Haar Inboezemt Citaten

Haar Inboezemt Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Haar Inboezemt Citaten: De trots die ons zoveel afgunst inboezemt, dient ons dikwijls ook om hem te matigen -Francois de la Rochefoucauld


de-trots-die-ons-zoveel-afgunst-inboezemt-dient-ons-dikwijls-ook-om-hem-te-matigen
Haar Inboezemt Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
Haar Inboezemt Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Haar Inboezemt Citaten: Wees spraakzaam, maar laat ook anderen aan het woord komen; want in gezelschap heeft bijna iedereen wat te zeggen dat de overige aanwezigen weinig belang inboezemt -Otto Weiss


wees-spraakzaam-maar-laat-ook-anderen-aan-het-woord-komen-want-in-gezelschap-heeft-bijna-iedereen-wat-te-zeggen-dat-de-overige-aanwezigen-weinig
Haar Inboezemt Citaten: Medelijden is dat gevoel, dat de man het minst gaarne inboezemt, vooral wanneer hij het verdient -Fliegende Blätter


medelijden-is-dat-gevoel-dat-de-man-het-minst-gaarne-inboezemt-vooral-wanneer-hij-het-verdient
Haar Inboezemt Citaten: Men kan niet zonder vrees zijn, wanneer men vrees inboezemt -Epicurus


men-kan-niet-zonder-vrees-zijn-wanneer-men-vrees-inboezemt
Haar Inboezemt Citaten: Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het vertrouwen dat hun hulp ons inboezemt -Epicurus


het-is-niet-zozeer-de-hulp-van-onze-vrienden-die-ons-helpt-als-wel-het-vertrouwen-dat-hun-hulp-ons-inboezemt
Haar Inboezemt Citaten: Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemt -Marie von Ebner-Eschenbach


vertrouwen-maakt-zalig-zowel-hem-die-het-koestert-als-hem-die-het-inboezemt
Haar Inboezemt Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Haar Inboezemt Citaten: Iedere generatie glimlacht over haar ouders, lacht over haar grootouders en bewondert haar overgrootouders -William Somerset Maugham


iedere-generatie-glimlacht-over-haar-ouders-lacht-over-haar-grootouders-bewondert-haar-overgrootouders
Haar Inboezemt Citaten: Ze had zulk een harmonie in haar bewegingen, haar spraak en haar voorkomen, dat zij, zonder schoonheid, meer was dan schoon -George Crabbe


ze-had-zulk-een-harmonie-in-haar-bewegingen-haar-spraak-haar-voorkomen-dat-zij-zonder-schoonheid-meer-was-dan-schoon
Haar Inboezemt Citaten: De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten -Henry Bordeaux


de-schoonheid-der-aarde-is-niet-te-koop-zij-behoort-aan-wie-haar-ontdekt-haar-begrijpt-haar-weet-te-genieten
Haar Inboezemt Citaten: Wat vraagt de bloem, / wanneer haar bladen welken, / of honig wordt gedronken uit haar kelken; / ze heeft gebloeid, dat is haar roem -Allard Pierson


wat-vraagt-de-bloem-wanneer-haar-bladen-welken-of-honig-wordt-gedronken-uit-haar-kelken-ze-heeft-gebloeid-dat-is-haar-roem
Haar Inboezemt Citaten: Ik heb geleerd dat er maar twee dingen zijn om je vrouw tevreden te houden. Het eerste is : laat haar in de waan dat ze haar zin krijgt. En het tweede: geef haar haar zin -Lyndon B. Johnson


ik-heb-geleerd-dat-er-maar-twee-dingen-zijn-om-vrouw-tevreden-te-houden-het-eerste-is-laat-haar-in-de-waan-dat-ze-haar-zin-krijgt-en-het-tweede
Haar Inboezemt Citaten: Jonge man, als zij vraagt of je vindt dat haar haar zo leuk zit, pas dan op: in haar hart is ze dan al met je getrouwd. -Don Marquis


jonge-man-als-zij-vraagt-of-vindt-dat-haar-haar-zo-leuk-zit-dan-op-in-haar-hart-is-ze-dan-al-met-getrouwd
Haar Inboezemt Citaten: Een man benadert een vrouw om haar uiterlijk, maar breekt met haar om haar karakter -Theo Kars


een-man-benadert-een-vrouw-om-haar-uiterlijk-maar-breekt-met-haar-om-haar-karakter
Haar Inboezemt Citaten: De vrouw is voor haar echtgenoot, wat haar echtgenoot van haar gemaakt heeft -Honoré de Balzac


de-vrouw-is-voor-haar-echtgenoot-wat-haar-echtgenoot-van-haar-gemaakt-heeft