Hij Tot Slaven Citaten

Hij Tot Slaven Citaten: Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen -Heraclitus


oorlog-is-vader-van-alles-koning-van-alles-de-enen-toont-hij-als-goden-de-anderen-als-mensen-de-enen-maakt-hij-tot-slaven-de-anderen-tot-vrijen
Hij Tot Slaven Citaten: Wereld, die maar heerst op slaven, slaven maakt en slave zijt, liever had ik Thor te dienen, dan, onedele, uw slaaf te zijn! -Guido Gezelle


wereld-die-maar-heerst-op-slaven-slaven-maakt-slave-zijt-liever-had-ik-thor-te-dienen-dan-onedele-uw-slaaf-te-zijn
Hij Tot Slaven Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf


Hij Tot Slaven Citaten: Een echte meester herken je niet aan het aantal slaven dat hij bezit, maar aan het aantal meesters dat hij zelf opgeleid heeft -Plato


een-echte-meester-herken-niet-aan-het-aantal-slaven-dat-hij-bezit-maar-aan-het-aantal-meesters-dat-hij-zelf-opgeleid-heeft
Hij Tot Slaven Citaten: Niemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaalt -Augustinus


niemand-vermag-een-ander-tot-de-hoogte-te-verheffen-waarop-hij-zelf-staat-wanneer-hij-niet-een-stuk-weegs-tot-de-standplaats-der-anderen-neerdaalt
Hij Tot Slaven Citaten: De ware leraar is hij, die tracht om hem, die hij onderwijst, tot de ware kennis van zichzelf en hierdoor tot de kennis van zijn eigen innerlijke krachten te brengen, zodat hij zijn eigen tolk worden kan -Ralph Waldo Trine


de-ware-leraar-is-hij-die-tracht-om-hem-die-hij-onderwijst-tot-de-ware-kennis-van-zichzelf-hierdoor-tot-de-kennis-van-zijn-eigen-innerlijke-krachten
Hij Tot Slaven Citaten: Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier van denken en waarderen -Friedrich Nietzsche


Hij Tot Slaven Citaten: Hij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd -Boeddha


Hij Tot Slaven Citaten: Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans


wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
Hij Tot Slaven Citaten: Een ezel is hij, die niet tot een besluit kan komen omdat hij het voor en tegen niet tot op een grein kan afwegen -Friedrich Rückert


een-ezel-is-hij-die-niet-tot-een-besluit-kan-komen-omdat-hij-het-voor-tegen-niet-tot-op-een-grein-kan-afwegen
Hij Tot Slaven Citaten: Slaven en tirannen zijn bang voor elkaar -Jacques Gouin de Beauchene


Hij Tot Slaven Citaten: Tevreden slaven zijn de verbitterdste vijanden van de vrijheid -Marie von Ebner-Eschenbach


tevreden-slaven-zijn-de-verbitterdste-vijanden-van-de-vrijheid
Hij Tot Slaven Citaten: Het is de vloek van koningen zich te moeten omringen met slaven -William Shakespeare


het-is-de-vloek-van-koningen-zich-te-moeten-omringen-met-slaven
Hij Tot Slaven Citaten: Wees uzelf zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand -Godfried Bomans


wees-uzelf-zei-ik-tot-iemand-maar-hij-kon-niet-hij-was-niemand
Hij Tot Slaven Citaten: 'Wees u zelf !' zei ik tot iemand; Maar hij kon niet: hij was niemand -Petrus Augustus de Génestet


'wees-u-zelf-'-zei-ik-tot-iemand-maar-hij-kon-niet-hij-was-niemand
Hij Tot Slaven Citaten: Ik ben tegen slavernij, eenvoudig omdat ik een afkeer van slaven heb -Henry Louis Mencken


ik-ben-tegen-slavernij-eenvoudig-omdat-ik-een-afkeer-van-slaven-heb
Hij Tot Slaven Citaten: Menigeen weet niet, hoe rijk hij is, tot hij ervaart wat voor rijke mensen hem nog bestelen -Friedrich Nietzsche


menigeen-weet-niet-hoe-rijk-hij-is-tot-hij-ervaart-wat-voor-rijke-mensen-hem-nog-bestelen
Hij Tot Slaven Citaten: Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelen -Friedrich Nietzsche


menigeen-weet-niet-hoe-rijk-hij-is-tot-hij-merkt-welke-rijke-mensen-nog-van-hem-stelen