Gij Het Recht Citaten

Gij Het Recht Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Gij Het Recht Citaten: Niet hem, die veel bezit, zult gij met recht gelukkig noemen -Horatius


niet-hem-die-veel-bezit-zult-gij-met-recht-gelukkig-noemen
Gij Het Recht Citaten: Wat gij niet kent of niet begrijpt, noemt gij God, en zodra gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voor -Herwig Hensen


wat-gij-niet-kent-of-niet-begrijpt-noemt-gij-god-zodra-gij-het-die-naam-gegeven-hebt-wordt-gij-er-bang-voor
Gij Het Recht Citaten: Het recht is honderdvoudig en elk oefent zijn eigen recht -Christian Dietrich Grabbe


Gij Het Recht Citaten: Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt? -Maharishi


waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt
Gij Het Recht Citaten: Recht is hier en ginds, maar gij moet daarnaar streven, eigen rechten mild uit te oefenen en rechten van anderen te eerbiedigen -Emanuel Geibel


recht-is-hier-ginds-maar-gij-moet-daarnaar-streven-eigen-rechten-mild-uit-te-oefenen-rechten-van-anderen-te-eerbiedigen
Gij Het Recht Citaten: Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht -Marcus Tullius Cicero


onbekendheid-met-het-recht-geeft-meer-aanleiding-tot-processen-dan-kennis-van-het-recht
Gij Het Recht Citaten: Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodig -P. van Vledder


wanneer-elk-zo-stond-op-het-recht-als-hij-dat-doet-op-zijn-recht-dan-waren-er-niet-veel-rechtsgeleerden-nodig
Gij Het Recht Citaten: Eis nooit als een recht wat gij als een gunst kunt vragen -John Churton Collins


eis-nooit-als-een-recht-wat-gij-als-een-gunst-kunt-vragen
Gij Het Recht Citaten: Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt -Fliegende Blätter


wilt-gij-in-uw-ouderdom-gelukkig-zijn-dan-moet-gij-vergeten-wat-gij-in-uw-jeugd-verzuimd-hebt
Gij Het Recht Citaten: Ik verlies het schoonste recht, het recht genade te verlenen -Voltaire


ik-verlies-het-schoonste-recht-het-recht-genade-te-verlenen
Gij Het Recht Citaten: Eigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendom -G. J. P. J. Bolland


eigendomsrecht-is-recht-tot-gebruik-tot-misbruik-zonder-het-recht-om-te-misbruiken-geen-eigendom
Gij Het Recht Citaten: Kracht en recht regelen alles in de wereld; de kracht in afwachting van het recht -Joseph Joubert


kracht-recht-regelen-alles-in-de-wereld-de-kracht-in-afwachting-van-het-recht
Gij Het Recht Citaten: Gij jaagt de hemel na, weet dat hij in u is, en zoekt gij elders hem, gij loopt hem aldoor mis -Angelus Silesius


gij-jaagt-de-hemel-na-weet-dat-hij-in-u-is-zoekt-gij-elders-hem-gij-loopt-hem-aldoor-mis
Gij Het Recht Citaten: Gij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent? -Friedrich Rückert


gij-vorsten-die-u-de-goden-der-aarde-noemt-wat-zijt-gij-als-gij-niet-de-hoogheid-der-mensheid-erkent
Gij Het Recht Citaten: Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed -Kahlil Gibran


gij-bidt-als-gij-wanhopig-zijt-in-nood-mocht-gij-ook-bidden-in-de-volheid-van-uw-vreugde-in-de-dagen-van-uw-overvloed
Gij Het Recht Citaten: Kunt gij niet, wat gij uit zuivere overwegingen wilt, adel dan wat gij moet -Otto von Leixner


kunt-gij-niet-wat-gij-uit-zuivere-overwegingen-wilt-adel-dan-wat-gij-moet
Gij Het Recht Citaten: Gij drijft uw overhaaste wensen wel wat ver, en gij gelooft te vroeg, wat gij wenst -Jean Baptiste Racine


gij-drijft-uw-overhaaste-wensen-wel-wat-ver-gij-gelooft-te-vroeg-wat-gij-wenst