Die Haar Inboezemt Citaten

Die Haar Inboezemt Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Die Haar Inboezemt Citaten: De trots die ons zoveel afgunst inboezemt, dient ons dikwijls ook om hem te matigen -Francois de la Rochefoucauld


de-trots-die-ons-zoveel-afgunst-inboezemt-dient-ons-dikwijls-ook-om-hem-te-matigen
Die Haar Inboezemt Citaten: Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemt -Marie von Ebner-Eschenbach


vertrouwen-maakt-zalig-zowel-hem-die-het-koestert-als-hem-die-het-inboezemt
Die Haar Inboezemt Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Die Haar Inboezemt Citaten: Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het vertrouwen dat hun hulp ons inboezemt -Epicurus


het-is-niet-zozeer-de-hulp-van-onze-vrienden-die-ons-helpt-als-wel-het-vertrouwen-dat-hun-hulp-ons-inboezemt
Die Haar Inboezemt Citaten: In elke levende taal is een gedeelte dood.


Die Haar Inboezemt Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
Die Haar Inboezemt Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Die Haar Inboezemt Citaten: Wees spraakzaam, maar laat ook anderen aan het woord komen; want in gezelschap heeft bijna iedereen wat te zeggen dat de overige aanwezigen weinig belang inboezemt -Otto Weiss


wees-spraakzaam-maar-laat-ook-anderen-aan-het-woord-komen-want-in-gezelschap-heeft-bijna-iedereen-wat-te-zeggen-dat-de-overige-aanwezigen-weinig
Die Haar Inboezemt Citaten: Medelijden is dat gevoel, dat de man het minst gaarne inboezemt, vooral wanneer hij het verdient -Fliegende Blätter


medelijden-is-dat-gevoel-dat-de-man-het-minst-gaarne-inboezemt-vooral-wanneer-hij-het-verdient
Die Haar Inboezemt Citaten: Trouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben gehad -Marc Callewaert


trouwe-vrouw-de-vrouw-die-haar-man-trouw-blijft-in-al-de-moeilijkheden-die-hij-zonder-haar-nooit-zou-hebben-gehad
Die Haar Inboezemt Citaten: Men kan niet zonder vrees zijn, wanneer men vrees inboezemt -Epicurus


men-kan-niet-zonder-vrees-zijn-wanneer-men-vrees-inboezemt
Die Haar Inboezemt Citaten: De liefhebbende vrouw is een slavin, die haar ketens laat dragen door haar meester -Etienne Rey


de-liefhebbende-vrouw-is-een-slavin-die-haar-ketens-laat-dragen-door-haar-meester
Die Haar Inboezemt Citaten: Religie is een gewetenszaak, die haar dwingt doodt haar. Dwang schept partijen, vijanden en huichelaars -Johann Kaspar Lavater


religie-is-een-gewetenszaak-die-haar-dwingt-doodt-haar-dwang-schept-partijen-vijanden-huichelaars
Die Haar Inboezemt Citaten: Geen grootheid kan gedijen, die niet haar wortels heeft in het hart van haar tijd -Robert Hamerling


geen-grootheid-kan-gedijen-die-niet-haar-wortels-heeft-in-het-hart-van-haar-tijd
Die Haar Inboezemt Citaten: De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden -Kahlil Gibran


de-man-die-de-vrouw-haar-kleine-fouten-niet-vergeeft-zal-zich-nimmer-verheugen-in-haar-grote-deugden
Die Haar Inboezemt Citaten: Het geluk is een vrouw, die het meest aangetrokken wordt door degene, die haar het minst naloopt; doch wie eenmaal haar gunst versmaad heeft, met niet te verzadigen haat vervolgt -Nikolaus Lenau


het-geluk-is-een-vrouw-die-het-meest-aangetrokken-wordt-door-degene-die-haar-het-minst-naloopt-doch-wie-eenmaal-haar-gunst-versmaad-heeft-met-niet-te
Die Haar Inboezemt Citaten: Hij heeft de roos niet in haar schoonste glans gezien, die nooit de parel van het gevoel in haar oog zag staan -Friedrich Rückert


hij-heeft-de-roos-niet-in-haar-schoonste-glans-gezien-die-nooit-de-parel-van-het-gevoel-in-haar-oog-zag-staan