Hem Kunnen Verschaffen Citaten

Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Het leven moet opgevuld worden, en degene die niet in staat is tot geestelijk genot moet zich tevredenstellen met het genot dat zijn zinnen hem kunnen verschaffen -Samuel Johnson


het-leven-moet-opgevuld-worden-degene-die-niet-in-staat-is-tot-geestelijk-genot-moet-zich-tevredenstellen-met-het-genot-dat-zijn-zinnen-hem-kunnen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Ik geloof dat de sterren de mensen kunnen beïnvloeden, in het bijzonder door het verschaffen van werk aan duizenden astrologen -Anthelme Brillat Savarin


ik-geloof-dat-de-sterren-de-mensen-kunnen-beïnvloeden-in-het-bijzonder-door-het-verschaffen-van-werk-aan-duizenden-astrologen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: De ontwikkeling der beschaving heeft een menigte behoeften in het leven geroepen, zonder daarmede nog de hulpmiddelen te verschaffen om te allen tijde aan die behoeften te kunnen voldoen -C. J. Wijnaendts Francken


de-ontwikkeling-der-beschaving-heeft-een-menigte-behoeften-in-het-leven-geroepen-zonder-daarmede-nog-de-hulpmiddelen-te-verschaffen-om-te-allen-tijde
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Armoede en misère zijn er niet voor niets, en ook is het soms een goed middel om zich de noodzakelijke eenzaamheid te verschaffen om je enigszins te kunnen verdiepen in het een of ander vraagstuk dat je bezighoudt -Vincent van Gogh


Hem Kunnen Verschaffen Citaten: De schrijnwerker en de wagenmaker kunnen een man een winkelhaak en een passer geven, maar handigheid kunnen zij hem niet bezorgen -Mencius


de-schrijnwerker-de-wagenmaker-kunnen-een-man-een-winkelhaak-een-passer-geven-maar-handigheid-kunnen-zij-hem-niet-bezorgen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Aan de liefde weerstand bieden is haar nieuwe wapenen verschaffen -George Sand


aan-de-liefde-weerstand-bieden-is-haar-nieuwe-wapenen-verschaffen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Je moet geest hebben, om hem te kunnen geven. -Peter Bamm


je-moet-geest-hebben-om-hem-te-kunnen-geven
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: De beste opvoedingsmethode voor een kind is, het een goede moeder te verschaffen -Christian Morgenstern


de-beste-opvoedingsmethode-voor-een-kind-is-het-een-goede-moeder-te-verschaffen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen -Aristoteles


wanneer-de-ezel-honger-heeft-kunnen-stokslagen-hem-niet-schelen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: We zitten allemaal in een cel, maar we kunnen hem aangenaam aankleden -Thomas Blondeau


we-zitten-allemaal-in-een-cel-maar-we-kunnen-hem-aangenaam-aankleden
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Kakkerlakken denken dat keukens geschapen werden om kakkerlakken een gerieflijke verblijfplaats te verschaffen. -Grant Allen


kakkerlakken-denken-dat-keukens-geschapen-werden-om-kakkerlakken-een-gerieflijke-verblijfplaats-te-verschaffen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: De meetkundige waarheden verschaffen ons geen gevoelens van vreugde, noch van hoop -Aristoteles


de-meetkundige-waarheden-verschaffen-ons-geen-gevoelens-van-vreugde-noch-van-hoop
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen -Dietrich Bonhoeffer


wie-een-mens-veracht-zal-nooit-iets-met-hem-kunnen-beginnen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Als een leeuw kon spreken, zouden wij hem niet kunnen verstaan -Ludwig Wittgenstein


als-een-leeuw-kon-spreken-zouden-wij-hem-niet-kunnen-verstaan
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Beledigingen zijn erg vernederend voor hem die ze uitspreekt, als ze de ander niet kunnen vernederen -Alphonse Karr


beledigingen-zijn-erg-vernederend-voor-hem-die-ze-uitspreekt-als-ze-de-ander-niet-kunnen-vernederen
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen  die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden -Spinoza


verstand-intuïtie-tezamen-de-rede-te-noemen-verschaffen-ons-kennis-van-de-dingen-die-met-hun-werkelijke-aard-overeenkomt-derhalve-waar-genoemd-kan
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Wie meent genoeg in zichzelf te kunnen vinden om het buiten iedereen te kunnen stellen, bedriegt zich zeer; maar wie meent dat men het niet buiten hem kan stellen, bedriegt zich nog veel erger -Francois de la Rochefoucauld


wie-meent-genoeg-in-zichzelf-te-kunnen-vinden-om-het-buiten-iedereen-te-kunnen-stellen-bedriegt-zich-zeer-maar-wie-meent-dat-men-het-niet-buiten-hem
Hem Kunnen Verschaffen Citaten: Wij moeten ons niet slechts wijsheid verschaffen, wij moeten haar ook gebruiken -Marcus Tullius Cicero


wij-moeten-ons-niet-slechts-wijsheid-verschaffen-wij-moeten-haar-ook-gebruiken