Hij Zijn Citaten

Hij Zijn Citaten: De wijze is meelevend; daarom kan hij dapper zijn. Hij is sober; daarom kan hij grootmoedig zijn. Hij gaat niet boven anderen staan; daarom kan hij toonaangevend zijn -Lao-Tse


de-wijze-is-meelevend-daarom-kan-hij-dapper-zijn-hij-is-sober-daarom-kan-hij-grootmoedig-zijn-hij-gaat-niet-boven-anderen-staan-daarom-kan-hij
Hij Zijn Citaten: Toen hij iemand door de gangdeur hoorde binnenkomen, herkende hij, na even luisteren, zijn vader aan de voetstappen en de ademhaling bij het ophangen van zijn overjas. Hij heeft mij verwekt, dacht hij. Laat ik hem welwillend beschouwen -Gerard Reve


Hij Zijn Citaten: Hij die trots is op zijn rijkdom is een dwaas. Want wanneer hij zich boven zijn naasten verheven voelt omdat hij meer goud heeft, hoe diep staat hij dan niet onder een goudmijn -Jeremy Taylor


hij-die-trots-is-op-zijn-rijkdom-is-een-dwaas-want-wanneer-hij-zich-boven-zijn-naasten-verheven-voelt-omdat-hij-meer-goud-heeft-hoe-diep-staat-hij
Hij Zijn Citaten: Hij is zo bekrompen dat hij, als hij op een speld viel, aan allebei zijn ogen blind zou zijn -Fred Allen


hij-is-zo-bekrompen-dat-hij-als-hij-op-een-speld-viel-aan-allebei-zijn-ogen-blind-zou-zijn
Hij Zijn Citaten: Bidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordt -Kees Stip


bidden-moet-toch-een-belediging-van-god-zijn-alsof-hij-niet-weet-wat-hij-wil-zonder-dat-hij-aan-zijn-kop-gezeurd-wordt
Hij Zijn Citaten: Telkens als je een man tegenkomt, klimt hij als een haan op zijn mesthoop en wil hij laten zien wie hij is. Je verneemt dan welk belangrijk beroep hij heeft, hoeveel hij verdient, wat voor een bolleboos hij wel is en zo meer. Hij affirmeert zich telkens in termen van macht, ook seksueel. Zodra hij zichzelf bevestigd heeft, heeft hij geen enkele boodschap meer -Marijke van Hemeldonck


Hij Zijn Citaten: Overal waar ik kom luidt de leus: hij kwam, hij zag, en wat hij zag deed hem pijn, en tegen zijn zin overwon hij -Herman Brusselmans


overal-waar-ik-kom-luidt-de-leus-hij-kwam-hij-zag-wat-hij-zag-deed-hem-pijn-tegen-zijn-zin-overwon-hij
Hij Zijn Citaten: Hij gaf dit goede voorbeeld aan zijn kudde; eerst deed hij, en dan gaf hij zijn les -Geoffrey Chaucer


hij-gaf-dit-goede-voorbeeld-aan-zijn-kudde-eerst-deed-hij-dan-gaf-hij-zijn
Hij Zijn Citaten: Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère


er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Hij Zijn Citaten: Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn wordt hij wat hij zou moeten zijn -Johann Wolfgang von Goethe


als-ge-iemand-bejegent-zoals-hij-is-wordt-hij-erger-maar-als-ge-hem-bejegent-alsof-hij-was-wat-hij-zou-moeten-zijn-wordt-hij-wat-hij-zou-moeten-zijn
Hij Zijn Citaten: De rechtvaardige mens is niet hij die nimmer een onrechtvaardigheid begaat, maar hij die, wanneer hij onrechtvaardig zijn kan, het niet zijn wil -Menander


de-rechtvaardige-mens-is-niet-hij-die-nimmer-een-onrechtvaardigheid-begaat-maar-hij-die-wanneer-hij-onrechtvaardig-zijn-kan-het-niet-zijn-wil
Hij Zijn Citaten: Als iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te sterven -Ken Wilber


Hij Zijn Citaten: Hij was een man rijk aan bezit, geliefd was hij bij de mensen; allen onthaalde hij steeds, in zijn woning vlakbij de heerbaan -Homerus


hij-was-een-man-rijk-aan-bezit-geliefd-was-hij-bij-de-mensen-allen-onthaalde-hij-steeds-in-zijn-woning-vlakbij-de-heerbaan
Hij Zijn Citaten: Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans


wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
Hij Zijn Citaten: Ook de eerlijkste mens zal, als hij al zijn handelingen en gedachten nauwkeurig volgens de wet nagaat, bevinden dat hij in zijn leven op zijn minst tienmaal de galg verdient heeft -Michel Eyquem de Montaigne


ook-de-eerlijkste-mens-zal-als-hij-al-zijn-handelingen-gedachten-nauwkeurig-volgens-de-wet-nagaat-bevinden-dat-hij-in-zijn-leven-op-zijn-minst
Hij Zijn Citaten: Zijn geld maakt goed wat hij verkeerd oordeelt; hij heeft oordeel in zijn beurs -Molière


zijn-geld-maakt-goed-wat-hij-verkeerd-oordeelt-hij-heeft-oordeel-in-zijn-beurs
Hij Zijn Citaten: Hij werd veroordeeld voor iets wat hij niet deed. Hij betaalde zijn belastingen niet -Brickman


hij-werd-veroordeeld-voor-iets-wat-hij-niet-deed-hij-betaalde-zijn-belastingen-niet
Hij Zijn Citaten: Zijn ongeluk overstelpte hem met geluk. Want toen, en niet eerder, voelde hij zichzelf en leerde hij de zegen kennen van klein te zijn -William Shakespeare


zijn-ongeluk-overstelpte-hem-met-geluk-want-toen-niet-eerder-voelde-hij-zichzelf-leerde-hij-de-zegen-kennen-van-klein-te-zijn