Handelt Citaten

Handelt Citaten: Wie het beste doet dat zijn omstandigheden gedogen, handelt goed, handelt edel; engelen zouden niet meer kunnen doen -Edward Young


wie-het-beste-doet-dat-zijn-omstandigheden-gedogen-handelt-goed-handelt-edel-engelen-zouden-niet-meer-kunnen-doen
Handelt Citaten: De mens die moreel handelt, doet dit evenzeer onder de invloed van genoegen en leed, als diegene, welke immoreel handelt; alleen met dit verschil dat zijn genot en leed van een ander karakter zijn -C. J. Wijnaendts Francken


Handelt Citaten: Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden -Confucius


een-superieur-mens-handelt-alvorens-te-spreken-spreekt-daarna-in-overeenstemming-met-zijn-daden
Handelt Citaten: De mens is alleen werkelijk groot als hij handelt vanuit hetgeen zijn hart hem ingeeft -Benjamin Disraeli


de-mens-is-alleen-werkelijk-groot-als-hij-handelt-vanuit-hetgeen-zijn-hart-hem-ingeeft
Handelt Citaten: Als u volgens mijn lessen handelt, zult u binnen korte tijd de hoogste voltooiing van een ascetisch leven bereiken -Boeddha


als-u-volgens-mijn-lessen-handelt-zult-u-binnen-korte-tijd-de-hoogste-voltooiing-van-een-ascetisch-leven-bereiken
Handelt Citaten: Nochtans vele heilige woorden die je leest, hoeveel je ze spreekt, wat heeft het voor zin als je er niet naar handelt? -Boeddha


nochtans-vele-heilige-woorden-die-leest-hoeveel-ze-spreekt-wat-heeft-het-voor-zin-als-er-niet-naar-handelt
Handelt Citaten: Achterdocht is eerder een deugd dan een gebrek, zolang zij handelt als een hond die waakt, en niet bijt -Lord Halifax


achterdocht-is-eerder-een-deugd-dan-een-gebrek-zolang-zij-handelt-als-een-hond-die-waakt-niet-bijt
Handelt Citaten: Ieder mens laat zijn gevoel spreken als hij toeschouwer is, maar is gevoelloos als hij handelt -Alain


ieder-mens-laat-zijn-gevoel-spreken-als-hij-toeschouwer-is-maar-is-gevoelloos-als-hij-handelt
Handelt Citaten: Iemand die eenvoudig gelooft en naar dat geloof ook handelt, is meer dan iemand die het op onjuistheden weet te betrappen -Godfried Bomans


iemand-die-eenvoudig-gelooft-naar-dat-geloof-ook-handelt-is-meer-dan-iemand-die-het-op-onjuistheden-weet-te-betrappen
Handelt Citaten: De natuurwetenschap wil dat de mens leert, de religie wil dat hij handelt -Max Planck


de-natuurwetenschap-wil-dat-de-mens-leert-de-religie-wil-dat-hij-handelt
Handelt Citaten: Trek je terug in je innerlijke zelf. Het rationele principe dat daar heerst is tevreden met zichzelf wanneer het rechtvaardig handelt, op die manier handhaaft het zijn eigen rust -Marcus Aurelius


trek-terug-in-innerlijke-zelf-het-rationele-principe-dat-daar-heerst-is-tevreden-met-zichzelf-wanneer-het-rechtvaardig-handelt-op-die-manier
Handelt Citaten: Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: `Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen -Confucius


tse-koeng-vroeg-wat-het-kenmerk-was-van-een-superieur-mens-de-meester-zei-`hij-handelt-voor-hij-spreekt-spreekt-daarna-in-overeenstemming-met-zijn
Handelt Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Handelt Citaten: Iedereen leeft en handelt ten dele volgens zijn eigen, ten dele volgens andermans ideeën -Leo Tolstoj


iedereen-leeft-handelt-ten-dele-volgens-zijn-eigen-ten-dele-volgens-andermans-ideeën
Handelt Citaten: De wijze gebruikt zijn geest als een spiegel. Hij streeft naar niets, prijst niets. Hij weerspiegelt zonder vertekening. Daarom handelt hij zonder schade aan te brengen -Tsjwang-tse


de-wijze-gebruikt-zijn-geest-als-een-spiegel-hij-streeft-naar-niets-prijst-niets-hij-weerspiegelt-zonder-vertekening-daarom-handelt-hij-zonder
Handelt Citaten: De wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roem -Lao-Tse


de-wijze-handelt-maar-heeft-geen-bezit-hij-voltooit-zijn-werk-maar-heeft-geen-trots-hij-verlangt-niet-naar-eer-roem
Handelt Citaten: Wijzer dan hij die waarde aan het leven hecht, is hij die niet ter wille van het leven handelt -Lao-Tse


wijzer-dan-hij-die-waarde-aan-het-leven-hecht-is-hij-die-niet-ter-wille-van-het-leven-handelt
Handelt Citaten: Wanneer men handelt, moet men zich aan de regels houden en wanneer men oordeelt, moet men op de uitzonderingen letten -Joseph Joubert


wanneer-men-handelt-moet-men-zich-aan-de-regels-houden-wanneer-men-oordeelt-moet-men-op-de-uitzonderingen-letten