Genot Dat Citaten

Genot Dat Citaten: Het verschil tussen geluk en genot is, dat men het genot zelf kan uitkiezen -Gustav Knuth


het-verschil-tussen-geluk-genot-is-dat-men-het-genot-zelf-kan-uitkiezen
Genot Dat Citaten: De strijd tussen plicht en genot valt zwaar, totdat wij overtuigd zijn dat niets meer genot schenkt dan plicht -Melati van Java


de-strijd-tussen-plicht-genot-valt-zwaar-totdat-wij-overtuigd-zijn-dat-niets-meer-genot-schenkt-dan-plicht
Genot Dat Citaten: Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen -Samuel Johnson


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
Genot Dat Citaten: Altijd genot is geen genot meer -Voltaire


altijd-genot-is-geen-genot-meer
Genot Dat Citaten: Er is een genot van zich weg te cijferen, veel groter dan het genot van zich op de voorgrond te dringen, en voor een zeer trots mens moet de uitoefening der bescheidenheid wel iets heerlijks zijn -Emile Berr


er-is-een-genot-van-zich-weg-te-cijferen-veel-groter-dan-het-genot-van-zich-op-de-voorgrond-te-dringen-voor-een-zeer-trots-mens-moet-de-uitoefening
Genot Dat Citaten: Genot te vinden in de ingetogenheid, dat is het epicurisme der rede -Jean-Jacques Rousseau


genot-te-vinden-in-de-ingetogenheid-dat-is-het-epicurisme-der-rede
Genot Dat Citaten: Er is een genot in het krankzinnig zijn, dat alleen krankzinnigen kennen -John Dryden


er-is-een-genot-in-het-krankzinnig-zijn-dat-alleen-krankzinnigen-kennen
Genot Dat Citaten: De natuur van de mens, die haar onmiddellijk genot verloren ziet gaan terwille van een niet begrepen en voor haar niet bestaande vreugde, roept het verstand te hulp, om de idealen van die vreugde om te smeden tot middelen van direct genot -Dirk Coster


Genot Dat Citaten: Het grootste genot van geldbezit is dat het 't denken aan geld onnodig maakt -C. J. Wijnaendts Francken


het-grootste-genot-van-geldbezit-is-dat-het-'t-denken-aan-geld-onnodig-maakt
Genot Dat Citaten: De wijsheid geeft ons geen weelde en genot, maar zij stelt ons in staat, dat te ontberen -Erich Kästner


de-wijsheid-geeft-ons-geen-weelde-genot-maar-zij-stelt-ons-in-staat-dat-te-ontberen
Genot Dat Citaten: Losbol: iemand die het genot zo ijverig najaagt, dat hij het ongeluk heeft het in te halen -Ambrose Bierce


losbol-iemand-die-het-genot-zo-ijverig-najaagt-dat-hij-het-ongeluk-heeft-het-in-te-halen
Genot Dat Citaten: Het genot is het geluk der dwazen. Het geluk is het genot der wijzen -Jules Amédée Barbey D'Aurevilly


Genot Dat Citaten: Ongelukkig het hart dat niet weet hoe men liefheeft en het zachte genot om te schreien niet kent -Voltaire


ongelukkig-het-hart-dat-niet-weet-hoe-men-liefheeft-het-zachte-genot-om-te-schreien-niet-kent
Genot Dat Citaten: Werd het bezit slechts geschat naar de mate van het werkelijke genot, dat het verleent, het zou een bescheiden rol spelen -Moritz Lazarus


werd-het-bezit-slechts-geschat-naar-de-mate-van-het-werkelijke-genot-dat-het-verleent-het-zou-een-bescheiden-rol-spelen
Genot Dat Citaten: Geen genot is onvermengd -Ovidius


geen-genot-is-onvermengd
Genot Dat Citaten: Verboden genot verkwikt -Ovidius


verboden-genot-verkwikt
Genot Dat Citaten: De proef op een genot is de herinnering -Jean Paul


de-proef-op-een-genot-is-de-herinnering
Genot Dat Citaten: De arbeid zelve is een genot -Marcus Manilius