De Wijze Moet Tot De Citaten

De Wijze Moet Tot De Citaten: De wijze moet tot de dwaas gaan, anders ging de wijsheid verloren daar nooit de dwazen tot de wijzen gaan -Friedrich von Bodenstedt


de-wijze-moet-tot-de-dwaas-gaan-anders-ging-de-wijsheid-verloren-daar-nooit-de-dwazen-tot-de-wijzen-gaan
De Wijze Moet Tot De Citaten: Een wijze vrouw wil niemand tot vijand zijn; een wijze vrouw weigert om iemands slachtoffer te zijn -Maya Angelou


een-wijze-vrouw-wil-niemand-tot-vijand-zijn-een-wijze-vrouw-weigert-om-iemands-slachtoffer-te-zijn
De Wijze Moet Tot De Citaten: De beste wijze om tot begrijpen te komen, is doen. Wat men het best leert en het best onderhoudt, is hetgeen men tot op zekere hoogte zich zelf leert -Gustave le Bon


de-beste-wijze-om-tot-begrijpen-te-komen-is-doen-wat-men-het-best-leert-het-best-onderhoudt-is-hetgeen-men-tot-op-zekere-hoogte-zich-zelf-leert
De Wijze Moet Tot De Citaten: De wijze moet in de eerste plaats voor zichzelf wijs zijn -Plato


de-wijze-moet-in-de-eerste-plaats-voor-zichzelf-wijs-zijn
De Wijze Moet Tot De Citaten: Om een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven. Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zijn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenen -Multatuli


De Wijze Moet Tot De Citaten: De wijze onderneemt niets, terwijl de niet-wijze zich in alles verwikkelt -Seng-ts'an


de-wijze-onderneemt-niets-terwijl-de-niet-wijze-zich-in-alles-verwikkelt
De Wijze Moet Tot De Citaten: Het is niet mogelijk een grote naam af te dwingen; beroemdheid moet op eigen wijze worden nagestreefd -Lü Poe Wei


het-is-niet-mogelijk-een-grote-naam-af-te-dwingen-beroemdheid-moet-op-eigen-wijze-worden-nagestreefd
De Wijze Moet Tot De Citaten: Iedereen moet leren berusten, tot hij van het leven afstand moet doen -Graf August Von Platen


iedereen-moet-leren-berusten-tot-hij-van-het-leven-afstand-moet-doen
De Wijze Moet Tot De Citaten: Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je moet alleen maar wachten tot ze dat zelf doet -Humphrey Bogart


je-moet-een-vrouw-nooit-tegenspreken-je-moet-alleen-maar-wachten-tot-ze-dat-zelf-doet
De Wijze Moet Tot De Citaten: ik tracht op poëtische wijze dat wil zeggen eenvouds verlichte waters de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen -Lucebert


ik-tracht-op-poëtische-wijze-dat-wil-zeggen-eenvouds-verlichte-waters-de-ruimte-van-het-volledig-leven-tot-uitdrukking-te-brengen
De Wijze Moet Tot De Citaten: Van de drie mogelijke levensopvattingen: de optimistische, de pessimistische en de berustende, is de laatste wellicht de meest wijze, maar zij is ook de minst tot daden voerende -Gustave le Bon


van-de-drie-mogelijke-levensopvattingen-de-optimistische-de-pessimistische-de-berustende-is-de-laatste-wellicht-de-meest-wijze-maar-zij-is-ook-de
De Wijze Moet Tot De Citaten: Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren -W. M. Thackeray


ik-weet-nooit-of-ik-medelijden-moet-hebben-met-iemand-die-tot-bezinning-komt-of-dat-ik-hem-moet-feliciteren
De Wijze Moet Tot De Citaten: Het is niet genoeg goed te doen; het moet op een goede wijze geschieden -John Morley


het-is-niet-genoeg-goed-te-doen-het-moet-op-een-goede-wijze-geschieden
De Wijze Moet Tot De Citaten: Strenge gelijkheid! Iedere ezel moet bevoegd zijn tot het hoogste staatsambt, en de leeuw moet met de zak naar de molen draven -Heinrich Heine


strenge-gelijkheid-iedere-ezel-moet-bevoegd-zijn-tot-het-hoogste-staatsambt-de-leeuw-moet-met-de-zak-naar-de-molen-draven
De Wijze Moet Tot De Citaten: Fijngevoelige mensen kunnen beter verdragen, dat ze op zotte wijze worden gelaakt dan op zotte wijze geprezen -Abbé Roux


fijngevoelige-mensen-kunnen-beter-verdragen-dat-ze-op-zotte-wijze-worden-gelaakt-dan-op-zotte-wijze-geprezen
De Wijze Moet Tot De Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens, die zijn wijze van leven verklaart, doch integendeel zijn wijze van leven, die zijn wijze van denken verklaart -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-wijze-van-leven-verklaart-doch-integendeel-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken
De Wijze Moet Tot De Citaten: Een vrouw moet wel zeer ziek zijn, wil zij flauwvallen op een onbevallige wijze -Prinses Marie Louise Karadja


een-vrouw-moet-wel-zeer-ziek-zijn-wil-zij-flauwvallen-op-een-onbevallige-wijze
De Wijze Moet Tot De Citaten: De knappe mens weet het best hoe hij een leugen moet vertellen, de wijze hoe die te vermijden -Inayat Khan


de-knappe-mens-weet-het-best-hoe-hij-een-leugen-moet-vertellen-de-wijze-hoe-die-te-vermijden