De Wijze Moet Citaten

De Wijze Moet Citaten: De wijze moet in de eerste plaats voor zichzelf wijs zijn -Plato


de-wijze-moet-in-de-eerste-plaats-voor-zichzelf-wijs-zijn
De Wijze Moet Citaten: De wijze onderneemt niets, terwijl de niet-wijze zich in alles verwikkelt -Seng-ts'an


de-wijze-onderneemt-niets-terwijl-de-niet-wijze-zich-in-alles-verwikkelt
De Wijze Moet Citaten: Het is niet mogelijk een grote naam af te dwingen; beroemdheid moet op eigen wijze worden nagestreefd -Lü Poe Wei


het-is-niet-mogelijk-een-grote-naam-af-te-dwingen-beroemdheid-moet-op-eigen-wijze-worden-nagestreefd
De Wijze Moet Citaten: Het is niet genoeg goed te doen; het moet op een goede wijze geschieden -John Morley


het-is-niet-genoeg-goed-te-doen-het-moet-op-een-goede-wijze-geschieden
De Wijze Moet Citaten: Fijngevoelige mensen kunnen beter verdragen, dat ze op zotte wijze worden gelaakt dan op zotte wijze geprezen -Abbé Roux


fijngevoelige-mensen-kunnen-beter-verdragen-dat-ze-op-zotte-wijze-worden-gelaakt-dan-op-zotte-wijze-geprezen
De Wijze Moet Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens, die zijn wijze van leven verklaart, doch integendeel zijn wijze van leven, die zijn wijze van denken verklaart -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-wijze-van-leven-verklaart-doch-integendeel-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken
De Wijze Moet Citaten: Een vrouw moet wel zeer ziek zijn, wil zij flauwvallen op een onbevallige wijze -Prinses Marie Louise Karadja


een-vrouw-moet-wel-zeer-ziek-zijn-wil-zij-flauwvallen-op-een-onbevallige-wijze
De Wijze Moet Citaten: De knappe mens weet het best hoe hij een leugen moet vertellen, de wijze hoe die te vermijden -Inayat Khan


de-knappe-mens-weet-het-best-hoe-hij-een-leugen-moet-vertellen-de-wijze-hoe-die-te-vermijden
De Wijze Moet Citaten: Als een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht? -Tsjwang-tse


De Wijze Moet Citaten: Het is niet genoeg om intelligent te zijn, men moet op een intelligente wijze intelligent zijn -Jan Greshoff


het-is-niet-genoeg-om-intelligent-te-zijn-men-moet-op-een-intelligente-wijze-intelligent-zijn
De Wijze Moet Citaten: De wijze moet tot de dwaas gaan, anders ging de wijsheid verloren daar nooit de dwazen tot de wijzen gaan -Friedrich von Bodenstedt


de-wijze-moet-tot-de-dwaas-gaan-anders-ging-de-wijsheid-verloren-daar-nooit-de-dwazen-tot-de-wijzen-gaan
De Wijze Moet Citaten: Een staat moet niet worden beoordeeld naar de wijze waarop de meest aanzienlijke burgers er worden behandeld, maar de minst aanzienlijke -Nelson Mandela


een-staat-moet-niet-worden-beoordeeld-naar-de-wijze-waarop-de-meest-aanzienlijke-burgers-er-worden-behandeld-maar-de-minst-aanzienlijke
De Wijze Moet Citaten: Wijze besluiten worden slechts genomen met een overzicht van het geheel; om ver te zien moet men van de hoogte uit zien -Madame Swetchine


wijze-besluiten-worden-slechts-genomen-met-een-overzicht-van-het-geheel-om-ver-te-zien-moet-men-van-de-hoogte-uit-zien
De Wijze Moet Citaten: Een wijze vrouw wil niemand tot vijand zijn; een wijze vrouw weigert om iemands slachtoffer te zijn -Maya Angelou


een-wijze-vrouw-wil-niemand-tot-vijand-zijn-een-wijze-vrouw-weigert-om-iemands-slachtoffer-te-zijn
De Wijze Moet Citaten: Er zijn meer dwaze dan wijze mensen;En zelfs onder wijze mensen, is er meer dwaasheid dan wijsheid -Nicolas Chamfort


er-zijn-meer-dwaze-dan-wijze-mensenen-zelfs-onder-wijze-mensen-is-er-meer-dwaasheid-dan-wijsheid
De Wijze Moet Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens die zijn leven bepaalt, maar zijn wijze van leven die zijn wijze van denken bepaalt -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-leven-bepaalt-maar-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken-bepaalt
De Wijze Moet Citaten: Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen -Machiavelli


een-heerser-moet-ervoor-zorgen-dat-hij-op-zodanige-wijze-gevreesd-wordt-dat-hij-ook-al-slaagt-hij-er-niet-in-de-liefde-van-zijn-onderdanen-te-winnen
De Wijze Moet Citaten: De wijze handelt niet en daarom faalt hij niet. De wijze grijpt niet en daarom verliest hij niet -Lao-Tse


de-wijze-handelt-niet-daarom-faalt-hij-niet-de-wijze-grijpt-niet-daarom-verliest-hij-niet