Doch Citaten

Doch Citaten: De hoogmoed is gelijk aan een magneet, en wijst altijd naar één punt: het eigen ik; doch anders dan een magneet heeft zij geen aantrekkende pool, doch stoot aan alle punten af. -Charles Caleb Colton


de-hoogmoed-is-gelijk-aan-een-magneet-wijst-altijd-naar-één-punt-het-eigen-ik-doch-anders-dan-een-magneet-heeft-zij-geen-aantrekkende-pool-doch
Doch Citaten: Laat ons de studie der oude letteren niet opgeven; doch laat ons niet vrezen er een privilegie van te maken. De fout is niet de klassieke opleiding in stand te houden, doch haar van haar rang te doen afdalen -Lucien Arréat


Doch Citaten: Gemakkelijk is kritiek, doch moeilijk is de kunst -Philippe Néricault Destouches


Doch Citaten: De vogelaar speelt zoet, doch 't vogeltje is bedrogen -Marcus Cato


de-vogelaar-speelt-zoet-doch-'t-vogeltje-is-bedrogen
Doch Citaten: Ik bemin het verraad, doch haat de verrader -Julius Caesar


ik-bemin-het-verraad-doch-haat-de-verrader
Doch Citaten: Diep in boeken thuis, doch zelf ondiep -John Milton


diep-in-boeken-thuis-doch-zelf-ondiep
Doch Citaten: Doch al het voortreffelijke is even moeizaam als zeldzaam -Spinoza


doch-al-het-voortreffelijke-is-even-moeizaam-als-zeldzaam
Doch Citaten: Gij moogt navolgen, doch nooit nabootsen -Honoré de Balzac


Doch Citaten: Niet gebrek, doch overvloed verwekt gierigheid. -Michel Eyquem de Montaigne


Doch Citaten: Men bezight ambtenaers, doch mag er niet op bouwen -Joost van den Vondel


men-bezight-ambtenaers-doch-mag-er-niet-op-bouwen
Doch Citaten: De waerheit is wel goed, doch elck niet even nut -Joost van den Vondel


de-waerheit-is-wel-goed-doch-elck-niet-even-nut
Doch Citaten: De fortuin bespaart menigeen de straf, doch niemand de angst -Seneca


de-fortuin-bespaart-menigeen-de-straf-doch-niemand-de-angst
Doch Citaten: Uw lot is sterfelijk; doch onsterfelijk wat gij wenst -Ovidius


uw-lot-is-sterfelijk-doch-onsterfelijk-wat-gij-wenst
Doch Citaten: Er zijn vele religies doch er is slechts één moraal -John Ruskin


er-zijn-vele-religies-doch-er-is-slechts-één-moraal
Doch Citaten: Alwetend ben ik niet, doch veel is mij bewust -Johann Wolfgang von Goethe


Doch Citaten: Men kan blijvend, doch niet ononderbroken liefhebben -Otto Weiss


men-kan-blijvend-doch-niet-ononderbroken-liefhebben
Doch Citaten: Vrede, indien mogelijk, doch in elk geval de waarheid -Maarten Luther


vrede-indien-mogelijk-doch-in-elk-geval-de-waarheid
Doch Citaten: Het kwaad zegeviert vaak, doch overwint nimmer -Joseph Roux


het-kwaad-zegeviert-vaak-doch-overwint-nimmer