Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten

Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Mijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgen -Wiet van Broeckhoven


mijn-oom-stierf-aan-asbestvergiftiging-het-heeft-twee-maanden-geduurd-voor-ze-hem-gecremeerd-konden-krijgen
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Hij wil gecremeerd worden om zeker te zijn; hij gelooft namelijk niet in de dood -Wiet van Broeckhoven


hij-wil-gecremeerd-worden-om-zeker-te-zijn-hij-gelooft-namelijk-niet-in-de-dood
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Het denken, dat de vrees voor de dood aankweekt, zegt: laten we hem uitstellen, laten we hem ontlopen, hem zoveel mogelijk op een afstand houden, laten we niet aan hem denken - maar u denkt er toch aan -Krishnamurti


het-denken-dat-de-vrees-voor-de-dood-aankweekt-zegt-laten-we-hem-uitstellen-laten-we-hem-ontlopen-hem-zoveel-mogelijk-op-een-afstand-houden-laten-we
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: God schiep hem en liet hem daarom doorgaan voor een mens -William Shakespeare


god-schiep-hem-liet-hem-daarom-doorgaan-voor-een-mens
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Het probleem van de macht is het probleem van de angst. Als iemand niet bang wil zijn voor anderen, kan hij dat bereiken door ervoor te zorgen dat zij bang moeten zijn voor hem. Als iedereen bang is voor hem hoeft hij voor niemand meer bang te zijn -Fons Jansen


Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Mijn conclusie is dan ook deze, dat iemand die de macht in handen heeft, zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijn -Machiavelli


Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Het geluk, hetwelk de deugd met zich brengt, is voor de ondeugdzame evenmin te verstaan als het genot van arbeid voor de luiaard, dat van plichtsbetrachting voor de gewetenloze, van barmhartigheid voor de zelfzuchtige, of van natuurschoon voor hem die misdeeld is van natuurgevoel -C. J. Wijnaendts Francken


Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Een parvenu is als iemand die voor het eerst op een toren geklommen is; het duizelt hem en de mensen beneden lijken hem dwergen -Fliegende Blätter


een-parvenu-is-als-iemand-die-voor-het-eerst-op-een-toren-geklommen-is-het-duizelt-hem-de-mensen-beneden-lijken-hem-dwergen
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Het is moeilijk voor een hooghartig mens degene te vergeven, die hem op een fout betrapt en die zich met recht over hem beklaagt -Jean de la Bruyère


het-is-moeilijk-voor-een-hooghartig-mens-degene-te-vergeven-die-hem-op-een-fout-betrapt-die-zich-met-recht-over-hem-beklaagt
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Een toneelauteur is iemand die denkt dat het applaus voor de acteurs voor hem bestemd is -Robert Sabatier


een-toneelauteur-is-iemand-die-denkt-dat-het-applaus-voor-de-acteurs-voor-hem-bestemd-is
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: God schiep de man en, hem niet eenzaam genoeg vindend, gaf hij hem een gezellin om hem beter zijn eenzaamheid te doen aanvoelen -Paul Valéry


god-schiep-de-man-hem-niet-eenzaam-genoeg-vindend-gaf-hij-hem-een-gezellin-om-hem-beter-zijn-eenzaamheid-te-doen-aanvoelen
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Als iemand je leraar geweest is voor een dag, behandel hem als je vader voor de rest van je leven -Wu Cheng'en


als-iemand-leraar-geweest-is-voor-een-dag-behandel-hem-als-vader-voor-de-rest-van-leven
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Voor de een is zij de hoge, hemelse godin, voor de ander een flinke koe, die hem boter verschaft -Friedrich von Schiller


voor-de-een-is-zij-de-hoge-hemelse-godin-voor-de-ander-een-flinke-koe-die-hem-boter-verschaft
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Beweging is levensvoorwaarde, ook voor de geest, ook voor hem geen rust -Allard Pierson


beweging-is-levensvoorwaarde-ook-voor-de-geest-ook-voor-hem-geen-rust
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Voor de één is wetenschap een verheven godin; voor de ander is het een koe die hem van boter voorziet -Bertrand Russell


voor-de-één-is-wetenschap-een-verheven-godin-voor-de-ander-is-het-een-koe-die-hem-van-boter-voorziet
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: Het is het voorrecht van een genie, dat voor hem het leven nooit banaal wordt gelijk voor ons anderen -James Russell Lowell


het-is-het-voorrecht-van-een-genie-dat-voor-hem-het-leven-nooit-banaal-wordt-gelijk-voor-ons-anderen
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: De schapen kennen de wolf als een vijand en vluchten voor hem, maar wie zal hen tegen de herders beschermen die hen slechts hoeden voor de wol -Geert Grub


de-schapen-kennen-de-wolf-als-een-vijand-vluchten-voor-hem-maar-wie-zal-hen-tegen-de-herders-beschermen-die-hen-slechts-hoeden-voor-de-wol
Geduurd Voor Ze Hem Gecremeerd Citaten: De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit -Marc Callewaert


de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die