Die Haar Citaten

Die Haar Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Die Haar Citaten: In elke levende taal is een gedeelte dood.


Die Haar Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
Die Haar Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Die Haar Citaten: Trouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben gehad -Marc Callewaert


trouwe-vrouw-de-vrouw-die-haar-man-trouw-blijft-in-al-de-moeilijkheden-die-hij-zonder-haar-nooit-zou-hebben-gehad
Die Haar Citaten: De liefhebbende vrouw is een slavin, die haar ketens laat dragen door haar meester -Etienne Rey


de-liefhebbende-vrouw-is-een-slavin-die-haar-ketens-laat-dragen-door-haar-meester
Die Haar Citaten: Religie is een gewetenszaak, die haar dwingt doodt haar. Dwang schept partijen, vijanden en huichelaars -Johann Kaspar Lavater


religie-is-een-gewetenszaak-die-haar-dwingt-doodt-haar-dwang-schept-partijen-vijanden-huichelaars
Die Haar Citaten: Geen grootheid kan gedijen, die niet haar wortels heeft in het hart van haar tijd -Robert Hamerling


geen-grootheid-kan-gedijen-die-niet-haar-wortels-heeft-in-het-hart-van-haar-tijd
Die Haar Citaten: De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden -Kahlil Gibran


de-man-die-de-vrouw-haar-kleine-fouten-niet-vergeeft-zal-zich-nimmer-verheugen-in-haar-grote-deugden
Die Haar Citaten: Het geluk is een vrouw, die het meest aangetrokken wordt door degene, die haar het minst naloopt; doch wie eenmaal haar gunst versmaad heeft, met niet te verzadigen haat vervolgt -Nikolaus Lenau


het-geluk-is-een-vrouw-die-het-meest-aangetrokken-wordt-door-degene-die-haar-het-minst-naloopt-doch-wie-eenmaal-haar-gunst-versmaad-heeft-met-niet-te
Die Haar Citaten: Hij heeft de roos niet in haar schoonste glans gezien, die nooit de parel van het gevoel in haar oog zag staan -Friedrich Rückert


hij-heeft-de-roos-niet-in-haar-schoonste-glans-gezien-die-nooit-de-parel-van-het-gevoel-in-haar-oog-zag-staan
Die Haar Citaten: Men zegt gewoonlijk dat de rechtvaardigste verdeling die de natuur van haar gunsten onder ons heeft gehouden, die van het verstand is; want niemand is ontevreden over wat hij van haar gekregen heeft -Michel Eyquem de Montaigne


Die Haar Citaten: De vrouw wenst de waarheid niet; wat is haar gelegen aan de waarheid? Haar grote kunst is de leugen, haar hoogste aangelegenheid schijn en schoonheid. En laten wij mannen het eerlijke bekennen: wij waarderen juist die kunst en dat instinct in de vrouw -Friedrich Nietzsche


Die Haar Citaten: Een vrouw trouwt altijd liever met iemand die slecht voor haar zorgt dan met iemand die slecht naar haar luistert. -Kin Hubbard


een-vrouw-trouwt-altijd-liever-met-iemand-die-slecht-voor-haar-zorgt-dan-met-iemand-die-slecht-naar-haar-luistert
Die Haar Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Die Haar Citaten: Iedere generatie glimlacht over haar ouders, lacht over haar grootouders en bewondert haar overgrootouders -William Somerset Maugham


iedere-generatie-glimlacht-over-haar-ouders-lacht-over-haar-grootouders-bewondert-haar-overgrootouders
Die Haar Citaten: De zwakheid van de menselijke rede blijkt duidelijker in degenen die haar zwakheid niet kennen, dan in degenen die haar wel kennen -Blaise Pascal


de-zwakheid-van-de-menselijke-rede-blijkt-duidelijker-in-degenen-die-haar-zwakheid-niet-kennen-dan-in-degenen-die-haar-wel-kennen
Die Haar Citaten: De smart is een vrucht; God laat haar niet groeien op een tak, die nog te zwak is om haar te dragen -Victor Hugo


de-smart-is-een-vrucht-god-laat-haar-niet-groeien-op-een-tak-die-nog-te-zwak-is-om-haar-te-dragen