Het Niet Citaten

Het Niet Citaten: De Uebermensch ligt mij na aan het hart, hij is mij het eerste en enige; en niet de mens, niet de naaste, niet de armste, niet de meest lijdende, niet de beste -Friedrich Nietzsche


de-uebermensch-ligt-mij-na-aan-het-hart-hij-is-mij-het-eerste-enige-niet-de-mens-niet-de-naaste-niet-de-armste-niet-de-meest-lijdende-niet-de-beste
Het Niet Citaten: Het maakt niet uit hoe briljant een idee wordt verteld, het zal ons niet raken als we het niet zelf ook al half bedacht hadden -Mignon McLaughlin


het-maakt-niet-uit-hoe-briljant-een-idee-wordt-verteld-het-zal-ons-niet-raken-als-we-het-niet-zelf-ook-al-half-bedacht-hadden
Het Niet Citaten: Als ik niet ijdel ben, dan is het uit hooghartigheid en emotioneel perfectionisme. Ik speel niet mee om niet gepakt te worden door het zielige verlangen het spelletje te winnen. -Annie Romein-Verschoor


als-ik-niet-ijdel-ben-dan-is-het-uit-hooghartigheid-emotioneel-perfectionisme-ik-speel-niet-mee-om-niet-gepakt-te-worden-door-het-zielige-verlangen
Het Niet Citaten: Politici beminnen niet en haten niet. Het belang, niet het gevoel, leidt hen -Lord Chesterfield


politici-beminnen-niet-haten-niet-het-belang-niet-het-gevoel-leidt-hen
Het Niet Citaten: De rijkdom leert niet, dat men zich niet druk moet maken om rijkdom. Het bezit van veel geld geeft niet de rust die men heeft als men het niet begeert -Marquise de Sablé


de-rijkdom-leert-niet-dat-men-zich-niet-druk-moet-maken-om-rijkdom-het-bezit-van-veel-geld-geeft-niet-de-rust-die-men-heeft-als-men-het-niet-begeert
Het Niet Citaten: Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden -Dalai Lama (14e)


het-doet-er-niet-zoveel-toe-of-in-god-gelooft-of-niet-of-in-boeddha-gelooft-of-niet-of-in-reïncarnatie-gelooft-of-niet-je-dient-een-goed-leven-te
Het Niet Citaten: Als het oog niet straalt, kan het de zon niet zien; was Gods kracht niet binnen in ons niets goddelijks zou ons in vervoering brengen -Johann Wolfgang von Goethe


als-het-oog-niet-straalt-kan-het-de-zon-niet-zien-was-gods-kracht-niet-binnen-in-ons-niets-goddelijks-zou-ons-in-vervoering-brengen
Het Niet Citaten:


Het Niet Citaten: Als het niet waar is, zeg het dan niet. Als het niet juist is, doe het dan niet -Marcus Aurelius


als-het-niet-waar-is-zeg-het-dan-niet-als-het-niet-juist-is-doe-het-dan-niet
Het Niet Citaten: Als de dwazen niet bescheiden zijn, is het niet hun schuld; daartoe zit niet genoeg in hen -Joseph Sanial-Dubay


als-de-dwazen-niet-bescheiden-zijn-is-het-niet-hun-schuld-daartoe-zit-niet-genoeg-in-hen
Het Niet Citaten: Maar de grootste dingen die ons bestaan kenmerken laten zich niet in een hoek duwen, de liefde niet, het huwelijk, het gezin, de mislukking niet, noch de dood. Zij blijven onze daden richten -Ferdinand Bordewijk


maar-de-grootste-dingen-die-ons-bestaan-kenmerken-laten-zich-niet-in-een-hoek-duwen-de-liefde-niet-het-huwelijk-het-gezin-de-mislukking-niet-noch-de
Het Niet Citaten: Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten -Maarten Luther


wie-op-zijn-twintigste-niet-knap-op-zijn-dertigste-niet-sterk-op-zijn-veertigste-niet-wijs-op-zijn-vijftigste-niet-rijk-is-kan-het-daarna-vergeten
Het Niet Citaten: De enig aanvaardbare censuur is die welke ieder enkeling bezit om een boek waarvan de strekking hem niet welgevallig is, niet te kopen; mocht hij het bij vergissing toch gekocht hebben, het niet uit te lezen -Raymond Brulez


Het Niet Citaten: Het is niet erg om dood te gaan, het was tenslotte ook niet erg toen je nog niet bestond -Freddy Heineken


het-is-niet-erg-om-dood-te-gaan-het-was-tenslotte-ook-niet-erg-toen-nog-niet-bestond
Het Niet Citaten: Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen. -Charles Darwin


het-zijn-niet-de-sterkste-soorten-die-overleven-ook-niet-de-meest-intelligente-het-is-het-soort-dat-het-beste-reageert-op-veranderingen
Het Niet Citaten: Als iemand niet hoopt op het onverhoopte, zal hij het niet vinden, omdat het dan onvindbaar en onbereikbaar is -Heraclitus


als-iemand-niet-hoopt-op-het-onverhoopte-zal-hij-het-niet-vinden-omdat-het-dan-onvindbaar-onbereikbaar-is
Het Niet Citaten: Ach, het zinloze leven, denk ik, het ongeloofbare van het beloven, de eerlijkheid in elk ogenblik, het is niet meer dan de regen. Wij zijn geen planten en het doet ons niet eens leven -Chris Yperman


ach-het-zinloze-leven-denk-ik-het-ongeloofbare-van-het-beloven-de-eerlijkheid-in-elk-ogenblik-het-is-niet-meer-dan-de-regen-wij-zijn-geen-planten
Het Niet Citaten: Er is alle reden te geloven dat er een bepaald punt in de geest bestaat van waaruit het leven en de dood, het werkelijke en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het mededeelbare en het niet-mededeelbare, hoog en laag niet meer als tegenstellingen gezien worden -André Breton