Des Doods Citaten

Go to Gemtracks
Des Doods Citaten: In ieder afscheid is een beeld des doods -George Eliot
in-ieder-afscheid-is-een-beeld-doods
Des Doods Citaten: Het leven is een klein eiland in de grote oceaan des doods -Ernst Hohenemser
het-leven-is-een-klein-eiland-in-de-grote-oceaan-doods
Des Doods Citaten: De ouderdom is een tiran die op straffe des doods, alle genoegens der jeugd verbiedt -Francois de la Rochefoucauld
de-ouderdom-is-een-tiran-die-op-straffe-doods-alle-genoegens-der-jeugd-verbiedt
Des Doods Citaten: Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten -Erasmus
Des Doods Citaten: Nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid, en velen van ons zullen steeds op nieuw door een dal van schaduwen des doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken -Nelson Mandela
nergens-bestaat-een-gemakkelijk-pad-naar-vrijheid-velen-van-ons-zullen-steeds-op-nieuw-door-een-dal-van-schaduwen-doods-moeten-gaan-voordat-we-de
Des Doods Citaten: Een doods sculptuur zegt meer dan een nietszeggend wezen -Emile Snellen van Vollenhoven
Des Doods Citaten: Even verdienstelijk in de werken des oorlogs als des vredes -Juvenalis
even-verdienstelijk-in-de-werken-oorlogs-als-vredes
Des Doods Citaten: Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht. -Friedrich Hebbel
geestigheid-is-het-enige-ding-dat-te-minder-gevonden-wordt-naarmate-er-te-ijveriger-naar-wordt-gezocht
Des Doods Citaten: Oorspronkelijk te zijn, des te beter; het te willen zijn, des te erger -Alain Chauvilliers
Des Doods Citaten: Hoe dichter de mens, in geestelijke ontwikkeling, staat bij de dieren, des te verder meent hij van hen verwijderd te zijn, en des te lager ziet hij op hen neer -Willem Cornelis Capel
hoe-dichter-de-mens-in-geestelijke-ontwikkeling-staat-bij-de-dieren-te-verder-meent-hij-van-hen-verwijderd-te-zijn-te-lager-ziet-hij-op-hen-neer
Des Doods Citaten: Ik begreep dat vriendschap een verfijnde vorm van vijandschap is. Je draait om elkaar heen tot je kunt toeslaan. Hoe beter je aan elkaar gewaagd bent, des te nauwkeuriger verzamel je je gegevens en met des te meer zorgvuldigheid kies je het ogenblik -J.J. Voskuil
Des Doods Citaten: Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard
hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Des Doods Citaten: Volmaaktheid is de maat des hemels; volmaaktheid willen de maat des mensen -Johann Wolfgang von Goethe
Des Doods Citaten: Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden -Ben Cami
hoe-ouder-ge-wordt-te-meer-zult-ge-lief-hebben-hoe-meer-ge-lief-hebt-te-jonger-zult-ge-worden
Des Doods Citaten: Des mensen engel is de tijd -Friedrich von Schiller
Des Doods Citaten: Humor is de harmonie des harten -Douglas Jerrold
Des Doods Citaten: Hoe volmaakter, des te meer smarten -Michelangelo Antonioni
Des Doods Citaten: De mens te kennen is des mensen wetenschap -Willem Bilderdijk
Des Doods Citaten: Dankbaarheid is het geheugen des harten -Hans Christian Andersen
Des Doods Citaten: Teleurstellingen zijn de jaarringen des levens -Willem Cornelis Capel
Des Doods Citaten: Des te welsprekender, naarmate ik minder oprecht was -Jean Rostand
des-te-welsprekender-naarmate-ik-minder-oprecht-was
Des Doods Citaten: Hoe dwazer uw hoop, des te vaster -Marie von Ebner-Eschenbach
Des Doods Citaten: Hoe meer je je haast, des te langzamer ga je -Seng-ts'an
Des Doods Citaten: Godsdiensttwisten zijn de oogst des duivels -Jean de La Fontaine
Des Doods Citaten: Er zijn ook parvenu's des geestes -Fliegende Blätter
Des Doods Citaten: Rampspoed is de ware toetsteen des mensen -Francis Beaumont
Des Doods Citaten: Vergissen is menselijk. Volharden is des duivels -Augustinus
vergissen-is-menselijk-volharden-is-duivels
Des Doods Citaten: Hoe verdorvener de staat, des te meer wetten -Tacitus
hoe-verdorvener-de-staat-te-meer-wetten
Des Doods Citaten: Hoe langzamer de vlucht des te gevaarlijker de roofvogel -Graham Greene
hoe-langzamer-de-vlucht-te-gevaarlijker-de-roofvogel
Des Doods Citaten: Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan -Seneca
tegenspoed-in-de-liefde-wakkert-ze-te-meer-aan
Des Doods Citaten: Hoe minder begrip, des te meer bewijzen -Christian Fürchtegott Gellert
Des Doods Citaten: Het sensationeel karakter des Heelals is hartbeklemmend -G. J. P. J. Bolland
het-sensationeel-karakter-heelals-is-hartbeklemmend
Des Doods Citaten: Vrome boetedoening koopt de toorn des Hemels af -Friedrich von Schiller
Des Doods Citaten: Hoe meer vooroordelen, des te minder oordeel -Fliegende Blätter
Des Doods Citaten: Verzwegen smart doet des te meer kwaad -Ovidius
verzwegen-smart-doet-te-meer-kwaad