Citaten: Overvloed heeft alleen waarde als wij hem tot heil van anderen gebruiken -Carl Hilty


overvloed-heeft-alleen-waarde-als-wij-hem-tot-heil-van-anderen-gebruiken
De Anderen Tot Citaten: Hij mag alleen populair heten, die anderen tot zijn hoogte kan optrekken -Gottfried Kinkel


hij-mag-alleen-populair-heten-die-anderen-tot-zijn-hoogte-kan-optrekken
De Anderen Tot Citaten: Wie anderen wil loven, moet zelf lofwaardig zijn, anders wordt de lof licht tot belediging -Friedrich von Logau


wie-anderen-wil-loven-moet-zelf-lofwaardig-zijn-anders-wordt-de-lof-licht-tot-belediging
De Anderen Tot Citaten: De boom die sommigen tot tranen toe ontroert, is in de ogen van anderen enkel een groene sta-in-de-weg -William Blake


de-boom-die-sommigen-tot-tranen-toe-ontroert-is-in-de-ogen-van-anderen-enkel-een-groene-sta-in-de-weg
De Anderen Tot Citaten: De grondtrek van elke schooljongen is conformisme. Hij wil tot geen enkele prijs opvallen of anders zijn dan anderen -Godfried Bomans


de-grondtrek-van-elke-schooljongen-is-conformisme-hij-wil-tot-geen-enkele-prijs-opvallen-of-anders-zijn-dan-anderen
De Anderen Tot Citaten: De wettige macht ener regering strekke zich alleen uit tot zodanige handelingen, die voor anderen nadelig zijn -Thomas Jefferson


de-wettige-macht-ener-regering-strekke-zich-alleen-uit-tot-zodanige-handelingen-die-voor-anderen-nadelig-zijn
De Anderen Tot Citaten: Ieders vrijheid heeft tot natuurlijke grenzen de vrijheid van anderen -Alphonse Karr


ieders-vrijheid-heeft-tot-natuurlijke-grenzen-de-vrijheid-van-anderen
De Anderen Tot Citaten: Jezelf kopiëren is gevaarlijker dan anderen kopiëren. Het lijdt tot onvruchtbaarheid -Pablo Picasso


jezelf-kopiëren-is-gevaarlijker-dan-anderen-kopiëren-het-lijdt-tot-onvruchtbaarheid
De Anderen Tot Citaten: Typisch burgerlijk om zijn leven door te brengen met anderen tot zijn eigen mening over te halen -Alain


typisch-burgerlijk-om-zijn-leven-door-te-brengen-met-anderen-tot-zijn-eigen-mening-over-te-halen
De Anderen Tot Citaten: Heerschappij over zichzelf is de sleutel tot heerschappij over anderen -Karl Christian Ernst von Bentzel-Sternau


De Anderen Tot Citaten: Gelukkig de mens, die grootheid van anderen voelt en door liefde tot zijn eigen grootheid maakt -Franz Grillparzer


gelukkig-de-mens-die-grootheid-van-anderen-voelt-door-liefde-tot-zijn-eigen-grootheid-maakt
De Anderen Tot Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland


De Anderen Tot Citaten: De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles


de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten