Hem Die Haar Inboezemt Citaten

Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemt -Marie von Ebner-Eschenbach


vertrouwen-maakt-zalig-zowel-hem-die-het-koestert-als-hem-die-het-inboezemt
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De trots die ons zoveel afgunst inboezemt, dient ons dikwijls ook om hem te matigen -Francois de la Rochefoucauld


de-trots-die-ons-zoveel-afgunst-inboezemt-dient-ons-dikwijls-ook-om-hem-te-matigen
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Wel hem, die de mening der wereld verachten! De vorsten zijn haar schepsel, zij moeten haar slaven zijn -Friedrich von Schiller


wel-hem-die-de-mening-der-wereld-verachten-de-vorsten-zijn-haar-schepsel-zij-moeten-haar-slaven-zijn
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Een vrouw die er met haar minnaar vandoor gaat, laat haar man niet in de steek: ze ontlast hem van een ontrouwe vrouw -Sacha Guitry


een-vrouw-die-er-met-haar-minnaar-vandoor-gaat-laat-haar-man-niet-in-de-steek-ze-ontlast-hem-van-een-ontrouwe-vrouw
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreef -Jean Antoine Petit-Senn


de-grootheid-ener-goede-daad-wordt-zelden-gemeten-door-de-dankbaarheid-van-hem-aan-wie-ze-werd-bedreven-doch-altijd-aan-het-genoegen-dat-zij-schenkt
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De wereld behoort aan hem, die haar weet te bestuderen -Jacques Delille


de-wereld-behoort-aan-hem-die-haar-weet-te-bestuderen
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen -Martin Buber


Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit -Marc Callewaert


de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De straf voor hem, die de vrouwen te veel bemind heeft, is haar altijd te beminnen -Joseph Joubert


de-straf-voor-hem-die-de-vrouwen-te-veel-bemind-heeft-is-haar-altijd-te-beminnen
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Ze bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijne -Alfred Capus


ze-bewees-hem-haar-liefde-door-met-iedereen-naar-bed-te-gaan-behalve-met-hem-de-theaterdirecteuren-zullen-hem-bewijzen-dat-hij-talent-heeft-door-alle
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het vertrouwen dat hun hulp ons inboezemt -Epicurus


het-is-niet-zozeer-de-hulp-van-onze-vrienden-die-ons-helpt-als-wel-het-vertrouwen-dat-hun-hulp-ons-inboezemt
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Vertrouw hem weinig, die alles prijst; nog minder hem, die alles veroordeelt; het minste hem, wie alles onverschillig laat -Johann Kaspar Lavater


vertrouw-hem-weinig-die-alles-prijst-nog-minder-hem-die-alles-veroordeelt-het-minste-hem-wie-alles-onverschillig-laat
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Wanneer een man zijn hond tegen hem opstaat, is het tijd voor zijn vrouw om haar koffer te pakken en naar haar moeder terug te gaan -Mark Twain


wanneer-een-man-zijn-hond-tegen-hem-opstaat-is-het-tijd-voor-zijn-vrouw-om-haar-koffer-te-pakken-naar-haar-moeder-terug-te-gaan
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Een vrouw die haar man overal mee naar toe neemt, is als een kat die met een muis blijft spelen, lang nadat ze hem gedood heeft -Saki


een-vrouw-die-haar-man-overal-mee-naar-toe-neemt-is-als-een-kat-die-met-een-muis-blijft-spelen-lang-nadat-ze-hem-gedood-heeft
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: In elke levende taal is een gedeelte dood.


Hem Die Haar Inboezemt Citaten: Laat hem, die gaf, zwijgen, doch hem, die ontving, het vertellen -Seneca


laat-hem-die-gaf-zwijgen-doch-hem-die-ontving-het-vertellen
Hem Die Haar Inboezemt Citaten: De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg


de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de