Eigen Citaten

Eigen Citaten: Elk mens heeft zijn eigen waarde, zijn eigen glans, zijn eigen geheim -Onbekend


elk-mens-heeft-zijn-eigen-waarde-zijn-eigen-glans-zijn-eigen-geheim
Eigen Citaten: De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden -Democritus


de-mens-geeft-altijd-de-natuur-het-noodlot-van-alles-de-schuld-maar-zijn-lot-is-slechts-de-echo-van-zijn-eigen-aard-zijn-eigen-hartstochten-zijn
Eigen Citaten: Hij die trots is eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet, zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof -William Shakespeare


hij-die-trots-is-eet-zichzelf-op-trots-is-zijn-eigen-spiegel-zijn-eigen-trompet-zijn-eigen-kroniek-wat-zichzelf-slechts-in-de-daad-prijst-verslindt
Eigen Citaten: Iedere leeftijd heeft zijn eigen dwaasheden, evenals ieder jaargetijde haar eigen bloemen -Etienne de Jouy


iedere-leeftijd-heeft-zijn-eigen-dwaasheden-evenals-ieder-jaargetijde-haar-eigen-bloemen
Eigen Citaten: Het komt er op aan zijn eigen demon te bedwingen, en met zijn eigen lot te worstelen -Robert Hamerling


het-komt-er-op-aan-zijn-eigen-demon-te-bedwingen-met-zijn-eigen-lot-te-worstelen
Eigen Citaten: Als een mens zijn eigen vijand is, komt dit alleen doordat hij te veel zijn eigen vriend is -Charles Dickens


als-een-mens-zijn-eigen-vijand-is-komt-dit-alleen-doordat-hij-te-veel-zijn-eigen-vriend-is
Eigen Citaten: Wanneer iemand schroomt voor zijn eigen belang uit te komen, ziet men vaak dat het eigen belang wordt voorgesteld als een algemeen belang -H. E. Phaff


wanneer-iemand-schroomt-voor-zijn-eigen-belang-uit-te-komen-ziet-men-vaak-dat-het-eigen-belang-wordt-voorgesteld-als-een-algemeen-belang
Eigen Citaten: Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid -Erich Fromm


liefde-is-de-band-met-iets-of-iemand-buiten-het-eigen-zelf-op-voorwaarde-van-het-behoud-van-eigen-zelfstandigheid-menselijk-gaafheid
Eigen Citaten: Nu we ons gerealiseerd hebben, dat wij ons op geen uiterlijk gezag kunnen verlaten bij het teweegbrengen van een totale omwenteling in de structuur van onze eigen psyche staan we voor de onmetelijk veel groter moeilijkheid ons te ontdoen van ons eigen innerlijk gezag, het gezag van onze eigen speciale kleine ervaringen en verzamelde meningen, kennis, denkbeelden en idealen -Krishnamurti


Eigen Citaten: Bij het sluiten van een huwelijk moet een ieder zijn eigen scheidsrechter zijn over zijn eigen gedachten, en met zich zelf te rade gaan -François Rabelais


bij-het-sluiten-van-een-huwelijk-moet-een-ieder-zijn-eigen-scheidsrechter-zijn-over-zijn-eigen-gedachten-met-zich-zelf-te-rade-gaan
Eigen Citaten: Een schrijver die over zijn eigen boeken praat, is bijna even erg als een moeder die over haar eigen kinderen praat -Benjamin Disraeli


een-schrijver-die-over-zijn-eigen-boeken-praat-is-bijna-even-erg-als-een-moeder-die-over-haar-eigen-kinderen-praat
Eigen Citaten: Wie zijn eigen karakter verlaat om er een aan te nemen dat hem niet toebehoort, is meestal onbekend zowel met zijn eigen karakter als met het aangenomene -Edmund Burke


wie-zijn-eigen-karakter-verlaat-om-er-een-aan-te-nemen-dat-hem-niet-toebehoort-is-meestal-onbekend-zowel-met-zijn-eigen-karakter-als-met-het
Eigen Citaten: De duisternis is een gericht en de nacht een tweesnijdend zwaard. is dit masker uw eigen gezicht? is dit masker mijn eigen gelaat? -Hendrik Marsman


de-duisternis-is-een-gericht-de-nacht-een-tweesnijdend-zwaard-is-dit-masker-uw-eigen-gezicht-is-dit-masker-mijn-eigen-gelaat
Eigen Citaten: In iedere familie, die niet je eigen is, stik je. In je eigen familie stik je ook, maar merk je het niet -Elias Canetti


in-iedere-familie-die-niet-eigen-is-stik-in-eigen-familie-stik-ook-maar-merk-het-niet
Eigen Citaten: Een man blijft een andermans geheim meer getrouw dan zijn eigen; een vrouw daarentegen bewaart beter haar eigen geheim dan dat van een ander -Jean de La Bruyère


een-man-blijft-een-andermans-geheim-meer-getrouw-dan-zijn-eigen-een-vrouw-daarentegen-bewaart-beter-haar-eigen-geheim-dan-dat-van-een-ander
Eigen Citaten: Wat je liefhebt in de ander, dat ben jezelf, dat is je eigen plezier, het plezier dat je iemand anders geeft, wat alweer een vorm is van je eigen plezier -Paul Léautaud


wat-liefhebt-in-de-ander-dat-ben-jezelf-dat-is-eigen-plezier-het-plezier-dat-iemand-anders-geeft-wat-alweer-een-vorm-is-van-eigen-plezier
Eigen Citaten: Wanneer gebieden die veroverd worden gewoon zijn in vrijheid en volgens eigen wetten te leven, dan zijn er drie methodes om ze in bezit te houden: de eerste is ze te verwoesten, de tweede is er zelf te gaan wonen, de derde is ze te laten leven volgens hun eigen wetten -Machiavelli


Eigen Citaten: Wie diep in het eigen hart kijkt, leert het eigen wezen kennen. En wie het wezen kent, kent de hemelen -Mencius


wie-diep-in-het-eigen-hart-kijkt-leert-het-eigen-wezen-kennen-en-wie-het-wezen-kent-kent-de-hemelen