Een God Vereerd Citaten

Een God Vereerd Citaten: De grote Caesar stierf, verging; wellicht, Dat hier of daar zijn stof een muurspleet dicht; Ach, dat het stof, eens als een god vereerd, Thans als muurspecie wintervlagen keert! -William Shakespeare


de-grote-caesar-stierf-verging-wellicht-dat-hier-of-daar-zijn-stof-een-muurspleet-dicht-ach-dat-het-stof-eens-als-een-god-vereerd-thans-als-muurspecie
Een God Vereerd Citaten: Die vereerden, worden vereerd -Ovidius


die-vereerden-worden-vereerd
Een God Vereerd Citaten: Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één -Eckhart Tolle


Een God Vereerd Citaten: Wie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezen -Multatuli


wie-aan-god-gelooft-moet-wonderen-aannemen-op-straffe-van-inconsequentie-een-god-zonderwonderen-d-i-'n-god-die-niet-mag-kan-of-wil-afwijken-van-de
Een God Vereerd Citaten: De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God -Spinoza


Een God Vereerd Citaten: God is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaan -Maarten Luther


Een God Vereerd Citaten: Tussen God en Geen God ligt een doodlopend steegje -Julien Vangansbeke


tussen-god-geen-god-ligt-een-doodlopend-steegje
Een God Vereerd Citaten: De mensen die werden vereerd in de Bijbel waren valse profeten. Zij die we profeten noemen waren degenen die gevangen werden genomen en de woestijn in werden gedreven, enzovoort -Noam Chomsky


de-mensen-die-werden-vereerd-in-de-bijbel-waren-valse-profeten-zij-die-we-profeten-noemen-waren-degenen-die-gevangen-werden-genomen-de-woestijn-in
Een God Vereerd Citaten: Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang -Eckhart Tolle


Een God Vereerd Citaten: Het christelijke godsbegrip - god als ziekengod, god als fantast, god als geest - is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op aarde gebracht heeft; wellicht vertegenwoordigt het zelfs het diepte punt van de neerwaartse ontwikkeling van het godentype -Friedrich Nietzsche


Een God Vereerd Citaten: Maak u God tot een werkelijkheid, en God zal u tot waarheid maken -Inayat Khan


maak-u-god-tot-een-werkelijkheid-god-zal-u-tot-waarheid-maken
Een God Vereerd Citaten: Ik houd van hem, die zijn God geselt, omdat hij zijn God liefheeft, want hij moet onder toorn van zijn God te gronde gaan -Friedrich Nietzsche


ik-houd-van-hem-die-zijn-god-geselt-omdat-hij-zijn-god-liefheeft-want-hij-moet-onder-toorn-van-zijn-god-te-gronde-gaan
Een God Vereerd Citaten: God is dood; aan zijn medelijden met de mensen is God gestorven. -Friedrich Nietzsche


god-is-dood-aan-zijn-medelijden-met-de-mensen-is-god-gestorven
Een God Vereerd Citaten: De noodzakelijkheid is God. Meer weet ik van God niet te zeggen. En 't spijt me -Multatuli


de-noodzakelijkheid-is-god-meer-weet-ik-van-god-niet-te-zeggen-en-'t-spijt-me
Een God Vereerd Citaten: Het toeval is de God van hen die geen God hebben -Comtesse Diane de Beausacq


Een God Vereerd Citaten: Laat ons God in Adam eren. Al wat God behaagt is wel -Joost van den Vondel


laat-ons-god-in-adam-eren-al-wat-god-behaagt-is-wel
Een God Vereerd Citaten: God is dood; aan zijn medelijden met de mensen is  God gestorven -Friedrich Nietzsche


god-is-dood-aan-zijn-medelijden-met-de-mensen-is-god-gestorven
Een God Vereerd Citaten: Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijten -A. Schopenhauer


als-een-god-deze-wereld-gemaakt-heeft-dan-zou-ik-niet-die-god-willen-zijn-haar-ellende-zou-me-het-hart-uiteenrijten