Hij Tot Citaten

Hij Tot Citaten: Niemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaalt -Augustinus


niemand-vermag-een-ander-tot-de-hoogte-te-verheffen-waarop-hij-zelf-staat-wanneer-hij-niet-een-stuk-weegs-tot-de-standplaats-der-anderen-neerdaalt
Hij Tot Citaten: De ware leraar is hij, die tracht om hem, die hij onderwijst, tot de ware kennis van zichzelf en hierdoor tot de kennis van zijn eigen innerlijke krachten te brengen, zodat hij zijn eigen tolk worden kan -Ralph Waldo Trine


de-ware-leraar-is-hij-die-tracht-om-hem-die-hij-onderwijst-tot-de-ware-kennis-van-zichzelf-hierdoor-tot-de-kennis-van-zijn-eigen-innerlijke-krachten
Hij Tot Citaten: Hij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd -Boeddha


Hij Tot Citaten: Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans


wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
Hij Tot Citaten: Een ezel is hij, die niet tot een besluit kan komen omdat hij het voor en tegen niet tot op een grein kan afwegen -Friedrich Rückert


een-ezel-is-hij-die-niet-tot-een-besluit-kan-komen-omdat-hij-het-voor-tegen-niet-tot-op-een-grein-kan-afwegen
Hij Tot Citaten: 'Wees u zelf !' zei ik tot iemand; Maar hij kon niet: hij was niemand -Petrus Augustus de Génestet


'wees-u-zelf-'-zei-ik-tot-iemand-maar-hij-kon-niet-hij-was-niemand
Hij Tot Citaten: Wees uzelf zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand -Godfried Bomans


wees-uzelf-zei-ik-tot-iemand-maar-hij-kon-niet-hij-was-niemand
Hij Tot Citaten: Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen -Heraclitus


oorlog-is-vader-van-alles-koning-van-alles-de-enen-toont-hij-als-goden-de-anderen-als-mensen-de-enen-maakt-hij-tot-slaven-de-anderen-tot-vrijen
Hij Tot Citaten: Menigeen weet niet, hoe rijk hij is, tot hij ervaart wat voor rijke mensen hem nog bestelen -Friedrich Nietzsche


menigeen-weet-niet-hoe-rijk-hij-is-tot-hij-ervaart-wat-voor-rijke-mensen-hem-nog-bestelen
Hij Tot Citaten: Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelen -Friedrich Nietzsche


menigeen-weet-niet-hoe-rijk-hij-is-tot-hij-merkt-welke-rijke-mensen-nog-van-hem-stelen
Hij Tot Citaten: Bekijk een leven tot aan de laatste dag en noem niemand gelukkig, tot hij het leven heeft verlaten zonder verdriet te hebben -Sophocles


bekijk-een-leven-tot-aan-de-laatste-dag-noem-niemand-gelukkig-tot-hij-het-leven-heeft-verlaten-zonder-verdriet-te-hebben
Hij Tot Citaten: Als een staat tot die graad van bederf is gekomen, dat hij zichzelf niet meer kan hervormen, zal hij er niet veel bij verliezen als hij geheel opnieuw wordt ingericht -Montesquieu


als-een-staat-tot-die-graad-van-bederf-is-gekomen-dat-hij-zichzelf-niet-meer-kan-hervormen-zal-hij-er-niet-veel-bij-verliezen-als-hij-geheel-opnieuw
Hij Tot Citaten: In 's mensen geest heerst een ingeboren neiging tot bespiegeling en tot doorgronding van het wereldverloop. Telkens opnieuw beproeft hij de grenzen van zijn weten te overschrijden -C. J. Wijnaendts Francken


in-'s-mensen-geest-heerst-een-ingeboren-neiging-tot-bespiegeling-tot-doorgronding-van-het-wereldverloop-telkens-opnieuw-beproeft-hij-de-grenzen-van
Hij Tot Citaten: Een criticus moest zich bepalen tot het snuiten van kaarsen. Vaker dooft hij ze echter uit, en niet zelden steelt hij ze -Augustus William Hare


een-criticus-moest-zich-bepalen-tot-het-snuiten-van-kaarsen-vaker-dooft-hij-ze-echter-uit-niet-zelden-steelt-hij-ze
Hij Tot Citaten: De mens is het enige dier dat op vriendschappelijke voet kan blijven met de slachtoffers die hij van plan is op te eten, tot hij ze opeet -Samuel Butler


de-mens-is-het-enige-dier-dat-op-vriendschappelijke-voet-kan-blijven-met-de-slachtoffers-die-hij-van-plan-is-op-te-eten-tot-hij-ze-opeet
Hij Tot Citaten: De gewone mens is tot dienen geboren, en hij verzet er zich niet tegen, werktuig te zijn, als hij voelt dat een meester hem bestuurt -Theodor Mommsen


de-gewone-mens-is-tot-dienen-geboren-hij-verzet-er-zich-niet-tegen-werktuig-te-zijn-als-hij-voelt-dat-een-meester-hem-bestuurt
Hij Tot Citaten: Die doet wat hij kan, en de wereld verkondigt wat hij weet, is niet tot meer verplicht -Pietro Aretino


die-doet-wat-hij-kan-de-wereld-verkondigt-wat-hij-weet-is-niet-tot-meer-verplicht
Hij Tot Citaten: Alleen hij die een of ander ideaal dat hij tot werkelijkheid wil brengen in zijn binnenste koestert, is daardoor gevrijwaard tegen de vergiften en de smarten van de tijd -Jean Paul


alleen-hij-die-een-of-ander-ideaal-dat-hij-tot-werkelijkheid-wil-brengen-in-zijn-binnenste-koestert-is-daardoor-gevrijwaard-tegen-de-vergiften-de