Der Citaten

Go to Gemtracks
Der Citaten: Ik kan, dat is de maat der mij gegeven kracht, der daad, der bekwaamheid, der kunst, der wetenschap -Friedrich Rückert
ik-kan-dat-is-de-maat-der-mij-gegeven-kracht-der-daad-der-bekwaamheid-der-kunst-der-wetenschap
Der Citaten: De praal der begrafenissen geldt meer de ijdelheid der levenden dan de eer der gestorvenen -Francois de la Rochefoucauld
de-praal-der-begrafenissen-geldt-meer-de-ijdelheid-der-levenden-dan-de-eer-der-gestorvenen
Der Citaten: Te verhalen van teleurstelling en ellende, de duisternis der toekomst nog donkerder te maken, de doolhof der onzekerheid verwarder, is altijd een geliefde bezigheid der dichters geweest -Samuel Johnson
te-verhalen-van-teleurstelling-ellende-de-duisternis-der-toekomst-nog-donkerder-te-maken-de-doolhof-der-onzekerheid-verwarder-is-altijd-een-geliefde
Der Citaten: Volharding is een dochter der kracht, koppigheid een dochter der zwakte, met name der verstandszwakte -Marie von Ebner-Eschenbach
volharding-is-een-dochter-der-kracht-koppigheid-een-dochter-der-zwakte-met-name-der-verstandszwakte
Der Citaten: Bescheidenheid is niet dan de berusting der kleinheid of de zekerheid der grootheid -Jean Rostand
bescheidenheid-is-niet-dan-de-berusting-der-kleinheid-of-de-zekerheid-der-grootheid
Der Citaten: Van alle zusteren der liefde is de medelijden een der schoonste -Alfred de Musset
van-alle-zusteren-der-liefde-is-de-medelijden-een-der-schoonste
Der Citaten: In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is -Stanislas de Boufflers
in-de-jaloezie-is-de-zuster-der-liefde-zoals-de-duivel-de-broeder-der-engelen-is
Der Citaten: Lang is de weg der lessen, kort en doeltreffend die der voorbeelden -Seneca
lang-is-de-weg-der-lessen-kort-doeltreffend-die-der-voorbeelden
Der Citaten: Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen -Confucius
onveranderlijk-is-slechts-de-edelste-der-wijzen-de-laagste-der-dommen
Der Citaten: Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst. -Philip James Bailey
eenvoud-is-de-eerste-stap-der-natuur-de-laatste-der-kunst
Der Citaten: Het geloof is de vertroosting der rampzaligen en de verschrikking der gelukkigen -Vauvenargues
het-geloof-is-de-vertroosting-der-rampzaligen-de-verschrikking-der-gelukkigen
Der Citaten: Bijval der menigte is nooit een getuigenis der waarheid -Gotthold Ephraim Lessing
bijval-der-menigte-is-nooit-een-getuigenis-der-waarheid
Der Citaten: De wereld is een geheel der feiten, niet der dingen -Bertrand Russell
de-wereld-is-een-geheel-der-feiten-niet-der-dingen
Der Citaten: De wetten der moraal zijn ook die der kunst -Robert Schumann
de-wetten-der-moraal-zijn-ook-die-der-kunst
Der Citaten: De last der slavernij is vaak lichter dan die der vrijheid -Etienne Rey
de-last-der-slavernij-is-vaak-lichter-dan-die-der-vrijheid
Der Citaten: Veel is in de maneschijn der herinnering schoner dan in het zonlicht der werkelijkheid -Peter Sirius
veel-is-in-de-maneschijn-der-herinnering-schoner-dan-in-het-zonlicht-der-werkelijkheid
Der Citaten: Ik heb altijd de dwaasheid der hartstochten verkozen boven de wijsheid der onverschilligheid -Anatole France
ik-heb-altijd-de-dwaasheid-der-hartstochten-verkozen-boven-de-wijsheid-der-onverschilligheid
Der Citaten: De dwaasheid der wijzen is altijd nog meer waard dan de wijsheid der dwazen -Fliegende Blätter
de-dwaasheid-der-wijzen-is-altijd-nog-meer-waard-dan-de-wijsheid-der-dwazen
Der Citaten: De zwakheid der mannen vormt de kracht der vrouwen -C. J. Wijnaendts Francken
Der Citaten: De ijdelheid der dwazen rechtvaardigt de trots der verstandigen -Comtesse Diane de Beausacq
de-ijdelheid-der-dwazen-rechtvaardigt-de-trots-der-verstandigen
Der Citaten: De eigenlijke vondst der romantiek is de vreugde der melancholie -Godfried Bomans
de-eigenlijke-vondst-der-romantiek-is-de-vreugde-der-melancholie
Der Citaten: De ironie is de moed der zwakken en de lafheid der sterken -A. Berthet
de-ironie-is-de-moed-der-zwakken-de-lafheid-der-sterken
Der Citaten: De wereld is de totaliteit der feiten, niet der dingen -Ludwig Wittgenstein
de-wereld-is-de-totaliteit-der-feiten-niet-der-dingen
Der Citaten: De wijn der sterken is het vergif der zwakken -Victor Hugo
de-wijn-der-sterken-is-het-vergif-der-zwakken
Der Citaten: Door het goud der maskers weg te krabben, ontdek ik slechts de matheid der evidenties -Henri-Floris Jespers
door-het-goud-der-maskers-weg-te-krabben-ontdek-ik-slechts-de-matheid-der-evidenties
Der Citaten: De bleke dood klopt zonder onderscheid aan de hutten der armen en de burchten der koningen -Horatius
de-bleke-dood-klopt-zonder-onderscheid-aan-de-hutten-der-armen-de-burchten-der-koningen
Der Citaten: Moge de studie der Griekse en Latijnse letteren steeds de grondslag der hogere beschaving blijven! -Johann Wolfgang von Goethe
moge-de-studie-der-griekse-latijnse-letteren-steeds-de-grondslag-der-hogere-beschaving-blijven
Der Citaten: Het hart der vrouwen is zo wispelturig dat de mond der mannen er voortdurend van overloopt -Julien de Valckenaere
het-hart-der-vrouwen-is-zo-wispelturig-dat-de-mond-der-mannen-er-voortdurend-van-overloopt
Der Citaten: Tussen het genot der zinnen en de vrede der ziel blijft de mens slechts de bange keuze -Friedrich von Schiller
tussen-het-genot-der-zinnen-de-vrede-der-ziel-blijft-de-mens-slechts-de-bange-keuze
Der Citaten: Zoals de waarheid te vinden is in het botsen der meningen, zo ligt schoonheid te grabbel in de botsing der stijlen -Renate Rubinstein
zoals-de-waarheid-te-vinden-is-in-het-botsen-der-meningen-zo-ligt-schoonheid-te-grabbel-in-de-botsing-der-stijlen
Der Citaten: Het is van oudsher een gewoonte der theologen om de levenden te slaan met de botten der doden -Robert Green Ingersoll
het-is-van-oudsher-een-gewoonte-der-theologen-om-de-levenden-te-slaan-met-de-botten-der-doden
Der Citaten: Het genot der muziek berust op een onbewuste mathematische waarneming van de trillingsverhouding der tonen -Gottfried Wilhelm von Leibniz
het-genot-der-muziek-berust-op-een-onbewuste-mathematische-waarneming-van-de-trillingsverhouding-der-tonen
Der Citaten: Het eindpunt van de godsdienst, de ziel der deugden en de korte samenvatting der wet, dat is de barmhartigheid -Jacques Bénigne Bossuet
het-eindpunt-van-de-godsdienst-de-ziel-der-deugden-de-korte-samenvatting-der-wet-dat-is-de-barmhartigheid
Der Citaten: Wees niet verbaasd als gij aan het eind der vallei der zonden de deugd vindt staan -Inayat Khan
wees-niet-verbaasd-als-gij-aan-het-eind-der-vallei-der-zonden-de-deugd-vindt-staan
Der Citaten: Enkel de schoonheid der deugd, zonder beloning der daad, is geen voldoende drijfveer, en men is liefst niet voor niemendal braaf -Ovidius
enkel-de-schoonheid-der-deugd-zonder-beloning-der-daad-is-geen-voldoende-drijfveer-men-is-liefst-niet-voor-niemendal-braaf