Des Te Citaten

Des Te Citaten: Even verdienstelijk in de werken des oorlogs als des vredes -Juvenalis


even-verdienstelijk-in-de-werken-oorlogs-als-vredes
Des Te Citaten: Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht. -Friedrich Hebbel


geestigheid-is-het-enige-ding-dat-te-minder-gevonden-wordt-naarmate-er-te-ijveriger-naar-wordt-gezocht
Des Te Citaten: Oorspronkelijk te zijn, des te beter; het te willen zijn, des te erger -Alain Chauvilliers


Des Te Citaten: Hoe dichter de mens, in geestelijke ontwikkeling, staat bij de dieren, des te verder meent hij van hen verwijderd te zijn, en des te lager ziet hij op hen neer -Willem Cornelis Capel


hoe-dichter-de-mens-in-geestelijke-ontwikkeling-staat-bij-de-dieren-te-verder-meent-hij-van-hen-verwijderd-te-zijn-te-lager-ziet-hij-op-hen-neer
Des Te Citaten: Ik begreep dat vriendschap een verfijnde vorm van vijandschap is. Je draait om elkaar heen tot je kunt toeslaan. Hoe beter je aan elkaar gewaagd bent, des te nauwkeuriger verzamel je je gegevens en met des te meer zorgvuldigheid kies je het ogenblik -J.J. Voskuil


Des Te Citaten: Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard


hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Des Te Citaten: Volmaaktheid is de maat des hemels; volmaaktheid willen de maat des mensen -Johann Wolfgang von Goethe


Des Te Citaten: Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden -Ben Cami


hoe-ouder-ge-wordt-te-meer-zult-ge-lief-hebben-hoe-meer-ge-lief-hebt-te-jonger-zult-ge-worden
Des Te Citaten: Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten -Erasmus


Des Te Citaten: Humor is de harmonie des harten -Douglas Jerrold


Des Te Citaten: Des mensen engel is de tijd -Friedrich von Schiller


Des Te Citaten: Teleurstellingen zijn de jaarringen des levens -Willem Cornelis Capel


Des Te Citaten: Hoe meer je je haast, des te langzamer ga je -Seng-ts'an


Des Te Citaten: Er zijn ook parvenu's des geestes -Fliegende Blätter


Des Te Citaten: Hoe dwazer uw hoop, des te vaster -Marie von Ebner-Eschenbach


Des Te Citaten: Godsdiensttwisten zijn de oogst des duivels -Jean de La Fontaine


Des Te Citaten: Dankbaarheid is het geheugen des harten -Hans Christian Andersen


Des Te Citaten: Hoe volmaakter, des te meer smarten -Michelangelo Antonioni