Die Haar Koestert Citaten

Die Haar Koestert Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Die Haar Koestert Citaten: Veel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien -Samuel Johnson


veel-genoegen-ongenoegen-komt-voort-uit-de-vermoedens-die-men-koestert-over-de-gedachten-van-anderen-wij-allen-genieten-lof-die-wij-niet-horen
Die Haar Koestert Citaten: Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemt -Marie von Ebner-Eschenbach


vertrouwen-maakt-zalig-zowel-hem-die-het-koestert-als-hem-die-het-inboezemt
Die Haar Koestert Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Die Haar Koestert Citaten: Alleen hij die een of ander ideaal dat hij tot werkelijkheid wil brengen in zijn binnenste koestert, is daardoor gevrijwaard tegen de vergiften en de smarten van de tijd -Jean Paul


alleen-hij-die-een-of-ander-ideaal-dat-hij-tot-werkelijkheid-wil-brengen-in-zijn-binnenste-koestert-is-daardoor-gevrijwaard-tegen-de-vergiften-de
Die Haar Koestert Citaten: In elke levende taal is een gedeelte dood.


Die Haar Koestert Citaten: Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn -Confucius


wie-oude-kennis-koestert-voortdurend-nieuwe-vergaart-mag-een-leraar-van-anderen-zijn
Die Haar Koestert Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
Die Haar Koestert Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Die Haar Koestert Citaten: Trouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben gehad -Marc Callewaert


trouwe-vrouw-de-vrouw-die-haar-man-trouw-blijft-in-al-de-moeilijkheden-die-hij-zonder-haar-nooit-zou-hebben-gehad
Die Haar Koestert Citaten: De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit -Mahatma Gandhi


de-liefde-eist-nimmer-rechten-op-zij-geeft-ze-altijd-de-liefde-lijdt-immer-koestert-nooit-wrok-wreekt-zichzelf-nooit
Die Haar Koestert Citaten: Ik stel mij God voor, sprak de mug, vele duizenden malen groter dan ik; in de eeuwige glans en eeuwig geluk gonzend, danst hij en koestert hij zich in de zon -Joseph Victor von Scheffel


ik-stel-mij-god-voor-sprak-de-mug-vele-duizenden-malen-groter-dan-ik-in-de-eeuwige-glans-eeuwig-geluk-gonzend-danst-hij-koestert-hij-zich-in-de-zon
Die Haar Koestert Citaten: De liefhebbende vrouw is een slavin, die haar ketens laat dragen door haar meester -Etienne Rey


de-liefhebbende-vrouw-is-een-slavin-die-haar-ketens-laat-dragen-door-haar-meester
Die Haar Koestert Citaten: Religie is een gewetenszaak, die haar dwingt doodt haar. Dwang schept partijen, vijanden en huichelaars -Johann Kaspar Lavater


religie-is-een-gewetenszaak-die-haar-dwingt-doodt-haar-dwang-schept-partijen-vijanden-huichelaars
Die Haar Koestert Citaten: Geen grootheid kan gedijen, die niet haar wortels heeft in het hart van haar tijd -Robert Hamerling


geen-grootheid-kan-gedijen-die-niet-haar-wortels-heeft-in-het-hart-van-haar-tijd
Die Haar Koestert Citaten: De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden -Kahlil Gibran


de-man-die-de-vrouw-haar-kleine-fouten-niet-vergeeft-zal-zich-nimmer-verheugen-in-haar-grote-deugden
Die Haar Koestert Citaten: Het geluk is een vrouw, die het meest aangetrokken wordt door degene, die haar het minst naloopt; doch wie eenmaal haar gunst versmaad heeft, met niet te verzadigen haat vervolgt -Nikolaus Lenau


het-geluk-is-een-vrouw-die-het-meest-aangetrokken-wordt-door-degene-die-haar-het-minst-naloopt-doch-wie-eenmaal-haar-gunst-versmaad-heeft-met-niet-te
Die Haar Koestert Citaten: Hij heeft de roos niet in haar schoonste glans gezien, die nooit de parel van het gevoel in haar oog zag staan -Friedrich Rückert


hij-heeft-de-roos-niet-in-haar-schoonste-glans-gezien-die-nooit-de-parel-van-het-gevoel-in-haar-oog-zag-staan