Hem Verlangd Wordt Citaten

Hem Verlangd Wordt Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Hem Verlangd Wordt Citaten: De vooruitgang is een slavin; zij doet wat haar wordt opgedragen, zij geeft wat van haar wordt verlangd -Rudy Kousbroek


de-vooruitgang-is-een-slavin-zij-doet-wat-haar-wordt-opgedragen-zij-geeft-wat-van-haar-wordt-verlangd
Hem Verlangd Wordt Citaten: Grote bekwaamheden zijn niet vereist voor een historicus... fantasie wordt niet verlangd in enige graad van betekenis -Samuel Johnson


grote-bekwaamheden-zijn-niet-vereist-voor-een-historicus-fantasie-wordt-niet-verlangd-in-enige-graad-van-betekenis
Hem Verlangd Wordt Citaten: Om iemand te leren kennen, is het oordeel, dat anderen over hem vellen, een troebele bron; meer wordt hij gekend uit het oordeel, dat door hem geveld wordt over anderen -P.H. Ritter Jr


om-iemand-te-leren-kennen-is-het-oordeel-dat-anderen-over-hem-vellen-een-troebele-bron-meer-wordt-hij-gekend-uit-het-oordeel-dat-door-hem-geveld-wordt
Hem Verlangd Wordt Citaten: De foltering voor de liefdeloze mens is alle liefde die hem wordt gegeven; de beproeving van de liefdevolle mens is alle liefde die hem wordt onthouden -Dirk Coster


de-foltering-voor-de-liefdeloze-mens-is-alle-liefde-die-hem-wordt-gegeven-de-beproeving-van-de-liefdevolle-mens-is-alle-liefde-die-hem-wordt-onthouden
Hem Verlangd Wordt Citaten: Als de mensheid werkelijk naar recht had verlangd, had zij het al lang gehad -William Hazlitt


als-de-mensheid-werkelijk-naar-recht-had-verlangd-had-zij-het-al-lang-gehad
Hem Verlangd Wordt Citaten: Menigeen wordt liever uitgescholden en gehekeld, dan dat er heel geen notitie van hem wordt genomen -C. J. Wijnaendts Francken


menigeen-wordt-liever-uitgescholden-gehekeld-dan-dat-er-heel-geen-notitie-van-hem-wordt-genomen
Hem Verlangd Wordt Citaten: Wie nederig spreekt van zichzelf, wordt boos als je hem geloofd, en woedend als je hem nazegt wat hij zegt -Multatuli


wie-nederig-spreekt-van-zichzelf-wordt-boos-als-hem-geloofd-woedend-als-hem-nazegt-wat-hij-zegt
Hem Verlangd Wordt Citaten: Nu, wat ik verlang is feiten... In het leven worden alleen feiten verlangd -Charles Dickens


nu-wat-ik-verlang-is-feiten-in-het-leven-worden-alleen-feiten-verlangd
Hem Verlangd Wordt Citaten: Wie zich alleen maar thuis voelt in zijn eigen straat is de ware kosmopoliet, de reiziger par excellence. Hem is de gave der verwondering geschonken. Hem is gegeven wat de kenner onthouden wordt: verrassing. -Godfried Bomans


Hem Verlangd Wordt Citaten: Genade wordt verleend, niet afgedwongen; Zij drupt, als zachte regen uit de hemel  Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen: Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangt -William Shakespeare


genade-wordt-verleend-niet-afgedwongen-zij-drupt-als-zachte-regen-uit-de-hemel-op-aarde-neer-brengt-een-dubbele-zegen-zij-zegent-hem-die-geeft-hem
Hem Verlangd Wordt Citaten: De grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreef -Jean Antoine Petit-Senn


de-grootheid-ener-goede-daad-wordt-zelden-gemeten-door-de-dankbaarheid-van-hem-aan-wie-ze-werd-bedreven-doch-altijd-aan-het-genoegen-dat-zij-schenkt
Hem Verlangd Wordt Citaten: Dat, waarnaar men nooit verlangd heeft, kan men ook nooit waarlijk bezitten -Ernst Hohenemser


dat-waarnaar-men-nooit-verlangd-heeft-kan-men-ook-nooit-waarlijk-bezitten
Hem Verlangd Wordt Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Hem Verlangd Wordt Citaten: Doordat men hem wil genezen, wordt hij ziek -Vergilius


doordat-men-hem-wil-genezen-wordt-hij-ziek
Hem Verlangd Wordt Citaten: Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is -Robert Schumann


een-vrijgezel-merkt-dat-hij-oud-wordt-als-hem-niet-meer-wordt-gevraagd-waarom-hij-nog-niet-getrouwd-is-maar-waarom-hij-het-niet-geweest-is
Hem Verlangd Wordt Citaten: Als een mens oud wordt, zal wijsheid hem niet in leven houden -Mark Rutherford


als-een-mens-oud-wordt-zal-wijsheid-hem-niet-in-leven-houden
Hem Verlangd Wordt Citaten: God schiep de man en, hem niet eenzaam genoeg vindend, gaf hij hem een gezellin om hem beter zijn eenzaamheid te doen aanvoelen -Paul Valéry


god-schiep-de-man-hem-niet-eenzaam-genoeg-vindend-gaf-hij-hem-een-gezellin-om-hem-beter-zijn-eenzaamheid-te-doen-aanvoelen