Dit Citaten

Dit Citaten: Is dit de rekening of is dit een voorstel voor de overname van uw garage? -Wiet van Broeckhoven


is-dit-de-rekening-of-is-dit-een-voorstel-voor-de-overname-van-uw-garage
Dit Citaten: Zolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijn -Eckhart Tolle


Dit Citaten: Dit weten en inzicht is in mijn geest opgestegen: dit is mijn laatste geboorte -Boeddha


dit-weten-inzicht-is-in-mijn-geest-opgestegen-dit-is-mijn-laatste-geboorte
Dit Citaten: Niets is onmogelijk voor de man die kan willen. Is dit nodig? Dan zal het gebeuren. Dit is de enige weg van het succes -Honoré G. de Riqueti graaf van Mirabeau


niets-is-onmogelijk-voor-de-man-die-kan-willen-is-dit-nodig-dan-zal-het-gebeuren-dit-is-de-enige-weg-van-het-succes
Dit Citaten: Alles is betrekkelijk. En ook dit. En ook dit. En zo voort ad infinitum: de betrekkelijkheid is oneindig en de oneindigheid betrekkelijk -Eric van der Steen


alles-is-betrekkelijk-en-ook-dit-en-ook-dit-en-zo-voort-ad-infinitum-de-betrekkelijkheid-is-oneindig-de-oneindigheid-betrekkelijk
Dit Citaten: De duisternis is een gericht en de nacht een tweesnijdend zwaard. is dit masker uw eigen gezicht? is dit masker mijn eigen gelaat? -Hendrik Marsman


de-duisternis-is-een-gericht-de-nacht-een-tweesnijdend-zwaard-is-dit-masker-uw-eigen-gezicht-is-dit-masker-mijn-eigen-gelaat
Dit Citaten: Het leven van de gehele Christenheid wemelt van dwaze instellingen. De priesters laten dit alles oogluikend toe, ja kweken dit zelfs aan, zich er wel van bewust dat een en ander hun geen windeieren zal leggen -Erasmus


het-leven-van-de-gehele-christenheid-wemelt-van-dwaze-instellingen-de-priesters-laten-dit-alles-oogluikend-toe-ja-kweken-dit-zelfs-aan-zich-er-wel
Dit Citaten: Sceptici en gelovigen zijn gewoon hetzelfde. Op dit moment zijn wetenschappers en sceptici de leidende dogmatici. Vooruitgang is in onbelangrijke details toegestaan, maar fundamenteel nieuwe ontdekkingen worden weggestopt. Dit algemeen geaccepteerde dogmatisme is de dood van de filosofische vooruitgang -Alfred N. Whitehead


Dit Citaten: Kijk eens naar die eeuwige ruzies, het geroof, het wederzijdse toe-eigenen, de opstanden, de oorlogen, de moorden, die dagelijks de wanhoop brengen in dit kwetsbare huis van filosofie, dit briljante heiligdom van kunst en wetenschap -Immanuel Kant


Dit Citaten: De mens die moreel handelt, doet dit evenzeer onder de invloed van genoegen en leed, als diegene, welke immoreel handelt; alleen met dit verschil dat zijn genot en leed van een ander karakter zijn -C. J. Wijnaendts Francken


Dit Citaten: lde maar zeggen dat het wat dwaas is, er ophef van te maken als een militair in geval van oorlog werkelijk vecht en sneuvelt, maar dat dit helemaal misplaatst is ten aanzien van mensen die dit handwerk bij hun beroepskeuze uitverkoren hebben -J.B. Charles


Dit Citaten: De burger zegt: dit is geen gedicht want het is volkomen onbegrijpelijk. De dichter zegt: dit is geen gedicht want het is volkomen begrijpelijk -Jan Greshoff


de-burger-zegt-dit-is-geen-gedicht-want-het-is-volkomen-onbegrijpelijk-de-dichter-zegt-dit-is-geen-gedicht-want-het-is-volkomen-begrijpelijk
Dit Citaten: Het christendom moet je niet verfraaien of opdirken: het heeft een vernietigingsoorlog gevoerd tegen dit hogere mensentype, het heeft alle fundamentele instincten van dit type in de ban gedaan, het heeft uit deze instincten het boze, het boze gedistilleerd - de sterke mens als typisch verwerpelijke, de 'verworpen mens' -Friedrich Nietzsche


Dit Citaten: Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één -Eckhart Tolle


Dit Citaten: De toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat  hij dit geluk en dit inzicht heeft bereikt -Spinoza


Dit Citaten: Als dit koffie is, breng me dan alstublieft thee, maar als dit thee is, breng mij dan alstublieft koffie -Abraham Lincoln


als-dit-koffie-is-breng-me-dan-alstublieft-thee-maar-als-dit-thee-is-breng-mij-dan-alstublieft-koffie
Dit Citaten: Goed onderricht leert op de kortst mogelijke wijze wat men moet najagen en wat men dient te vermijden, en laat niet, nadat het kwaad geschied is, zien: dit is slecht afgelopen, wees er in het vervolg voor op uw hoede, maar het roept u v?u de zaak aanpakt toe: als u dit doet, zult u zich schande en onheil op de hals halen. Laten we dus deze drievoudige band vlechten: dat het onderricht de natuur leidt en dat de oefening het onderricht voltooid -Erasmus


Dit Citaten: Is dit betoog tot mij gericht? -Jean Baptiste Racine