Des Te Liever Citaten

Des Te Liever Citaten: Hoe onverdorvener een meisje is, des te liever zou zij moeder willen worden -Otto Weiss


hoe-onverdorvener-een-meisje-is-te-liever-zou-zij-moeder-willen-worden
Des Te Liever Citaten: Hoe meer men bang geweest is voor iets, des te liever treedt men dat met voeten -Lucretius


hoe-meer-men-bang-geweest-is-voor-iets-te-liever-treedt-men-dat-met-voeten
Des Te Liever Citaten: Even verdienstelijk in de werken des oorlogs als des vredes -Juvenalis


even-verdienstelijk-in-de-werken-oorlogs-als-vredes
Des Te Liever Citaten: Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht. -Friedrich Hebbel


geestigheid-is-het-enige-ding-dat-te-minder-gevonden-wordt-naarmate-er-te-ijveriger-naar-wordt-gezocht
Des Te Liever Citaten: Liefdestragiek: de één wil niets liever, de ander wil liever niets -M. Egorie


liefdestragiek-de-één-wil-niets-liever-de-ander-wil-liever-niets
Des Te Liever Citaten: Oorspronkelijk te zijn, des te beter; het te willen zijn, des te erger -Alain Chauvilliers


Des Te Liever Citaten: Hoe dichter de mens, in geestelijke ontwikkeling, staat bij de dieren, des te verder meent hij van hen verwijderd te zijn, en des te lager ziet hij op hen neer -Willem Cornelis Capel


hoe-dichter-de-mens-in-geestelijke-ontwikkeling-staat-bij-de-dieren-te-verder-meent-hij-van-hen-verwijderd-te-zijn-te-lager-ziet-hij-op-hen-neer
Des Te Liever Citaten: Ik begreep dat vriendschap een verfijnde vorm van vijandschap is. Je draait om elkaar heen tot je kunt toeslaan. Hoe beter je aan elkaar gewaagd bent, des te nauwkeuriger verzamel je je gegevens en met des te meer zorgvuldigheid kies je het ogenblik -J.J. Voskuil


Des Te Liever Citaten: Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard


hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Des Te Liever Citaten: Volmaaktheid is de maat des hemels; volmaaktheid willen de maat des mensen -Johann Wolfgang von Goethe


Des Te Liever Citaten: Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden -Ben Cami


hoe-ouder-ge-wordt-te-meer-zult-ge-lief-hebben-hoe-meer-ge-lief-hebt-te-jonger-zult-ge-worden
Des Te Liever Citaten: Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect -Martin Luther King


Des Te Liever Citaten: Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten -Erasmus


Des Te Liever Citaten: Liever opbranden dan uitdoven -Jules Deelder


Des Te Liever Citaten: Wees liever metselaar, als dat uw aanleg is -Nicolas Boileau


wees-liever-metselaar-als-dat-uw-aanleg-is
Des Te Liever Citaten: Liever vandaag eieren dan morgen kuikens -François Rabelais


liever-vandaag-eieren-dan-morgen-kuikens
Des Te Liever Citaten: Ik zou liever gek worden dan gevoelig -Antisthenes


ik-zou-liever-gek-worden-dan-gevoelig
Des Te Liever Citaten: Politiek: Ik ben er liever slachtoffer dan medeplichtige van -Henry de Montherlant


politiek-ik-ben-er-liever-slachtoffer-dan-medeplichtige-van