Door Citaten

Door Citaten: Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid -Boeddha


Door Citaten: Door de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordt -Boeddha


door-de-inspanning-door-de-waakzaamheid-door-de-zelfbeheersing-schept-de-wijze-zich-een-eiland-dat-niet-door-de-overstroming-verzwolgen-wordt
Door Citaten: Het vuur kan men weren door water, de zonnegloed door een scherm, een bronstige olifant door een scherpe stuurhaak, een koe en een ezel door een stok, een ziekte door innemen van artsenijen, een vergif door aanwending van verschillende toverspreuken: - te -Bhartrihari


Door Citaten: Er is een door en door domme vrouw voor nodig om een door en door dom iets te doen -Oscar Wilde


er-is-een-door-door-domme-vrouw-voor-nodig-om-een-door-door-dom-iets-te-doen
Door Citaten: Door velen betreurd is hij gestorven maar door niemand meer dan door mij -Horatius


door-velen-betreurd-is-hij-gestorven-maar-door-niemand-meer-dan-door-mij
Door Citaten: Elke revolutie wordt begonnen door idealisten, voortgezet door vernielers en beëindigd door een tiran -Moritz Lazarus


elke-revolutie-wordt-begonnen-door-idealisten-voortgezet-door-vernielers-beëindigd-door-een-tiran
Door Citaten: We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit vrijwillig wordt opgegeven door de onderdrukker, ze moet geëist worden door de onderdrukten -Martin Luther King


we-weten-door-pijnlijke-ervaring-dat-vrijheid-nooit-vrijwillig-wordt-opgegeven-door-de-onderdrukker-ze-moet-geëist-worden-door-de-onderdrukten
Door Citaten: Andermans kwaliteiten worden het meest beleefd en geëerd door ondergeschikten, niet door gelijken in rang of door meerderen, want die ergeren er zich aan -Jean Paul


andermans-kwaliteiten-worden-het-meest-beleefd-geëerd-door-ondergeschikten-niet-door-gelijken-in-rang-of-door-meerderen-want-die-ergeren-er-zich-aan
Door Citaten: Ik werd aangetrokken door belangstelling in de wetenschap om zichzeve, door haar schoonheid meer dan door haar toepassingen -Blaise Pascal


ik-werd-aangetrokken-door-belangstelling-in-de-wetenschap-om-zichzeve-door-haar-schoonheid-meer-dan-door-haar-toepassingen
Door Citaten: Niet door rijkdom, niet door macht, niet door verschrikkelijke ascese, kan de mens ontsnappen aan zijn natuur, waaraan hij gebonden ligt -Mahabharata


niet-door-rijkdom-niet-door-macht-niet-door-verschrikkelijke-ascese-kan-de-mens-ontsnappen-aan-zijn-natuur-waaraan-hij-gebonden-ligt
Door Citaten: De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst -Confucius


de-mens-heeft-drie-wegen-om-verstandig-te-handelen-ten-eerste-door-na-te-denken-ten-tweede-door-te-imiteren-ten-derde-door-ervaring-dat-laatste-is
Door Citaten: Vroeger werden boeken geschreven door geletterde mensen en gelezen door het publiek. Tegenwoordig worden boeken geschreven door het publiek en gelezen door niemand -Oscar Wilde


vroeger-werden-boeken-geschreven-door-geletterde-mensen-gelezen-door-het-publiek-tegenwoordig-worden-boeken-geschreven-door-het-publiek-gelezen
Door Citaten: Zonderlinger dingen dan boeken zal men in de wereld bezwaarlijk vinden. Gedrukt door mensen, die ze niet begrijpen, gekocht door mensen, die ze niet begrijpen, gebonden, gerecenseerd, gelezen door mensen, die ze niet begrijpen; ja zelfs geschreven door mensen, die ze niet begrijpen -G. C. Lichtenberg


Door Citaten: God spreekt door alle dingen, de duivel alleen door de mens -Paul Carvel


god-spreekt-door-alle-dingen-de-duivel-alleen-door-de-mens
Door Citaten: Beter één kogel door je hand dan tien door je rug -Jean de Boisson


Door Citaten: Velen verstaan het , door toegeven hun wil door te zetten -Peter Sirius


velen-verstaan-het-door-toegeven-hun-wil-door-te-zetten
Door Citaten: Het recht vergaat minder door geweld dan door bederf -Jean-Baptiste Henri Lacordaire


Door Citaten: Poëzie moet verrassen door schone buitensporigheid en niet door zonderlingheid -John Keats


poëzie-moet-verrassen-door-schone-buitensporigheid-niet-door-zonderlingheid