Die Wij Citaten

Die Wij Citaten: Veel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien -Samuel Johnson


veel-genoegen-ongenoegen-komt-voort-uit-de-vermoedens-die-men-koestert-over-de-gedachten-van-anderen-wij-allen-genieten-lof-die-wij-niet-horen
Die Wij Citaten: Evenals wij ons meer en meer hechten aan hen wien wij goeddoen, evenzo haten wij hevig hen die wij dikwijls beledigd hebben -Jean de la Bruyère


evenals-wij-ons-meer-meer-hechten-aan-hen-wien-wij-goeddoen-evenzo-haten-wij-hevig-hen-die-wij-dikwijls-beledigd-hebben
Die Wij Citaten: Wij zijn zo dol op loftuitingen, dat wij soms zelfs lof, die wij voor onoprecht houden, graag aanhoren -Vauvenargues


wij-zijn-zo-dol-op-loftuitingen-dat-wij-soms-zelfs-lof-die-wij-voor-onoprecht-houden-graag-aanhoren
Die Wij Citaten: Wij krijgen genoeg van de genoegens die wij nemen, doch nooit van de genoegens die wij geven -Jean Antoine Petit-Senn


wij-krijgen-genoeg-van-de-genoegens-die-wij-nemen-doch-nooit-van-de-genoegens-die-wij-geven
Die Wij Citaten: Elke plicht die wij verwaarlozen verduistert een of andere waarheid die wij moesten kennen -John Ruskin


elke-plicht-die-wij-verwaarlozen-verduistert-een-of-andere-waarheid-die-wij-moesten-kennen
Die Wij Citaten: Wij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaan -Johann Wolfgang von Goethe


wij-leren-eigenlijk-slechts-uit-die-boeken-welke-wij-niet-kunnen-beoordelen-konden-wij-dat-wel-dan-moest-de-schrijver-bij-ons-in-de-leer-gaan
Die Wij Citaten: Wat is een geheugen? Een groot boek dat op een onverwacht moment kan dichtslaan en wij weten niet meer bij welke passage wij gebleven waren. Maar, op goed geluk bladerend vinden wij soms bij toeval de passage die wij zochten terug. Soms ook glijdt het boek uit onze hand en het valt open juist op de plaats die wij vergeten waren -Willem Frederik Hermans


Die Wij Citaten: Wij huisvesten een engel die wij voortdurend ergeren. Wij moeten deze engel juist beschermen -Jean Cocteau


wij-huisvesten-een-engel-die-wij-voortdurend-ergeren-wij-moeten-deze-engel-juist-beschermen
Die Wij Citaten: Wij beminnen hen die onze vijanden haten; als wij geen vijanden hadden, zouden er slechts weinig mensen zijn van wie wij hielden -Bertrand Russell


wij-beminnen-hen-die-onze-vijanden-haten-als-wij-geen-vijanden-hadden-zouden-er-slechts-weinig-mensen-zijn-van-wie-wij-hielden
Die Wij Citaten: Wij leven met onze fouten als met de geuren die wij met ons meedragen: wij ruiken ze zelf niet; zij hinderen alleen de anderen. -Marquise de Lambert


wij-leven-met-onze-fouten-als-met-de-geuren-die-wij-met-ons-meedragen-wij-ruiken-ze-zelf-niet-zij-hinderen-alleen-de-anderen
Die Wij Citaten: Het is een tragedie op zichzelf, te zien hoe weinig wij in staat zijn te leven naar de idealen die wij ons stellen of die ons voorgehouden worden -Simon Vestdijk


het-is-een-tragedie-op-zichzelf-te-zien-hoe-weinig-wij-in-staat-zijn-te-leven-naar-de-idealen-die-wij-ons-stellen-of-die-ons-voorgehouden-worden
Die Wij Citaten: Gewoonlijk worden wij eerder overtuigd door de redenen die wij zelf gevonden hebben dan door die, welke in de geest van een ander zijn opgekomen -Blaise Pascal


gewoonlijk-worden-wij-eerder-overtuigd-door-de-redenen-die-wij-zelf-gevonden-hebben-dan-door-die-welke-in-de-geest-van-een-ander-zijn-opgekomen
Die Wij Citaten: Wij zijn zo hoogmoedig dat wij zouden willen dat de hele wereld ons kent, zelfs de mensen die nog komen als wij er niet meer zijn. En wij zijn zo ijdel dat we al verheugd en tevreden zijn als vijf of zes in onze omgeving ons waarderen -Blaise Pascal


Die Wij Citaten: Dezelfde trots, die ons de gebreken, waarvan wij ons vrij achten, doet laken, brengt ons ertoe de deugden, die wij missen, te minachten -Francois de la Rochefoucauld


dezelfde-trots-die-ons-de-gebreken-waarvan-wij-ons-vrij-achten-doet-laken-brengt-ons-ertoe-de-deugden-die-wij-missen-te-minachten
Die Wij Citaten: Wij moeten niemand veroordelen, die wij niet in staat zijn te beoordelen -Fliegende Blätter


wij-moeten-niemand-veroordelen-die-wij-niet-in-staat-zijn-te-beoordelen
Die Wij Citaten: Wij anderen, die de moed hebben tot gezondheid en eveneens tot verachting, hoe zeer zijn wij niet gerechtigd een religie te verachten die geleerd heeft het lichaam te miskennen! -Friedrich Nietzsche


wij-anderen-die-de-moed-hebben-tot-gezondheid-eveneens-tot-verachting-hoe-zeer-zijn-wij-niet-gerechtigd-een-religie-te-verachten-die-geleerd-heeft
Die Wij Citaten: Het is niet verwonderlijk, dat de ervaring ons zo weinig helpt: wij veranderen met de dag en wat wij onze ervaring noemen, is de ervaring van een ander die wij niet meer zijn -Jules Tannery


het-is-niet-verwonderlijk-dat-de-ervaring-ons-zo-weinig-helpt-wij-veranderen-met-de-dag-wat-wij-onze-ervaring-noemen-is-de-ervaring-van-een-ander-die
Die Wij Citaten: Aan de steunpilaren die wij voelen wankelen, klampen wij ons dubbel vast -Marie von Ebner-Eschenbach


aan-de-steunpilaren-die-wij-voelen-wankelen-klampen-wij-ons-dubbel-vast