Haar Citaten

Haar Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
Haar Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend


Haar Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Haar Citaten: Iedere generatie glimlacht over haar ouders, lacht over haar grootouders en bewondert haar overgrootouders -William Somerset Maugham


iedere-generatie-glimlacht-over-haar-ouders-lacht-over-haar-grootouders-bewondert-haar-overgrootouders
Haar Citaten: Ze had zulk een harmonie in haar bewegingen, haar spraak en haar voorkomen, dat zij, zonder schoonheid, meer was dan schoon -George Crabbe


ze-had-zulk-een-harmonie-in-haar-bewegingen-haar-spraak-haar-voorkomen-dat-zij-zonder-schoonheid-meer-was-dan-schoon
Haar Citaten: De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten -Henry Bordeaux


de-schoonheid-der-aarde-is-niet-te-koop-zij-behoort-aan-wie-haar-ontdekt-haar-begrijpt-haar-weet-te-genieten
Haar Citaten: Wat vraagt de bloem, / wanneer haar bladen welken, / of honig wordt gedronken uit haar kelken; / ze heeft gebloeid, dat is haar roem -Allard Pierson


wat-vraagt-de-bloem-wanneer-haar-bladen-welken-of-honig-wordt-gedronken-uit-haar-kelken-ze-heeft-gebloeid-dat-is-haar-roem
Haar Citaten: Ik heb geleerd dat er maar twee dingen zijn om je vrouw tevreden te houden. Het eerste is : laat haar in de waan dat ze haar zin krijgt. En het tweede: geef haar haar zin -Lyndon B. Johnson


ik-heb-geleerd-dat-er-maar-twee-dingen-zijn-om-vrouw-tevreden-te-houden-het-eerste-is-laat-haar-in-de-waan-dat-ze-haar-zin-krijgt-en-het-tweede
Haar Citaten: Jonge man, als zij vraagt of je vindt dat haar haar zo leuk zit, pas dan op: in haar hart is ze dan al met je getrouwd. -Don Marquis


jonge-man-als-zij-vraagt-of-vindt-dat-haar-haar-zo-leuk-zit-dan-op-in-haar-hart-is-ze-dan-al-met-getrouwd
Haar Citaten: Een man benadert een vrouw om haar uiterlijk, maar breekt met haar om haar karakter -Theo Kars


een-man-benadert-een-vrouw-om-haar-uiterlijk-maar-breekt-met-haar-om-haar-karakter
Haar Citaten: De vrouw is voor haar echtgenoot, wat haar echtgenoot van haar gemaakt heeft -Honoré de Balzac


de-vrouw-is-voor-haar-echtgenoot-wat-haar-echtgenoot-van-haar-gemaakt-heeft
Haar Citaten: Zijn vrouw hoefde hij het niet uit te leggen, zij begreep immers alles? Zij begreep immers dit en dat en zo en daarom en waarom? Haar begrip hing in kringen rond haar ogen, holde haar wangen uit, stond in flessen en potjes en buisjes naast haar bed -Harry Mulisch


Haar Citaten: In elke levende taal is een gedeelte dood.


Haar Citaten: Geen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. Eén keer door haar vader en twee keer door haar moeder -Wiet van Broeckhoven


geen-enkel-meisje-wordt-dertig-zonder-dat-haar-3-x-gevraagd-werd-te-huwen-eén-keer-door-haar-vader-twee-keer-door-haar-moeder
Haar Citaten: En wat redde haar deugd? De stem van haar geweten? O, nee. De stem van haar buurvrouw -Friedrich Nietzsche


en-wat-redde-haar-deugd-de-stem-van-haar-geweten-o-nee-de-stem-van-haar-buurvrouw
Haar Citaten: Hoezeer ze ook haar verleden beminde en haar heden prees, de warmste gloed straalde haar tegen uit de toekomst, dat was nog eens een toekomst om een verleden van te maken -Belcampo


hoezeer-ze-ook-haar-verleden-beminde-haar-heden-prees-de-warmste-gloed-straalde-haar-tegen-uit-de-toekomst-dat-was-nog-eens-een-toekomst-om-een
Haar Citaten: Een kuise vrouw hoort haar haar niet geel te verven -Menander


een-kuise-vrouw-hoort-haar-haar-niet-geel-te-verven
Haar Citaten: Ware roeping ziet tegelijkertijd haar doel en haar weg -Comtesse Diane de Beausacq