Haar Koestert Citaten

Haar Koestert Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Haar Koestert Citaten: Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn -Confucius


wie-oude-kennis-koestert-voortdurend-nieuwe-vergaart-mag-een-leraar-van-anderen-zijn
Haar Koestert Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
Haar Koestert Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Haar Koestert Citaten: De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit -Mahatma Gandhi


de-liefde-eist-nimmer-rechten-op-zij-geeft-ze-altijd-de-liefde-lijdt-immer-koestert-nooit-wrok-wreekt-zichzelf-nooit
Haar Koestert Citaten: Ik stel mij God voor, sprak de mug, vele duizenden malen groter dan ik; in de eeuwige glans en eeuwig geluk gonzend, danst hij en koestert hij zich in de zon -Joseph Victor von Scheffel


ik-stel-mij-god-voor-sprak-de-mug-vele-duizenden-malen-groter-dan-ik-in-de-eeuwige-glans-eeuwig-geluk-gonzend-danst-hij-koestert-hij-zich-in-de-zon
Haar Koestert Citaten: Alleen hij die een of ander ideaal dat hij tot werkelijkheid wil brengen in zijn binnenste koestert, is daardoor gevrijwaard tegen de vergiften en de smarten van de tijd -Jean Paul


alleen-hij-die-een-of-ander-ideaal-dat-hij-tot-werkelijkheid-wil-brengen-in-zijn-binnenste-koestert-is-daardoor-gevrijwaard-tegen-de-vergiften-de
Haar Koestert Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Haar Koestert Citaten: Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemt -Marie von Ebner-Eschenbach


vertrouwen-maakt-zalig-zowel-hem-die-het-koestert-als-hem-die-het-inboezemt
Haar Koestert Citaten: Iedere generatie glimlacht over haar ouders, lacht over haar grootouders en bewondert haar overgrootouders -William Somerset Maugham


iedere-generatie-glimlacht-over-haar-ouders-lacht-over-haar-grootouders-bewondert-haar-overgrootouders
Haar Koestert Citaten: Ze had zulk een harmonie in haar bewegingen, haar spraak en haar voorkomen, dat zij, zonder schoonheid, meer was dan schoon -George Crabbe


ze-had-zulk-een-harmonie-in-haar-bewegingen-haar-spraak-haar-voorkomen-dat-zij-zonder-schoonheid-meer-was-dan-schoon
Haar Koestert Citaten: De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten -Henry Bordeaux


de-schoonheid-der-aarde-is-niet-te-koop-zij-behoort-aan-wie-haar-ontdekt-haar-begrijpt-haar-weet-te-genieten
Haar Koestert Citaten: Vrees voor de dood niet: gij maakt u de vreugde kwijt des levens, als gij voor de dood vrees koestert t'allen tijd -Marcus Cato


vrees-voor-de-dood-niet-gij-maakt-u-de-vreugde-kwijt-levens-als-gij-voor-de-dood-vrees-koestert-t'allen-tijd
Haar Koestert Citaten: Wat vraagt de bloem, / wanneer haar bladen welken, / of honig wordt gedronken uit haar kelken; / ze heeft gebloeid, dat is haar roem -Allard Pierson


wat-vraagt-de-bloem-wanneer-haar-bladen-welken-of-honig-wordt-gedronken-uit-haar-kelken-ze-heeft-gebloeid-dat-is-haar-roem
Haar Koestert Citaten: Ik heb geleerd dat er maar twee dingen zijn om je vrouw tevreden te houden. Het eerste is : laat haar in de waan dat ze haar zin krijgt. En het tweede: geef haar haar zin -Lyndon B. Johnson


ik-heb-geleerd-dat-er-maar-twee-dingen-zijn-om-vrouw-tevreden-te-houden-het-eerste-is-laat-haar-in-de-waan-dat-ze-haar-zin-krijgt-en-het-tweede
Haar Koestert Citaten: Veel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien -Samuel Johnson


veel-genoegen-ongenoegen-komt-voort-uit-de-vermoedens-die-men-koestert-over-de-gedachten-van-anderen-wij-allen-genieten-lof-die-wij-niet-horen
Haar Koestert Citaten: Jonge man, als zij vraagt of je vindt dat haar haar zo leuk zit, pas dan op: in haar hart is ze dan al met je getrouwd. -Don Marquis


jonge-man-als-zij-vraagt-of-vindt-dat-haar-haar-zo-leuk-zit-dan-op-in-haar-hart-is-ze-dan-al-met-getrouwd
Haar Koestert Citaten: Een man benadert een vrouw om haar uiterlijk, maar breekt met haar om haar karakter -Theo Kars


een-man-benadert-een-vrouw-om-haar-uiterlijk-maar-breekt-met-haar-om-haar-karakter