Dit Is Een Citaten

Dit Is Een Citaten: Is dit de rekening of is dit een voorstel voor de overname van uw garage? -Wiet van Broeckhoven


is-dit-de-rekening-of-is-dit-een-voorstel-voor-de-overname-van-uw-garage
Dit Is Een Citaten: De duisternis is een gericht en de nacht een tweesnijdend zwaard. is dit masker uw eigen gezicht? is dit masker mijn eigen gelaat? -Hendrik Marsman


de-duisternis-is-een-gericht-de-nacht-een-tweesnijdend-zwaard-is-dit-masker-uw-eigen-gezicht-is-dit-masker-mijn-eigen-gelaat
Dit Is Een Citaten: Zolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijn -Eckhart Tolle


Dit Is Een Citaten: Dit weten en inzicht is in mijn geest opgestegen: dit is mijn laatste geboorte -Boeddha


dit-weten-inzicht-is-in-mijn-geest-opgestegen-dit-is-mijn-laatste-geboorte
Dit Is Een Citaten: Het leven van de gehele Christenheid wemelt van dwaze instellingen. De priesters laten dit alles oogluikend toe, ja kweken dit zelfs aan, zich er wel van bewust dat een en ander hun geen windeieren zal leggen -Erasmus


het-leven-van-de-gehele-christenheid-wemelt-van-dwaze-instellingen-de-priesters-laten-dit-alles-oogluikend-toe-ja-kweken-dit-zelfs-aan-zich-er-wel
Dit Is Een Citaten: Niets is onmogelijk voor de man die kan willen. Is dit nodig? Dan zal het gebeuren. Dit is de enige weg van het succes -Honoré G. de Riqueti graaf van Mirabeau


niets-is-onmogelijk-voor-de-man-die-kan-willen-is-dit-nodig-dan-zal-het-gebeuren-dit-is-de-enige-weg-van-het-succes
Dit Is Een Citaten: De mens die moreel handelt, doet dit evenzeer onder de invloed van genoegen en leed, als diegene, welke immoreel handelt; alleen met dit verschil dat zijn genot en leed van een ander karakter zijn -C. J. Wijnaendts Francken


Dit Is Een Citaten: Alles is betrekkelijk. En ook dit. En ook dit. En zo voort ad infinitum: de betrekkelijkheid is oneindig en de oneindigheid betrekkelijk -Eric van der Steen


alles-is-betrekkelijk-en-ook-dit-en-ook-dit-en-zo-voort-ad-infinitum-de-betrekkelijkheid-is-oneindig-de-oneindigheid-betrekkelijk
Dit Is Een Citaten: lde maar zeggen dat het wat dwaas is, er ophef van te maken als een militair in geval van oorlog werkelijk vecht en sneuvelt, maar dat dit helemaal misplaatst is ten aanzien van mensen die dit handwerk bij hun beroepskeuze uitverkoren hebben -J.B. Charles


Dit Is Een Citaten: Kijk eens naar die eeuwige ruzies, het geroof, het wederzijdse toe-eigenen, de opstanden, de oorlogen, de moorden, die dagelijks de wanhoop brengen in dit kwetsbare huis van filosofie, dit briljante heiligdom van kunst en wetenschap -Immanuel Kant


Dit Is Een Citaten: Sceptici en gelovigen zijn gewoon hetzelfde. Op dit moment zijn wetenschappers en sceptici de leidende dogmatici. Vooruitgang is in onbelangrijke details toegestaan, maar fundamenteel nieuwe ontdekkingen worden weggestopt. Dit algemeen geaccepteerde dogmatisme is de dood van de filosofische vooruitgang -Alfred N. Whitehead


Dit Is Een Citaten: Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één -Eckhart Tolle


Dit Is Een Citaten: Het christendom moet je niet verfraaien of opdirken: het heeft een vernietigingsoorlog gevoerd tegen dit hogere mensentype, het heeft alle fundamentele instincten van dit type in de ban gedaan, het heeft uit deze instincten het boze, het boze gedistilleerd - de sterke mens als typisch verwerpelijke, de 'verworpen mens' -Friedrich Nietzsche


Dit Is Een Citaten: De burger zegt: dit is geen gedicht want het is volkomen onbegrijpelijk. De dichter zegt: dit is geen gedicht want het is volkomen begrijpelijk -Jan Greshoff


de-burger-zegt-dit-is-geen-gedicht-want-het-is-volkomen-onbegrijpelijk-de-dichter-zegt-dit-is-geen-gedicht-want-het-is-volkomen-begrijpelijk
Dit Is Een Citaten: Voor een goed verstaander is dit woord genoeg -Plautus


voor-een-goed-verstaander-is-dit-woord-genoeg
Dit Is Een Citaten: Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuwe religie -Albert Einstein


ik-ben-een-diep-religieuze-ongelovige-dit-is-een-enigszins-nieuwe-religie
Dit Is Een Citaten: Een aforisme, dat te bestrijden is, is weerlegd, gelijk dit hier -Ernst Hohenemser


een-aforisme-dat-te-bestrijden-is-is-weerlegd-gelijk-dit-hier
Dit Is Een Citaten: Als men de vrede wil, is ook dit een overwinning -Alfred de Musset


als-men-de-vrede-wil-is-ook-dit-een-overwinning