Een God En Onderwerpt Citaten

Een God En Onderwerpt Citaten: Het volk schept zich een god en onderwerpt zich er vervolgens aan -Karl Marx


het-volk-schept-zich-een-god-onderwerpt-zich-er-vervolgens-aan
Een God En Onderwerpt Citaten: Hoogste regel: 'God vergeeft hem, die boete doet' - in normale bewoordingen: die zich aan de priester onderwerpt -Friedrich Nietzsche


hoogste-regel-'god-vergeeft-hem-die-boete-doet'-in-normale-bewoordingen-die-zich-aan-de-priester-onderwerpt
Een God En Onderwerpt Citaten: Vanwaar die pretentie die je over anderen doet oordelen, waar je jezelf niet bestendig aan een kritisch onderzoek onderwerpt? -Frans Buyens


vanwaar-die-pretentie-die-over-anderen-doet-oordelen-waar-jezelf-niet-bestendig-aan-een-kritisch-onderzoek-onderwerpt
Een God En Onderwerpt Citaten: Ware liegde openbaart zich eerst wanneer zij zich aan plichtsvervulling onderwerpt -A. de Savornin Lohman


ware-liegde-openbaart-zich-eerst-wanneer-zij-zich-aan-plichtsvervulling-onderwerpt
Een God En Onderwerpt Citaten: Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één -Eckhart Tolle


Een God En Onderwerpt Citaten: Wie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezen -Multatuli


wie-aan-god-gelooft-moet-wonderen-aannemen-op-straffe-van-inconsequentie-een-god-zonderwonderen-d-i-'n-god-die-niet-mag-kan-of-wil-afwijken-van-de
Een God En Onderwerpt Citaten: Aan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons geweten -Friedrich Nietzsche


aan-onze-sterkste-drift-die-de-dwingeland-in-ons-speelt-onderwerpt-zich-niet-alleen-onze-rede-maar-ook-ons-geweten
Een God En Onderwerpt Citaten: De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God -Spinoza


Een God En Onderwerpt Citaten: God is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaan -Maarten Luther


Een God En Onderwerpt Citaten: Tussen God en Geen God ligt een doodlopend steegje -Julien Vangansbeke


tussen-god-geen-god-ligt-een-doodlopend-steegje
Een God En Onderwerpt Citaten: Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang -Eckhart Tolle


Een God En Onderwerpt Citaten: Het christelijke godsbegrip - god als ziekengod, god als fantast, god als geest - is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op aarde gebracht heeft; wellicht vertegenwoordigt het zelfs het diepte punt van de neerwaartse ontwikkeling van het godentype -Friedrich Nietzsche


Een God En Onderwerpt Citaten: Maak u God tot een werkelijkheid, en God zal u tot waarheid maken -Inayat Khan


maak-u-god-tot-een-werkelijkheid-god-zal-u-tot-waarheid-maken
Een God En Onderwerpt Citaten: Ik houd van hem, die zijn God geselt, omdat hij zijn God liefheeft, want hij moet onder toorn van zijn God te gronde gaan -Friedrich Nietzsche


ik-houd-van-hem-die-zijn-god-geselt-omdat-hij-zijn-god-liefheeft-want-hij-moet-onder-toorn-van-zijn-god-te-gronde-gaan
Een God En Onderwerpt Citaten: God is dood; aan zijn medelijden met de mensen is  God gestorven -Friedrich Nietzsche


god-is-dood-aan-zijn-medelijden-met-de-mensen-is-god-gestorven
Een God En Onderwerpt Citaten: Laat ons God in Adam eren. Al wat God behaagt is wel -Joost van den Vondel


laat-ons-god-in-adam-eren-al-wat-god-behaagt-is-wel
Een God En Onderwerpt Citaten: God is dood; aan zijn medelijden met de mensen is God gestorven. -Friedrich Nietzsche


god-is-dood-aan-zijn-medelijden-met-de-mensen-is-god-gestorven
Een God En Onderwerpt Citaten: Het toeval is de God van hen die geen God hebben -Comtesse Diane de Beausacq