Het Hun Citaten

Het Hun Citaten: De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen -Voltaire


de-mensen-gebruiken-hun-denkvermogen-alleen-om-een-wettige-schijn-te-geven-aan-hun-ongerechtigheden-hun-woorden-om-hun-gedachten-te-verbergen
Het Hun Citaten: De grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg -Blaise Pascal


Het Hun Citaten: Terwijl hun ouders op ijskasten en wasmachines gezeten met hun linkeroog naar de teevee keken en met hun rechternaar de auto voor de deur, een mixer in hun ene hand, De Telegraaf in de andere, begaven de kinderen zich 's zaterdagsavond naar het Spui -Harry Mulisch


Het Hun Citaten: We stellen ons Plato en Aristoteles altijd voor in academische gewaden maar het waren geschikte kerels die met hun vrienden plezier maakten zoals ieder ander. En toen ze voor hun genoegen hun wetten en hun staatskunde opschreven, was dat voor hen een spel. Dat was het minst ernstige en minst filosofische aspect van hun leven; het meest filosofische was eenvoudig en rustig te leven -Blaise Pascal


Het Hun Citaten: Ik hou van de mensen om wat ze zijn. Met al hun vuiligheid en hun ondeugden. Ik hou van hun stemmen en van hun onrustige blik en het wanhopige gevecht dat ieder op zijn beurt voert tegen de dood en de levensangst -Jean-Paul Sartre


Het Hun Citaten: De mensen schamen zich minder over hun misdrijven dan over hun zwakheden en hun ijdelheid -Jean de la Bruyère


de-mensen-schamen-zich-minder-over-hun-misdrijven-dan-over-hun-zwakheden-hun-ijdelheid
Het Hun Citaten: Ik begrijp dat kannibalen hun vijand doden: met hun wraak stillen ze tevens hun honger -Fritz Francken


ik-begrijp-dat-kannibalen-hun-vijand-doden-met-hun-wraak-stillen-ze-tevens-hun-honger
Het Hun Citaten: Zij werpen hun schaduw voor zich uit, die hun lantaarn op hun rug dragen -Rabindranath Tagore


zij-werpen-hun-schaduw-voor-zich-uit-die-hun-lantaarn-op-hun-rug-dragen
Het Hun Citaten: Sommigen zijn moedig in hun genoegens, anderen in hun pijn; sommigen in hun verlangens, anderen in hun angst; en weer anderen zijn lafaards in dezelfde omstandigheden -Socrates


sommigen-zijn-moedig-in-hun-genoegens-anderen-in-hun-pijn-sommigen-in-hun-verlangens-anderen-in-hun-angst-weer-anderen-zijn-lafaards-in-dezelfde
Het Hun Citaten: Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken -Kahlil Gibran


Het Hun Citaten: In gezelschap zijn de Duitsers ernstig, hun blijspelen en satiren zijn ernstig, hun kritiek is ernstig, hun ganse literatuur is ernstig. Is het vrolijke bij deze natie altijd alleen onbewust en onwillekeurig? -August Wilhelm von Schlegel


Het Hun Citaten: Velen gebruiken bij het smeden van hun geluk hun medemensen als aambeeld -Peter Sirius


velen-gebruiken-bij-het-smeden-van-hun-geluk-hun-medemensen-als-aambeeld
Het Hun Citaten: Wanneer mannen en vrouwen het eens worden, is het enkel in hun conclusies; hun redenen zijn altijd verschillend -George Santayana


wanneer-mannen-vrouwen-het-eens-worden-is-het-enkel-in-hun-conclusies-hun-redenen-zijn-altijd-verschillend
Het Hun Citaten: Het troostende van grote kunstwerken ligt minder in wat ze uitspreken dan in het feit dat het hun gelukt is hun bestaan af te dwingen -Theodor Adorno


het-troostende-van-grote-kunstwerken-ligt-minder-in-wat-ze-uitspreken-dan-in-het-feit-dat-het-hun-gelukt-is-hun-bestaan-af-te-dwingen
Het Hun Citaten: Het hof laat ons prachtige slaven zien, verliefd op hun ketenen en trots op hun boeien -François-Joachim de Pierre de Bernis


Het Hun Citaten: Brave vrouwen hebben zo'n beperkte visie op het leven, hun horizon is zo klein, hun interesses zo onbeduidend -Oscar Wilde


brave-vrouwen-hebben-zo'n-beperkte-visie-op-het-leven-hun-horizon-is-zo-klein-hun-interesses-zo-onbeduidend
Het Hun Citaten: Alleen de edelste karakters tonen zich in hun ware licht. Alle anderen spelen komedie met hun ware licht, zelfs tot in hun graf -Lady Blessington


alleen-de-edelste-karakters-tonen-zich-in-hun-ware-licht-alle-anderen-spelen-komedie-met-hun-ware-licht-zelfs-tot-in-hun-graf
Het Hun Citaten: Zolang hij de mensen in het algemeen maar niet in hun bezit of hun eer aantast, leven ze tevreden -Machiavelli


zolang-hij-de-mensen-in-het-algemeen-maar-niet-in-hun-bezit-of-hun-eer-aantast-leven-ze-tevreden