Gij Het Recht Niet Citaten

Gij Het Recht Niet Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Gij Het Recht Niet Citaten: Wat gij niet kent of niet begrijpt, noemt gij God, en zodra gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voor -Herwig Hensen


wat-gij-niet-kent-of-niet-begrijpt-noemt-gij-god-zodra-gij-het-die-naam-gegeven-hebt-wordt-gij-er-bang-voor
Gij Het Recht Niet Citaten: Niet hem, die veel bezit, zult gij met recht gelukkig noemen -Horatius


niet-hem-die-veel-bezit-zult-gij-met-recht-gelukkig-noemen
Gij Het Recht Niet Citaten: Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt? -Maharishi


waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt
Gij Het Recht Niet Citaten: Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodig -P. van Vledder


wanneer-elk-zo-stond-op-het-recht-als-hij-dat-doet-op-zijn-recht-dan-waren-er-niet-veel-rechtsgeleerden-nodig
Gij Het Recht Niet Citaten: Wanneer gij u niet bekeert en wordt als kinderen, zult gij het koninkrijk de hemelen niet binnengaan -Mattheus


wanneer-gij-u-niet-bekeert-wordt-als-kinderen-zult-gij-het-koninkrijk-de-hemelen-niet-binnengaan
Gij Het Recht Niet Citaten: Gij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent? -Friedrich Rückert


gij-vorsten-die-u-de-goden-der-aarde-noemt-wat-zijt-gij-als-gij-niet-de-hoogheid-der-mensheid-erkent
Gij Het Recht Niet Citaten: Kunt gij niet, wat gij uit zuivere overwegingen wilt, adel dan wat gij moet -Otto von Leixner


kunt-gij-niet-wat-gij-uit-zuivere-overwegingen-wilt-adel-dan-wat-gij-moet
Gij Het Recht Niet Citaten: Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad -Oscar Wilde


er-is-slechts-een-ding-dat-erger-is-dan-onrecht-dat-is-recht-zonder-zwaard-in-de-hand-als-recht-niet-macht-is-is-het-een-kwaad
Gij Het Recht Niet Citaten: Zij, die zich verdraagzaam wanen, geven ieder het recht op zijn manier te eren. Maar hun verdraagzaam verdwijnt, wanneer iemand het recht opeist God niet te eren -Jan Greshoff


zij-die-zich-verdraagzaam-wanen-geven-ieder-het-recht-op-zijn-manier-te-eren-maar-hun-verdraagzaam-verdwijnt-wanneer-iemand-het-recht-opeist-god-niet
Gij Het Recht Niet Citaten: Wilt gij de verschillen vernietigen, pas op, dat gij het leven niet doodt -Leopold von Ranke


wilt-gij-de-verschillen-vernietigen-op-dat-gij-het-leven-niet-doodt
Gij Het Recht Niet Citaten: Het recht is honderdvoudig en elk oefent zijn eigen recht -Christian Dietrich Grabbe


Gij Het Recht Niet Citaten: Het beste, dat gij weten kunt, moogt gij de knapen toch niet zeggen -Johann Wolfgang von Goethe


het-beste-dat-gij-weten-kunt-moogt-gij-de-knapen-toch-niet-zeggen
Gij Het Recht Niet Citaten: O gij, die u beklaagt over ondankbaarheid, hebt gij niet het genot gehad wel te doen? -Pierre-Marc-Gaston de Lévis


o-gij-die-u-beklaagt-over-ondankbaarheid-hebt-gij-niet-het-genot-gehad-wel-te-doen
Gij Het Recht Niet Citaten: Recht is hier en ginds, maar gij moet daarnaar streven, eigen rechten mild uit te oefenen en rechten van anderen te eerbiedigen -Emanuel Geibel


recht-is-hier-ginds-maar-gij-moet-daarnaar-streven-eigen-rechten-mild-uit-te-oefenen-rechten-van-anderen-te-eerbiedigen
Gij Het Recht Niet Citaten: Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht -Marcus Tullius Cicero


onbekendheid-met-het-recht-geeft-meer-aanleiding-tot-processen-dan-kennis-van-het-recht
Gij Het Recht Niet Citaten: Beschouw uw werk niet als een domme plicht. Wilt gij, zo kunt gij het belangwekkend ma-ken. Leg uw hart er in -Sir John Lubbock


beschouw-uw-werk-niet-als-een-domme-plicht-wilt-gij-zo-kunt-gij-het-belangwekkend-ken-leg-uw-hart-er-in
Gij Het Recht Niet Citaten: Eis nooit als een recht wat gij als een gunst kunt vragen -John Churton Collins


eis-nooit-als-een-recht-wat-gij-als-een-gunst-kunt-vragen