De Dwazen Tot De Citaten

De Dwazen Tot De Citaten: De wijze moet tot de dwaas gaan, anders ging de wijsheid verloren daar nooit de dwazen tot de wijzen gaan -Friedrich von Bodenstedt


de-wijze-moet-tot-de-dwaas-gaan-anders-ging-de-wijsheid-verloren-daar-nooit-de-dwazen-tot-de-wijzen-gaan
De Dwazen Tot De Citaten: Het verrassende van jonge dwazen is dat er zoveel lang genoeg blijven leven om oude dwazen te worden -Doug Larson


het-verrassende-van-jonge-dwazen-is-dat-er-zoveel-lang-genoeg-blijven-leven-om-oude-dwazen-te-worden
De Dwazen Tot De Citaten: Het is beter, tot de dwazen te behoren, dan wijs te zijn en alleen tegenover allen te komen staan -Molière


het-is-beter-tot-de-dwazen-te-behoren-dan-wijs-te-zijn-alleen-tegenover-allen-te-komen-staan
De Dwazen Tot De Citaten: Het enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachts -Melchor de Santa Cruz


het-enige-verschil-tussen-wijzen-dwazen-is-dat-wijzen-'s-nachts-dromen-dwazen-overdag-'s-nachts
De Dwazen Tot De Citaten: Een bekrompen geest, tot een grote staat verheven, is een waar afgodsbeeld der dwazen -Axel Oxenstiern


een-bekrompen-geest-tot-een-grote-staat-verheven-is-een-waar-afgodsbeeld-der-dwazen
De Dwazen Tot De Citaten: Men houdt de mensen veelal voor gevaarlijker dan ze zijn. Dwazen en wijzen zijn onschadelijk, alleen de half-wijzen en de half-dwazen richtten onheil aan -Johann Wolfgang von Goethe


men-houdt-de-mensen-veelal-voor-gevaarlijker-dan-ze-zijn-dwazen-wijzen-zijn-onschadelijk-alleen-de-half-wijzen-de-half-dwazen-richtten-onheil-aan
De Dwazen Tot De Citaten: De wijzen leren meer van de dwazen, dan de dwazen van de wijzen -Francis Bacon


de-wijzen-leren-meer-van-de-dwazen-dan-de-dwazen-van-de-wijzen
De Dwazen Tot De Citaten: Wijzen leren meer van dwazen, dan dwazen van wijzen. -Marcus Cato


wijzen-leren-meer-van-dwazen-dan-dwazen-van-wijzen
De Dwazen Tot De Citaten: De wijzen zijn zij, die door de dwaling tot de waarheid komen; zij die bij de dwaling volharden, dat zijn de dwazen -Friedrich Rückert


de-wijzen-zijn-zij-die-door-de-dwaling-tot-de-waarheid-komen-zij-die-bij-de-dwaling-volharden-dat-zijn-de-dwazen
De Dwazen Tot De Citaten: Er is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezitten -Erasmus


De Dwazen Tot De Citaten: Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende -G. J. P. J. Bolland


De Dwazen Tot De Citaten: De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles


de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
De Dwazen Tot De Citaten: Wensers waren altijd dwazen -William Shakespeare


De Dwazen Tot De Citaten: Passieviteit is de feestdag van de dwazen -Gilbert Keith Chesterton


De Dwazen Tot De Citaten: De stilte is de deugd van dwazen -Francis Bacon


de-stilte-is-de-deugd-van-dwazen
De Dwazen Tot De Citaten: De ondervinding is de leermeesteres der dwazen -Livius


de-ondervinding-is-de-leermeesteres-der-dwazen
De Dwazen Tot De Citaten: Zwijgen is de deugd der dwazen -Francis Bacon


zwijgen-is-de-deugd-der-dwazen
De Dwazen Tot De Citaten: Domheid is besmettelijk, vooral onder dwazen -Louis-Philippe de Ségur