Ik Geen Citaten

Ik Geen Citaten: Deze Engelse is zo beschaafd, verdomd, ze heeft geen boezem en geen kont -Stevie Smith


deze-engelse-is-zo-beschaafd-verdomd-ze-heeft-geen-boezem-geen-kont
Ik Geen Citaten: Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere -Winston Churchill


democratie-is-geen-goede-staatsvorm-maar-ik-ken-geen-betere
Ik Geen Citaten: Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddwalen -Franciscus van Assisi


waar-rust-is-bezinning-daar-is-geen-bezorgdheid-geen-ronddwalen
Ik Geen Citaten: Er zouden geen martelaren zijn als er geen massa's waren -Carmen Sylva


er-zouden-geen-martelaren-zijn-als-er-geen-massa's-waren
Ik Geen Citaten: Vertrouw geen vriend zonder gebrek, en bemin een meisje en geen engel -Gotthold Ephraim Lessing


Ik Geen Citaten: Als er geen vrouwen bestonden, had al het geld in de wereld geen enkele betekenis -Aristoteles Onassis


als-er-geen-vrouwen-bestonden-had-al-het-geld-in-de-wereld-geen-enkele-betekenis
Ik Geen Citaten: Er is geen zelf en geen persoon. Hoe kunnen er dan familieleden en vreemden zijn? -Layman P'ang


er-is-geen-zelf-geen-persoon-hoe-kunnen-er-dan-familieleden-vreemden-zijn
Ik Geen Citaten: Geen vrienden heeft alleen hij, die geen vriend kan zijn -Peter Sirius


geen-vrienden-heeft-alleen-hij-die-geen-vriend-kan-zijn
Ik Geen Citaten: Dat er geen misverstanden van komen: ook als je geen toestemming geeft ga je dood -Fons Jansen


dat-er-geen-misverstanden-van-komen-ook-als-geen-toestemming-geeft-ga-dood
Ik Geen Citaten: 'Stonden hier vroeger geen bomen?' - 'Inderdaad, jij leest zeker geen kranten?' -Jan-Willem Overeem


'stonden-hier-vroeger-geen-bomen'-'inderdaad-jij-leest-zeker-geen-kranten'
Ik Geen Citaten: Geen tijd en geen volk, die niet denkbeeldige deugden en ondeugden hebben ingesteld -Vauvenargues


geen-tijd-geen-volk-die-niet-denkbeeldige-deugden-ondeugden-hebben-ingesteld
Ik Geen Citaten: Voor Erasmus bestond er geen morele, geen onoverbrugbare tegenstelling tussen Jezus en Socrates -Stefan Zweig


voor-erasmus-bestond-er-geen-morele-geen-onoverbrugbare-tegenstelling-tussen-jezus-socrates
Ik Geen Citaten: Als hij geen wijze is, zo is geen koning vrij -Christoph August Tiedge


Ik Geen Citaten: Voor de liefde bestaat er geen medicijn en geen pleister -Theocritus


voor-de-liefde-bestaat-er-geen-medicijn-geen-pleister
Ik Geen Citaten: Liefde, die geen aardrijkskunde, kent geen grenzen. -Truman Capote


liefde-die-geen-aardrijkskunde-kent-geen-grenzen
Ik Geen Citaten: Geen welsprekendheid is kernachtiger dan een bijnaam, geen argument legt krachtiger het zwijgen op -William Hazlitt


geen-welsprekendheid-is-kernachtiger-dan-een-bijnaam-geen-argument-legt-krachtiger-het-zwijgen-op
Ik Geen Citaten: Een waar gelovige stelt geen vragen waarop zijn katechismus geen antwoord geeft -Julien de Valckenaere


een-waar-gelovige-stelt-geen-vragen-waarop-zijn-katechismus-geen-antwoord-geeft
Ik Geen Citaten: Men vraagt geen bijna geen raad, anders dan om zijn eigen voornemen te doen goedkeuren -Mme D'Arconville


men-vraagt-geen-bijna-geen-raad-anders-dan-om-zijn-eigen-voornemen-te-doen-goedkeuren