Hij Volgens De Citaten

Hij Volgens De Citaten: De meeste mensen leven meer volgens de mode dan volgens de rede -G. C. Lichtenberg


de-meeste-mensen-leven-meer-volgens-de-mode-dan-volgens-de-rede
Hij Volgens De Citaten: Zo is het volk: weinig beoordeelt het volgens de waarheid, veel volgens de ingeving van het ogenblik -Marcus Tullius Cicero


zo-is-het-volk-weinig-beoordeelt-het-volgens-de-waarheid-veel-volgens-de-ingeving-van-het-ogenblik
Hij Volgens De Citaten: Ook de eerlijkste mens zal, als hij al zijn handelingen en gedachten nauwkeurig volgens de wet nagaat, bevinden dat hij in zijn leven op zijn minst tienmaal de galg verdient heeft -Michel Eyquem de Montaigne


ook-de-eerlijkste-mens-zal-als-hij-al-zijn-handelingen-gedachten-nauwkeurig-volgens-de-wet-nagaat-bevinden-dat-hij-in-zijn-leven-op-zijn-minst
Hij Volgens De Citaten: De keuze van onze vrienden verloopt volgens één of andere wet van sympathie en niet volgens een bewust patroon -Randolph Silliman Bourne


de-keuze-van-onze-vrienden-verloopt-volgens-één-of-andere-wet-van-sympathie-niet-volgens-een-bewust-patroon
Hij Volgens De Citaten: Iedereen leeft en handelt ten dele volgens zijn eigen, ten dele volgens andermans ideeën -Leo Tolstoj


iedereen-leeft-handelt-ten-dele-volgens-zijn-eigen-ten-dele-volgens-andermans-ideeën
Hij Volgens De Citaten: Wij doen beloften volgens onze hoop, en wij houden ze volgens onze vrees -Francois de la Rochefoucauld


wij-doen-beloften-volgens-onze-hoop-wij-houden-ze-volgens-onze-vrees
Hij Volgens De Citaten: Dat de mens ongelukkig is, is volgens mij een gevolg van zijn grootheid; het komt omdat hij een Oneindigheid in zich heeft, die hij ondanks al zijn slimheid niet geheel onder de Eindigheid kan begraven -Thomas Carlyle


Hij Volgens De Citaten: De politicus, de priester, de fatsoenlijke zal altijd werken volgens een formule, en anderen dwingen volgens die formule te leven, en de onnadenkende, de dwazen, zullen altijd door hun woorden, hun beloften, hun verwachtingen verblind worden -Krishnamurti


Hij Volgens De Citaten: Wanneer gebieden die veroverd worden gewoon zijn in vrijheid en volgens eigen wetten te leven, dan zijn er drie methodes om ze in bezit te houden: de eerste is ze te verwoesten, de tweede is er zelf te gaan wonen, de derde is ze te laten leven volgens hun eigen wetten -Machiavelli


Hij Volgens De Citaten: We gaan daarom trachten iets te weten te komen over onszelf, niet volgens mij of een of andere onderzoeker of filosoof - want, als we iets leren over onszelf volgens iemand anders, leren we iets over hem, niet over onszelf - neen, we gaan leren wat wij in feite zijn -Krishnamurti


Hij Volgens De Citaten: De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde


de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
Hij Volgens De Citaten: Zijn en niet-zijn brengen elkaar voort. Lang en kort vullen elkaar aan. Hoog en laag passen bij elkaar. Voor en achter volgen na elkaar. Daarom handelt de wijze niet, maar leeft hij volgens de leer die niet in woorden is uit te drukken -Lao-Tse


Hij Volgens De Citaten: De moeilijkheid, is dat het niet genoeg is volgens de regels te leven -Michel Houellebecq


de-moeilijkheid-is-dat-het-niet-genoeg-is-volgens-de-regels-te-leven
Hij Volgens De Citaten: De beste definitie van de mens is volgens mij: 'ondankbare hond' -Fjodor M. Dostojewski


de-beste-definitie-van-de-mens-is-volgens-mij-'ondankbare-hond'
Hij Volgens De Citaten: Wie niet volgens de Weg leeft, zoekt een vroege dood -Lao-Tse


wie-niet-volgens-de-weg-leeft-zoekt-een-vroege-dood
Hij Volgens De Citaten: Vrijheid bestaat hierin, dat men volgens gezond verstand leeft -Christoph Lehmann


vrijheid-bestaat-hierin-dat-men-volgens-gezond-verstand-leeft
Hij Volgens De Citaten: De rijken leven wel maar zij geven niet volgens hun stand -Emanuel Wertheimer


de-rijken-leven-wel-maar-zij-geven-niet-volgens-hun-stand
Hij Volgens De Citaten: Volgens mij komt in mijn werkwijze de kern van het spel tot uiting -Johan Cruijff


volgens-mij-komt-in-mijn-werkwijze-de-kern-van-het-spel-tot-uiting